Ludwik DORN: Jak de Gaulle przekuł swoją słabość w polityczną siłę.
Wnioski dla polskiego życia publicznego z praktyki politycznej Charles’a de Gaulle’a

De Gaulle’a nie było na konferencjach w Teheranie i Jałcie, a także w Poczdamie. W polskiej optyce to nie on sprzedawał nas Stalinowi, a sam w swoim pisarstwie stale jałtański podział Europy krytykował.