Prof. Arkady Rzegocki ambasadorem RP w Irlandii

Arkady Rzegocki

Szef MSZ Zbigniew Rau wręczył nominację prof. Arkademu Rzegockiemu, który będzie nowym ambasadorem RP w Irlandii – poinformował w czwartek resort spraw zagranicznych.

Prof. Arkady Rzegocki ambasadorem RP w Irlandii

.”Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wręczył dziś nominację ambasadorską dotychczasowemu szefowi Służby Zagranicznej prof. Arkademu Rzegockiemu, który zostanie nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii” – podał w czwartek na Twitterze MSZ.

Na początku sierpnia sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Arkadego Rzegockiego, który przedstawił sześć głównych punktów, na których zamierza się skupić jako ambasador w Irlandii. „Są to: współpraca ekonomiczna; bezpieczeństwo; Polonia i Polacy w Irlandii; promocja Polski – kultury i języka; utrzymanie bilateralnej aktywności na różnych szczeblach; współpraca na arenie międzynarodowej” – wskazał prof. Arkady Rzegocki.

Racja stanu

.Politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Arkady RZEGOCKI w tekście „Racja stanu a dobro państwa” zaznacza, że: „W perspektywie budowania lepszej przyszłości jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania idei suwerennej i niepodległej Rzeczypospolitej, która działa asertywnie wobec innych państw i aktywnie współkształtuje relacje dwu- i wielostronne. W ten sposób powstaje przestrzeń wolności i rozwoju obywateli oraz państwa. Racja stanu jest więc pojęciem inspirującym i mobilizującym obywateli do działania dla dobra państwa. W ujęciu republikańskim racja stanu stanowi immanentną cechę wspólnoty politycznej. Obecnie ma to kluczowe znaczenie w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami zachodzących na świecie zmian o wymiarze historycznym. Dlatego właśnie zaangażowanie Polski w takich formatach, jak np. NATO, UE, Inicjatywa Trójmorza, Bukaresztańska 9, Trójkąt Lubelski, Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski, świadczy o naszym poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne, za region, Europę. Zrozumienie istoty racji stanu pozwoli nam wszystkim skuteczniej działać w imię interesu własnego państwa, interesu wspólnego i budować bardziej integralny i inkluzywny świat, w którym Polska będzie odgrywać znaczącą rolę”.

Prof. Arkady Rzegocki – kariera

.Prof. Arkady Rzegocki dotychczas był szefem Służby Zagranicznej RP. Jest on profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 2011-2016 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, a od sierpnia 2016 r. pełni funkcję ambasadora RP w Wielkiej Brytanii. Prof. Arkady Rzegocki był również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działał od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich. W czerwcu 2021 objął funkcję szefa Służby Zagranicznej.

Polityka zagraniczna Polski

.Profesor nauk humanistycznych i dyplomata, Adam D. ROTFELD, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Po odrzuceniu koncepcji „ograniczonej suwerenności” demokratyczna Polska obrała kurs na ścisłe powiązanie z demokratyczną wspólnotą państw zachodnich, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, instytucjami integracji europejskiej oraz Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. Punktem wyjścia do formułowania nowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej były kryteria, które minister spraw zagranicznych Skubiszewski zdefiniował na forum Sejmu (29 kwietnia 1993) w sposób następujący: Po pierwsze, utrzymanie i intensyfikacja integrowania się Polski z instytucjami europejskimi i euroatlantyckimi; po drugie, umacnianie bezpieczeństwa Polski; po trzecie, zacieśnienie dwustronnej politycznej i gospodarczej współpracy z państwami zachodnimi; po czwarte, rozwój stosunków z państwami sąsiedzkimi, w tym aktywna polityka wschodnia; po piąte, budowanie pozycji Polski w Europie Środkowej również w ugrupowaniach regionalnych”.

„Tak zarysowany program i kierunki działania były konsekwentnie realizowane, jakkolwiek w tym czasie wojska radzieckie nadal stacjonowały na polskiej ziemi. Ostatni żołnierz radziecki opuścił Polskę 17 września 1993 r. Była to symboliczna data: 54 lata wcześniej – 17 września 1939 r. – Armia Czerwona w porozumieniu z hitlerowską III Rzeszą dokonała inwazji na Polskę. W ten sposób wzięła udział w „IV rozbiorze”, zgodnie z tajnym protokołem do paktu Ribbentrop–Mołotow, który został podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Innymi słowy, w historycznie krótkim czasie demokratyczna Polska zerwała ze statusem państwa satelickiego i zależnego. Dokonała wyboru na rzecz Europy zjednoczonej, opartej na wspólnych wartościach, na respektowaniu przyjętych zasad, norm i zobowiązań. Z jednej strony polityka ta oznaczała fundamentalną zmianę, ale z drugiej – była też wyrazem ciągłości – powrotu do korzeni i tradycji państwa, które od wieków powiązane było z europejską cywilizacją i stanowi jej integralną część” – pisze prof. Adam D. ROTFELD w tekście „Miejsce Polski zależy od nas„.

PAP/Magdalena Gronek/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 sierpnia 2023