Krzysztof GAWKOWSKI: Cyfrowe zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rosnące ryzyko cyberataku na firmę nie spowodowało u polskich przedsiębiorców radykalnej zmiany myślenia, także w kontekście stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Nawet jeśli firmy można zaliczyć do grona rozumiejących zagrożenia wynikające z postępu technologicznego i rozrastającej się cyberprzestrzeni, to najczęściej opierają swoją ochronę na technikach z przełomu XX i XXI w.