Krishna CHINTHAPALLI: "Choroba Alzheimera. Nauka nie kapituluje"

W wyniku badań pamięciowych i poznawczych można stwierdzić drobne problemy z pewnymi aspektami myślenia – stan nazywany łagodnym zaburzeniem poznawczym, poprzedzający chorobę Alzheimera. Kłopot polega na tym, że takie badanie trwa ponad godzinę i musi je przeprowadzać przeszkolony neuropsycholog; na dodatek wielu ludzi z łagodnym zaburzeniem poznawczym nie zapada później na demencję.