Parag KHANNA: Mobilność naszym przeznaczeniem.
Czy jesteś gotowy do przeprowadzki?

Łączność i mobilność uzupełniają się, są dwiema stronami tego samego medalu i razem dają początek czwartemu aksjomatowi, który określi naszą przyszłość: „Mobilność jest naszym przeznaczeniem”.