168 nauczycieli uczy łaciny i kultury antycznej 9 tys. uczniów w 179 szkołach w Polsce

Język łaciński

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki nie wpłynęły żadne wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do nauczania języka łacińskiego w szkole podstawowej – poinformowała rzeczniczka prasowa resortu Adrianna Całus-Polak.

Język łaciński i kultura antyczna

.Na początku lutego br. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizacje rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dotyczących m.in. łaciny.

Zgodnie z nimi od 1 września 2023 r. język łaciński będzie mógł być nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, w liceum ogólnokształcącym i w technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

„Do Ministerstwa Edukacji i Nauki nie wpłynęły żadne wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do nauczania języka łacińskiego w szkole podstawowej” – poinformowała rzeczniczka prasowa resortu Adrianna Całus-Polak, pytana, czy któreś z wydawnictw złożyło wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do nauczania łaciny w szkole podstawowej.

Wybór podręcznika

.Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego – opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Obecnie przedmiot język łaciński i kultura antyczna nauczany jest tylko w szkołach ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2020/2021 może być nauczany na poziomie podstawowym w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, jako przedmiot do wyboru, obok filozofii, plastyki lub muzyki. Wcześniej mógł być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Jak podało w marcu br. MEiN, język łaciński w roku szkolnym 2022/2023 nauczany jest w 179 szkołach, uczy się go ok. 9 tys. uczniów. W bazie Systemu Informacji Oświatowej jest 168 nauczycieli łaciny.

Wpływ antyku na teraźniejszość

.Historyk idei i filozof polityki, prof. Chantal DELSOL, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” zaznacza, że: „Europa niezakorzeniona w antyku jawić się musi jako Europa bez treści, pusta, trudno nam sobie nawet taką Europę wyobrazić. To przecież nie tylko kwestia historii, ale także ogromnego dorobku cywilizacyjnego i ideowego. Kultura europejska (czy szerzej: zachodnia) nic nie znaczy bez dorobku starożytnych Greków i Rzymian. Chrześcijaństwo wzrastało na dziedzictwie kulturowym Rzymu, przejmując z niego niesamowicie dużo elementów. Z klasycznej greckiej filozofii, ale i po trosze z judaizmu zapożyczyło choćby ideę prawdy czy koncepcję osoby ludzkiej. Można powiedzieć, że idee wielu myślicieli greckich, od Ajschylosa po przede wszystkim Platona, były w jakimś sensie prefiguracją późniejszych humanistycznych doktryn religijnych, w tym chrześcijaństwa.

Gdy słyszę częste ostatnio pytanie, w jaki sposób powinniśmy – my, intelektualiści, wykładowcy akademiccy, Europejczycy, chrześcijanie – przeciwstawiać się tym próbom wymazywania przeszłości w duchu „cancel culture”, czyli kultury „unieważnienia”, odpowiadam, że na pewno powinniśmy robić to, co już robimy: przekazywać wiedzę i prowadzić debatę, w której przedstawia się argumenty. Na pewno nie wolno nam dopuścić do tego, aby czasy starożytne zniknęły na dobre z podręczników i uniwersytetów” – pisze prof. Chantal DELSOL w tekście „Nasza kultura nic nie znaczy bez dorobku Greków i Rzymian”.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/WszystkocoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 czerwca 2023