Leszek KOŁAKOWSKI: Europa – czy może się zdarzyć

Tekst z początku XXI wieku, dotąd w Polsce niepublikowany, brzmi dziś nad wyraz aktualnie. „Państwo traci suwerenność, jeśli istnieje mechanizm, który daje innym państwom prawo do podejmowania decyzji w jego imieniu lub bez jego zgody” – pisze prof. Leszek KOŁAKOWSKI.