Bitwa pod Grunwaldem 1410 rekonstrukcja - kto wygra tym razem?

Bitwa pod Grunwaldem 1410

Bitwa pod Grunwaldem 1410 zostanie odtworzona 13 lipca. Choć scenariusz i rozstrzygnięcie starcia jest znane, to od lat widowisko ściąga tłumy z Polski i zagranicy.

Bitwa pod Grunwaldem 1410

.W 2024 roku Dni Grunwaldu potrwają od 10 do 14 lipca. „Corocznie w lipcu pola grunwaldzkie ożywają dzięki organizowanej przez m.in. samorząd województwa inscenizacji bitwy, która przyciąga dziesiątki tysięcy miłośników tej epoki z całego świata. Liczę, że nie inaczej będzie tym razem”- przekazał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Dodał, że w ostatnich latach samorząd województwa zainwestował w rozwój infrastruktury turystycznej wokół pól grunwaldzkich. Odwiedzający mogą cieszyć się nowoczesnym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem z interaktywnymi wystawami.

Program „Dni Grunwaldu 2024”

.W 2024 roku impreza rozpocznie się w środę 10 lipca turniejami walk rycerskich, zarówno tych w starciu, jak i na odległość za pomocą łuków. W tym roku rozegrana zostanie nowa impreza – Pierwsze Mistrzostwa Palanta Grunwaldzkiego, a także jubileuszowa, dziesiąta edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Średniowiecznej – Bruchenball, noszącego nazwę – Grundial 2024.

Drugi dzień Dni Grunwaldu 2024, czwartek 11 lipca, to kontynuacja zmagań wojów, ale także Grunwaldzki Konkurs Trunków Domowych czy Warsztaty Chóru Gregoriańskiego. Trzeciego dnia 12 lipca oprócz turniejów i warsztatów, jednym z najważniejszych elementów będą Grunwaldzkie Wici, czyli tradycyjna prezentacja chorągwi i przywitanie władców. Tak jak w latach poprzednich o godz. 19 odbędzie się wigilia – akatyst ku czci Matki Bożej z procesją do ruin kaplicy pobitewnej w oprawie średniowiecznej Scholii Grunwaldzkiej. Piątek to też czas tanecznych zabaw w akompaniamencie muzyki dawnej i przedbitewnych zabaw.

Sobota 13 lipca to dzień, w którym wojska Władysława Jagiełły staną naprzeciw armii krzyżackiej. Uroczysta część obchodów rozpocznie się o godz. 12:30 na Wzgórzu Pomnikowym, a rekonstruktorzy historyczni wejdą na pole bitwy o godz. 14, żeby godzinę później rozpocząć XXVI Inscenizację Bitwy Pod Grunwaldem. W niedzielę, czyli dzień modlitwy, o godz. 9 rano odprawiona zostanie msza w oprawie średniowiecznej Scholii Grunwaldzkiej według formularza z 1410 roku w języku łacińskim. Głównym organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Obrony Narodowej, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Kapituła Bitwy pod Grunwaldem oraz Narodowe Centrum Kultury.

Etos rycerski w Polsce

.Na temat średniowiecznego polskiego etosu rycerskiego, który znacząco wpłynął na polską tradycję, kulturę i tożsamość, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze Adam TALAROWSKI w tekście „Etos rycerski w Polsce„.

„Następujące po chrzcie Mieszka wieki wiązały się z powolną, acz skuteczną adaptacją na ziemiach polskich tego wzorca kulturowego. Podlegał on wciąż przemianom i reinterpretacji, ale na stałe wrósł w polską kulturę i odpowiadał za obecność w niej trwałych elementów etosu rycerskiego i żołnierskiego, zakładających zakorzenienie człowieka ryzykującego swe życie na wojnie w porządku aksjologicznym i przestrzeganie kanonu zasad o charakterze etycznym. Budowały one dumę i przekonanie o zaszczytnym charakterze służby „człowieka rycerskiego” czy „żołnierza chrześcijańskiego katolickiej wiary”. I choć nie zawsze praktyka i rzeczywistość konfliktu zbrojnego pokrywały się ze szczytnymi ideałami, to bez wątpienia składały się one na kształt polskiej tożsamości, a w tym charakterze rezonują do dziś”.

„Czym więc było rycerstwo? Jako realny społeczny byt warstwa rycerska jest wynikiem ewolucji starego typu wojowników, o barbarzyńskiej jeszcze proweniencji. Ten właśnie proces zmian, prowadzący od wyobrażeń – przykładowo – celtyckich o roli człowieka wojującego, do tych z pełnego średniowiecza, już po przeobrażeniach związanych m.in. z wpływem ideologii kościelnej, pozwala uchwycić istotę rycerstwa, pozwalającą widzieć nam dziś w niej szczytną ideę. Dla celtyckich wojowników chlubą była kradzież bydła, jak choćby w irlandzkim eposie „Uprowadzenie bydła z Cuailinge”, gdzie zdarzenie to prowadzi do krwawej wojny”.

.„Oczywiście, rzeczywista dola rycerska nawet w okresie największego rozkwitu i wysublimowania zachodniej kultury rycerskiej z pewnością daleka była od subtelności, a ryzykujące swe życie kawalerzyści w ciężkich zbrojach niekoniecznie cechowali się taką finezją, jak dowodziłyby tego arcydzieła literatury dworskiej. Jednak z perspektywy wpływu na wyobrażenia kolejnych pokoleń i epok, ta właśnie idealizacja, wykreowany przez literaturę piękną czy malarstwo miniaturowe szlachetny i pociągający obraz stanu rycerskiego ma większe znaczenie i tę perspektywę pozwalam sobie w tym miejscu dowartościować”.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 lipca 2024