114 beneficjentów programu Bekker NAWA

Bekker

114 osób otrzyma dofinansowanie na realizację projektu badawczego w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera. Beneficjenci zostali wyłonieni spośród 401 chętnych, którzy starali się o wsparcie NAWA. Stypendium pozwoli badaczom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych w 21 krajach.

Program Bekker

.Program Bekker NAWA to aktywne wsparcie dla mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie, bez względu na dziedzinę nauki.

W obecnej edycji programu projekty będą realizowane w 21 krajach. Najwięcej, bo aż 29 będzie realizowanych w Stanach Zjednoczonych, 16 w Niemczech, 9 w Wielkiej Brytanii, po 8 we Francji i Hiszpanii oraz 7 we Włoszech.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej dofinansuje projekty reprezentujące nauki przyrodnicze, społeczne, inżynieryjne i techniczne, humanistyczne, a także nauki medyczne i o zdrowiu oraz rolnicze.

Dzięki programowi Bekker NAWA wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą badaczom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom pozwoli na realizację części kształcenia.

Wyniki naboru dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/znamy-wyniki-naboru-w-programie-bekker-nawa-2

Polska nauka już wie, jak przyciągać świat

.Dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Dawid KOSTECKI, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „W ostatniej dekadzie Polska dzięki atrakcyjnej ofercie dydaktycznej, skierowanej do studentów i naukowców, pozycjonuje się, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, w czołówce krajów europejskich. Dążymy do usytuowania naszych uczelni jako partnerów i konkurentów dla prestiżowych ośrodków akademickich z przekonaniem, że niesiemy cenne doświadczenia i odkrycia, które zmienią bieg przyszłości”.

„Zgodnie z rezultatami projektu Atlas z 2022 roku, realizowanego z inicjatywy Institute of International Education, Polska plasuje się na szóstym miejscu w Europie pod względem liczby studentów zagranicznych. Sam fakt, że aż 7,3 proc. osób pobierających naukę w naszym kraju to obcokrajowcy, pozwala wierzyć w siłę naszej edukacji, która nie ma granic i dociera do najdalszych zakątków świata. W dobie globalizacji, gdy nacisk kładzie się na tworzenie wspólnej płaszczyzny badawczej, absolwenci polskich uniwersytetów odgrywają rolę ambasadorów dziedzictwa narodowego po powrocie do krajów macierzystych by poszerzać wiedzę o możliwościach, jakie oferuje im Polska”.

„Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) już od sześciu lat inicjuje i wspiera proces umiędzynarodowienia. Szczególnym osiągnięciem Agencji jest jej zaangażowanie w drugi największy w Europie program mobilnościowy – CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej) – w którym kraje Grupy Wyszehradzkiej, Austria oraz Bałkany mogą intensyfikować współpracę akademicką. To tylko niewielki fragment naszego bogatego portfolio dla studentów, naukowców i instytucji. Zajmujemy się również promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat języka polskiego jako obcego na poziomie akademickim” – pisze Dawid KOSTECKI w tekście „Polska nauka już wie, jak przyciągać świat„.

NAWA

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 lutego 2024