Bogusław Nizieński, jubileusz 95. urodzin

Bogusław Nizieński, jubileusz 95. urodzin

Moje życie było piękne, ale bolesne. Ofiarowałem je Polsce – powiedział mjr Bogusław Nizieński podczas czwartkowego jubileuszu swoich 95. urodzin. Podziękował także wszystkim, którzy okazywali mu wsparcie.

Uroczystości jubileuszowe

.W uroczystości, która odbyła się w czwartek w Belwederze, wzięli udział m.in. weterani walk o niepodległość, działacze opozycji antykomunistycznej oraz przedstawiciele władz państwowych. List okolicznościowy, odczytany przez szefa Gabinetu Politycznego Pawła Szrota, skierował do Nizieńskiego prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił zasługi Bogusława Nizieńskiego dla walki o niepodległość i podziękował za wybieranie wartości charakterystycznych dla obozu walczącego o Polskę. „Proszę przyjąć słowa podziękowania i wdzięczności za wieloletnią służbę Polsce. W czasie całej swojej aktywności, mimo zmieniających się epok pozostał Pan wzorem człowieka niezłomnego, wiernego najważniejszym wartościom i nieomylnie wybierającego dobro” – napisał prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że mjr Nizieński walczył z dwoma okupantami, a następnie w szeregach legalnej i podziemnej „Solidarności”, a dzięki jego poświęceniu „wartości pokolenia II Rzeczypospolitej przetrwały dla młodszych pokoleń”. „Dziękuję również za współpracę w kapitule najwyższego polskiego odznaczenia – orderu Orła Białego” – dodał prezydent.

List do jubilata skierował także premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że mjr Bogusław Nizieński należał do pokolenia drugiej konspiracji, walczącej z okupacją sowiecką i rządami komunistów. „W tych dniach wspominamy tych, którzy podjęli walkę o Polskę wolną od sowieckich okupantów. Mamy dziś zaszczyt gościć świadka i uczestnika tamtych wydarzeń” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście, odczytanym podczas jubileuszu przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Dodał, że jego biografia jest „przykładem autentycznego gorącego patriotyzmu, który wyznaczał Pana działania przez całe życie”.

Podczas uroczystości odczytano listy zaadresowane na ręce mjr. Nizieńskiego przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek, wicepremiera Jacka Sasina, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza. „Dziś, kiedy żyjemy w suwerennej ojczyźnie, kiedy nasz kraj postrzegany jest jako liczący się sojusznik, mamy świadomość wagi i znaczenia pana pracy oraz zaangażowania w sprawy publiczne. Pańskiego wkładu w to historyczne dzieło nie sposób przecenić. Proszę za to przyjąć słowa najwyższego szacunku oraz słowa podziękowania za lata niestrudzonej pracy dla Polski. Od dekad jest pan dla nas przykładem jak mądrze i odpowiedzialnie służyć Rzeczypospolitej” – napisała marszałek Elżbieta Witek. Prezes PiS złożył sędziemu Nizieńskiemu życzenia „jak najdłuższej obecności w polskim życiu” oraz „zadowolenia z obrotu spraw ojczyzny, a tym samym jak najszybszego i największego zwycięstwa Ukrainy nad odwiecznym wrogiem wolności jakim jest Rosja”.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że „mjr Bogusław Nizieński jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej historii Polski”. „Poświęcenie, wysiłek, odwaga, honor są nieodłącznym elementami pańskiej służby” – podkreślił Kasprzyk. Składając życzenia powiedział, że „jego praca będzie Polsce potrzebna jeszcze przez wiele lat”. Przypomniał, że wzorem dla Nizieńskiego był marszałek Józef Piłsudski. Kasprzyk wręczył jubilatowi pochodzący z lat trzydziestych, namalowany w Belwederze portret marszałka z córkami.

Dziękując za życzenia sędzia Bogusław Nizieński powiedział, że jego „życie było podarowane Polsce od najmłodszych lat”. Podziękował wszystkim, którzy okazywali mu wsparcie w ciągu 95 lat życia, ponieważ jego życie było „bardzo bolesne ale piękne”. „Chcę wam podziękować, że życie ofiarowaliście także mnie oraz Polsce – najwspanialszej Rzeczypospolitej, którą kochamy ponad wszystko” – dodał.

Uroczystość zwieńczył występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wykonał pieśni wojskowe oraz popularne utwory z okresu międzywojennego.

Bogusław Nizieński: młodość i czasy PRL

.Bogusław Nizieński urodził się w 2 marca 1928 w Wilnie. W trakcie II wojny światowej przyjął pseudonim „Sokół” i – jako łącznik miejscowego komendanta – walczył w strukturach Armii Krajowej. Należał także do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Po zakończeniu wojny podjął studia prawnicze i politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie jego rodzice byli więzieni przez władze komunistyczne. Przez siedem lat pozostawał urzędnikiem w Akademickim Związku Sportowym w Krakowie.

W 1957 r. rozpoczął aplikację sędziowską, lecz odmówił wstąpienia do PZPR przez co nie orzekał w Krakowie, ale w Sądzie Powiatowym w Bochni, a następnie w Limanowej. Stamtąd został skierowany do pracy jako asesor. Po ponad dwóch latach asesury, otrzymał nominację sędziowską. To pozwoliło mu sądzić sprawy kryminalne w Sądzie Powiatowym w Krakowie, gdzie po kilku latach awansował na sędziego sądu wojewódzkiego.

W latach 1971–1981 pracował na stanowisku wiceprzewodniczącego komisji zakładowej w departamencie nadzoru sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie wraz z Adamem Strzemboszem od lat 80. organizował struktury „Solidarności”. W tym czasie orzekał również w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, skąd następnie delegowany został do Sądu Najwyższego.

Bogusław Nizieński po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił złożenia deklaracji lojalności i odrzucił żądanie wystąpienia z „Solidarności” przez co został zawieszony, a następnie odwołany z funkcji w ministerstwie. W następstwie został przeniesiony do Wydziału Karno-Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 1985 r. zrzekł się stanowiska sędziego i rozpoczął do pracę jako radca prawny w prywatnej firmie „Unikum”.

Został ponownie powołany na stanowisko sędziego, gdy przewodniczący komisji zakładowej „Solidarności” Adam Strzembosz objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wezwał on sędziów, którzy zrzekli się wcześniej stanowisk do powrotu do pracy w ministerstwie.

Bogusław Nizieński: III RP

.Bogusław Nizieński w 1990 r. został powołany do Sądu Najwyższego i przewodniczył II Wydziałowi Izby Karnej, który przeprowadzał rehabilitację skazanych w stanie wojennym i później. W stan spoczynku przeszedł w 1998 r.

W 1991 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

16 października 1998 r. został powołany na stanowisko Rzecznika Interesu Publicznego ds. lustracji, którą objął 1 stycznia 1999 r. i pełnił ją przez 6 lat. Jest twórcą tzw. „listy Nizieńskiego”, będącej zestawienie zarejestrowanych przez SB jako tajni współpracownicy, co do których nie zachowały się w archiwum IPN-u materiały operacyjne, stanowiące dowód w procesie lustracji przed sądem lustracyjnym. Następnie przeszedł na emeryturę.

W 2008 r. sędzia Bogusław Nizieński „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną” z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Orderem Orła Białego.

30 marca 2016 r. został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii powodujących zaistniały w 2015 kryzys wokół TK. Jest członkiem Kapituły Nagrody „Semper Fidelis” przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

W czwartek o 22.10 TVP Historia wyemituje film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej „W zgodzie z sumieniem”, poświęcony biografii mjr. Bogusława Nizieńskiego.

Kilka słów o patriotyzmie pamięci

.Jak ocenia prof. Anna CEGIEŁA ,”patriotyzm pamięci – to przedmiot jednego z kilku ważnych, ale źle prowadzonych polskich sporów”. “Spór ten jest upolityczniony, pozbawiony namysłu nad sensem samego pojęcia oraz refleksji nad znaczeniem patriotyzmu dla moralności społecznej i dla tożsamości narodowej. Polega właściwie na dyskredytowaniu przeciwnika politycznego” – dodaje badaczka.

“Najtrudniejszą kwestią w sporze jest pamięć o żołnierzach wyklętych bezsensownie przeciwstawiana patriotyzmowi obywatelskiemu. To trochę tak, jakby działania Augusta Fieldorfa przeciwstawiać działaniom Eugeniusza Kwiatkowskiego“.

Jak podkreśla prof. Anna CEGIEŁA, “mało pożyteczne jest również posługiwanie się kategoriami dumy i wstydu. Wprowadza to do sporu subiektywne wartościowanie i niepotrzebne emocje. Powinniśmy raczej dyskutować o rzeczach ważniejszych – o znajomości oraz rozumieniu własnej historii i kultury, tudzież pamięci o przeszłości. Innymi słowy, o postawie mającej fundamentalne znaczenie dla tożsamości narodowej. Bez uprzedzeń, wychodząc od podstawowych ustaleń”.

PAP/Michał Szukała/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 marca 2023
Fot.: Bogusław Nizieński / Sejm RP - MMA_9118 / WikimediaCommons