Ambasador Monika Michaliszyn o relacjach Polski i Łotwy

Łotysze widzą w Polsce kraj dynamicznie rozwijający się i dobrego partnera - mówiła ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn. Do największych polskich graczy na rynku łotewskim należą Orlen i PZU.

Łotysze widzą w Polsce kraj dynamicznie rozwijający się i dobrego partnera – mówiła ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn. Do największych polskich graczy na rynku łotewskim należą Orlen i PZU.

Relacje Polska-Łotwa

.Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Łotwy i aspiruje do miana znaczącego inwestora zagranicznego w tym kraju – podkreśliła ambasador Monika Michaliszyn. Oba państwa prowadzą wspólne projekty infrastrukturalne, takie jak trasa Via Baltica i linia kolejowa Rail Baltica.

„Największą polską firmą jest na Łotwie Orlen Latvija. Orlen jako koncern dostarcza tu ok. 70 proc. paliwa z Możejek i jest największym płatnikiem VAT” – poinformowała ambasador. Dużym graczem na rynku łotewskim jest też PZU, który nabył ubezpieczyciela Balta.

Jednocześnie Polska jest też otwarta na inwestorów z Łotwy – zaznaczyła Monika Michaliszyn. Jak oceniła, Polska jest postrzegana przez Łotwę jako dobry partner, a Łotysze coraz więcej inwestują w naszym kraju. Dla przykładu, niedawno w założenie swojego oddziału w Łodzi zainwestowała łotewska firma Printful. Jak przekazała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która wspierała otwarcie centrum, nakłady na tę inwestycję to ok. 7 mln złotych.

Kraj dynamicznie rozwijający się

.Polska ma wizerunek kraju dynamicznie rozwijającego się, doceniana jest dobra jakość i konkurencyjna cena polskich produktów – zapewniła ambasador i zaznaczyła, że na korzyść Polski działa też to, że jesteśmy bliskim sąsiadem Łotwy. „Łotysze bardzo dobrze myślą i o polskiej gospodarce, i o przedstawicielach polskiej gospodarki, którymi są polskie firmy” – dodała.

„Nie tylko biznesmeni, ale też zwykli Łotysze mówią, że my pod względem rozwoju poszliśmy do przodu w bardzo szybkim tempie i właściwie zdystansowaliśmy prawie wszystkich w regionie” – kontynuowała.

Polsce zależy na współpracy z Łotwą również m.in. w zakresie tzw. zielonej transformacji i synchronizacji energetycznej. Warszawa chce pomóc Łotwie, Litwie i Estonii w jak najszybszym odłączeniu się od wspólnego z Rosją i Białorusią systemu BRELL – zauważyła ambasador. Na początku sierpnia premierzy krajów bałtyckich podpisali deklarację zobowiązującą te trzy państwa do synchronizacji swych sieci elektroenergetycznych z Europą Zachodnią do lutego 2025 roku, czyli prawie rok wcześniej niż dotychczas planowano.

Ambasador przypomniała, że w 2022 roku otwarto Polsko-Łotewską Izbę Przemysłowo-Handlową. Wśród partnerów izby są m.in. PKN Orlen, Polska Grupa Zbrojeniowa; izba współpracuje też łotewskimi podmiotami, w tym z łotewską agencją inwestycji i izbą przedsiębiorców. Patronat honorowy nad Polsko-Łotewską Izbą Przemysłowo-Handlową objęły ambasada RP w Rydze i ambasada Łotwy w Polsce. Przy jej powstawaniu ściśle współpracowano z PKN Orlen.

Gospodarka Polski

.Kluczem do przezwyciężenia trudności i osiągnięcia postępu na wielu różnych polach były zawsze wielka pracowitość i energia Polaków – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Adam GLAPIŃSKI.

Polska osiągnęła w ostatnich latach wielki sukces gospodarczy. Biorąc pod uwagę liczne przeciwności, z którymi mierzył się nasz kraj, można powiedzieć, że mamy do czynienia z cudem gospodarczym. Polska gospodarka szybko i systematycznie nadrabia dystans wobec bogatszych krajów europejskich, czego efektem jest coraz wyższy poziom życia Polaków. Należy przy tym pamiętać, że musieliśmy odrobić straty, które akumulowały się przez długie dekady, a które były efektami trudnych dziejów Polski. Nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy świata, ucierpiał w dwóch wojnach światowych i ma za sobą kilkadziesiąt lat komunizmu. Obecnie możemy z satysfakcją i dumą patrzeć, jak te historyczne zaległości znikają. Co więcej, Polska stała się gospodarką, która doskonale radzi sobie z wyzwaniami i ponosi mniejsze koszty globalnych szoków niż inne kraje. Tak było w przypadku globalnego kryzysu finansowego. I tak stało się również w ubiegłym roku, gdy świat zmagał się z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Gdybyśmy poszukiwali jednego czynnika odpowiadającego za te gospodarcze sukcesy Polski, to jego identyfikacja nie przysporzyłaby żadnych trudności – jest nim ambicja i ciężka praca Polaków – czytamy w tekście „Polski cud gospodarczy”.

PAP/ Natalia Dziurdzińska/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 sierpnia 2023
Fot.: www.gov.pl/web/lotwa/ambasador