Paweł PIOTROWSKI: Czarna karta Wojciecha Jaruzelskiego.
Kampania antysemicka w LWP 1967 – 1968

Nagonka antyżydowska w armii została celowo sprowokowana, a jej zaczynu należy szukać w Głównym Zarządzie Politycznym oraz WSW. Organizatorami akcji antyżydowskiej byli związani z gen. Moczarem, pretendentem do najwyższych stanowisk w państwie, generałowie LWP, w tym gen. Wojciech Jaruzelski. Celem zaś był marsz. Marian Spychalski, minister obrony narodowej, mający żonę Żydówkę i pogardliwie nazywany „Mońkiem”.