Nicolas TENZER: Jak dyktatury wpływają na społeczeństwa Zachodu

Możemy i musimy zacząć aktywniej walczyć z propagandą obcych mediów i z tymi, którzy ją powielają. Musimy tropić korupcję związaną z obcymi wpływami, wzmacniając nasze ustawodawstwo.