Mariusz BŁASZCZAK: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata

Imperium rosyjskie, bolszewicka Rosja, Związek Radziecki i dzisiejsza Federacja Rosyjska – każdy z tych reżimów dążył do imperialnej ekspansji kosztem zniewolenia innych narodów.