Andrzej Poczobut przed sądem 9 stycznia

Andrzej Poczobut przed sądem 9 stycznia

Andrzej Poczobut, dziennikarz i dzaiłacz polskiej mniejszości na Białorusi stanie przed Sądem Obwodowym w Grodnie 9 stycznia. O rozpoczęciu procesu poinformowało niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ).

.Działacze BAŻ poinformowali 22 listopada 2022 roku, że proces Poczobuta, którego rozpoczęcie było pierwotnie planowane na 28 listopada, został przełożony na inny termin. Nie podano wówczas nowej daty rozprawy. W grudniu dziennikarze dowiedzieli się, że nowy termin rozprawy wyznaczono na poniedziałek, 9 stycznia.

Andrzej Poczobut był członekiem zarządu zdelegalizowanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi (ZPB), a także znanym dziennikarzem. Od 25 marca 2021 r. przebywa w areszcie. Został oskarżony o “podżeganie do nienawiści” i “rehabilitację nazizmu”, a także wzywanie do wprowadzenia sankcji na Białoruś. W październiku 2022 r. Poczobuta wpisano na białoruską “listę terrorystów”.

Aresztowane wraz z Poczobutem zostały także Andżelika Borys, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska z ZPB, a także Anna Paniszewa, działaczka mniejszości z Brześcia. Borys została w marcu 2022 roku wypuszczona z aresztu, lecz wciąż jest objęta sprawą karną, a jej status nie jest jasny – według niezależnych mediów może być objęta aresztem domowym. Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa zdołały w ubiegłym roku opuścić Białoruś dzięki staraniom polskich władz. Nie mają jednak możliwości powrotu do kraju, którego są obywatelkami. Andrzej Poczobut miał być namawiany do skierowania do Łukaszenki prośby o ułaskawienie, jednak odmówił. Obecnie przebywa w areszcie w Grodnie.

14 listopada 2022 roku działacze ZPB powiadomili o rewizjach w mieszkaniach aktywistów ZPB, m.in. Ireny Waluś i Renaty Dziemiańczuk. Nie wiadomo, czy kobiety zostały zatrzymane. Według dostępnych informacji władze wszczęły postępowanie karne za “działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”.

Prokuratura generalna Białorusi powiadomiła, że prokuratura obwodowa w Grodnie skierowała do sądu wniosek o likwidację spółki, na bazie której działał ZPB. Wszczęto postępowanie karne, dotyczące “nielegalnego organizowania działalności stowarzyszenia społecznego”. Związek Polaków na Białoruś został zdelegalizowany przez władze w 2005 roku. Demokratyczna opozycja uznała Poczobuta i Borys za więźniów politycznych.

Białoruski reżim prześladuje noblistów

.Tysiące ludzi przebywają obecnie na Białorusi za kratkami z powodów politycznych. Wspominał o tym Aleś Bielecki podczas przemowy po otrzymaniu Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 r. Noblista poświęcił swoje życie na promowanie demokracji i rozwoju pokoju w Białorusi. Obecnie jest przetrzymywany w areszcie bez procesu, którego nie mógł opuścić nawet, aby odebrać Pokojowego Nobla. W czasie przemowy – którą przedstawiała jego żona Natalia Pieńczuk – Bielecki zaznaczył, że obecnie “cała Białoruś przebywa w więzieniu. Siedzą dziennikarze, politolodzy, działacze związkowi […] sądy pracują jak taśmociąg, skazani są transportowani do kolonii karnych, a ich miejsce zajmują nowe fale więźniów politycznych”.

Białorusini wierzą, że reżim można przezwyciężyć. Jak komentował prof. Mikołaj IWANOW “dla Białorusinów, Aleś Bialacki jest symbolem niezłomności w walce z dyktaturą, symbolem nadziei na zwycięstwo zarówno na Białorusi, jak i na całym obszarze byłego Związku Sowieckiego. Nobel dla Alesia Bialackiego symbolizuje również realną perspektywę dla Białorusinów na wyrwanie się z pazurów dyktatury i zostanie częścią cywilizowanego świata, częścią Unii Europejskiej i NATO. “

Jak jednak wspomniał prof. IWANOW podobne gesty są świadectwem bezsilności Zachodu w walce z reżimem Łukaszenki.

PAP/Wszystko co Najważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 stycznia 2023