800 plus jako realne wsparcie i tarcza antyinflacyjna polskich rodzin - Dorota Bojemska

Wprowadzenie 800 plus to odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin; traktujemy to również jako tarczę antyinflacyjną - mówiła przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Świadczenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Wprowadzenie 800 plus to odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin; traktujemy to również jako tarczę antyinflacyjną – mówiła przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Świadczenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

800 plus – realne wsparcie rodzin

.Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowela podwyższa od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko.

Zdaniem szefowej działającej przy MRiPS Rady Rodziny Doroty Bojemskiej, rząd poprzez realizację swoich obietnic poprawia jakość życia polskich rodzin.

„Świadczenie 500 plus podniosło godnościowo pozycje polskich rodzin. Sama tego doświadczyłam jako matka wielodzietnej rodziny, ale myślę, że doświadczyły tego wszystkie rodziny w Polsce. Teraz traktujemy to również jako tarczę antyinflacyjną” – powiedziała Bojemska.

Recepta na problemy?

.W opinii szefowej rady, działania rządu w zakresie polityki prorodzinnej precyzyjnie odpowiadają na problemy i kryzysy, które dotykają społeczeństwo ze wszystkich stron.

Bojemska podkreśliła, że program „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie to „odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin”. „Dzisiaj starsze osoby, babcie i dziadkowie, z którymi rozmawiałam mówią: gdybyśmy kiedyś mieli takie wsparcie, życie wyglądałoby inaczej. A ja ze swojego doświadczenia mogę potwierdzić: dokładnie tak” – dodała szefowa Rady Rodziny.

Nowelizacja ustawy przewiduje wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Pod koniec czerwca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że Zakład będzie przygotowany do zmian w programie „Rodzina 500 plus”.

„Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS” – zaznaczyła prof. Uścińska.

Niezmienne zasady

.Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Program „Rodzina 500 plus” funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Niedoceniane w Polsce macierzyństwo

.Doświadczenie macierzyństwa jest unikalne, zmieniające spojrzenie na rzeczywistość. Jest przeżyciem wyłącznie kobiet. Jest skarbem wspólnoty. I jeśli lamentujemy nad kryzysem wspólnoty, to musimy podjąć głęboką refleksję na temat sytuacji matek – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Dorota BOJEMSKA.

Żyjemy w czasach przyspieszenia cywilizacyjnego, chociaż nie zdajemy sobie sprawy, dokąd nas ta gonitwa zaprowadzi. U jednych budzi to strach przed nieznanym, inni z ciekawością XVI-wiecznych odkrywców wypatrują nieznanych lądów. A w tym wszystkim ludzie umierają i rodzą się każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty…

Wielkie idee nie uwzględniały podmiotowej roli kobiety. Odnosiły się do świata mężczyzn, którzy przez wieki tworzyli dyskurs filozoficzno-polityczny. Taki ten świat był i trudno się obrażać na rzeczywistość, która jak każda, miała swoje blaski i cienie. Niewątpliwym zwiastunem przełomu cywilizacyjnego były postulaty sufrażystek, które wbrew obowiązującym narracjom nie były przedstawicielkami lewicy. We Francji – kolebce feminizmu – wyrosły na gruncie chadeckim. Z kolei polski ruch emancypacyjny, pierwotnie skupiony wokół Narcyzy Żmichowskiej, miał charakter narodowy, silnie sprzęgnięty z sytuacją rozbiorową Rzeczypospolitej. Ale co do zasady postulaty zrównania praw kobiet i mężczyzn łączyły różne środowiska kobiece, o czym pisała u progu XX w. we wstępie do Głosu kobiet w kwestii kobiecej Kazimiera Bujwidowa – czytamy w tekście Doroty BOJEMSKIEJ „Macierzyństwo. Doświadczenie najbardziej kobiece”.

Pap/ Karolina Kropiwiec/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 sierpnia 2023