Były prezes PAN o rankingu szanghajskim

Były prezes PAN o rankingu szanghajskim

Prof. Michał KLEIBER na łamach Wszystko co Najważniejsze pisze o rankingu szanghajskim i przyczynach niskiej reprezentacji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach.

Ranking szanghajski 2022 – znamy najnowsze wyniki

.Uniwersytet Warszawski, w kategorii fizyka, uzyskał bardzo wysoką pozycję na liście zestawiającej najlepsze uczelnie z całego świata w kontekście danego kierunku studiów, jaką jest ranking szanghajski, znany również jako lista szanghajska. Wynik stołecznej uczelni, która uplasowała się na miejscach od 51 do 75 oraz znaczenie rankingów w dzisiejszych czasach skomentował prof. Michał KLEIBER na “Wszystko co Najważniejsze” w tekście “Najlepsze uczelnie w najnowszym rankingu szanghajskim. Miejsce dla uczelni z Polski”.

Jak powstaje ranking szanghajski?

Prezes PAN w latach 2007-2015 rozpoczyna od przybliżenia sposobu tworzenia rankingów, wskazując na różnice i ich subiektywność.

Szczegółowy wybór kryteriów i ich procentowy udział w całościowej ocenie jest cechą odróżniającą od siebie, często znacznie, poszczególne rankingi. Przesądza to o nieco subiektywnym charakterze rankingów, zależnym od szczegółowych decyzji ich twórców, a także utrudnia porównywanie uzyskiwanych wyników przez uczelnie i jest oczywiście tematem wielu dyskusji toczonych w środowiskach naukowych, komentuje na łamach Wszystko co Najważniejsze prof. Michał Kleiber.

Dlaczego polskie uczelnie tak rzadko zajmują wysokie pozycje?

.Były minister nauki i informatyzacji podkreśla różnicę, jaka uwidacznia się między polskimi uczelniami na tle uniwersytetów zagranicznych.

Jest parę powodów tego stanu rzeczy, a najważniejszym jest może fakt, że w naszym kraju uczelnie mają charakter dziedzinowy (osobno uniwersytety, politechniki, szkoły ekonomiczne, medyczne, rolnicze czy wychowania fizycznego), a nie, co jest typowe dla uczelni w większości państw, charakter całościowy z poszczególnymi obszarami wiedzy uwzględnianymi jako części uczelni wielodziedzinowych. W oczywisty sposób pogarsza to nasze szanse w rankingowej konkurencji, dodaje prof. Michał Kleiber.

W poniższym tekście redaktor naczelny magazynu Wszystko co najważniejsze wyjaśnia bardziej szczegółowo przyczyny niskiej reprezentacji Polski w rankingach porównujących najlepsze uczelnie świata, takich jak ranking szanghajski, a także odnosi się do jakości polskich rankingów.

Więcej na temat problematyk międzynarodowych rankingów i reprezentacji polskich uczelni w tekście prof. Michała KLEIBERA “Najlepsze uczelnie w najnowszym rankingu szanghajskim. Miejsce dla uczelni z Polski” [LINK]

Lista szanghajska 2022 – najlepsze polskie uczelnie

Matematyka

Uniwersytet Warszawski 101-150
Uniwersytet Jagielloński 151-200
Politechnika Wrocławska 201-300
Akademia Górniczo-Hutnicza we Wrocławiu 301-400
Uniwersytet Wrocławski 301-400

Fizyka

Uniwersytet Warszawski 51-75
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 201-300
Politechnika Warszawska 201-300
Uniwersytet Jagielloński 301-400
Uniwersytet Zielonogórski 301-400

Chemia

Uniwersytet Jagielloński 401-500
Uniwersytet Warszawski 401-500

Geografia

Uniwersytet Łódzki 201-300

Ekologia

Uniwersytet Adama Mickiewicza 201-300
Uniwersytet Warszawski 201-300

Inżynieria mechaniczna

Akademia Górniczo Hutnicza 301-400
Politechnika Poznańska 301-400
Politechnika Wrocławska 301-400

Inżynieria elektryczna i elektroniczna

Politechnika Gdańska 401-500
Politechnika Warszawska 401-500

Nauka o przyrządach i technologia

Politechnika Warszawska 101-150
Uniwersytet Warszawski 151-200
Akademia Górniczo Hutnicza 201-300

Inżynieria lądowa

Politechnika Gdańska 201-300

Inżynieria chemiczna

Uniwersytet Jagielloński 401-500

Nauka inżynieria energetyczna 

Akademia Górniczo Hutnicza 301-400
Politechnika Łódzka 301-400

Nauka technologia żywności 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 101-150
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 151-200
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 201-300

Biotechnologia 

Uniwersytet Warszawski 301-400

Inżynieria metalurgiczna 

Akademia Górniczo Hutnicza 151-200

Nauki biologiczne

Uniwersytet Jagielloński 401-500
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 401-500

Nauki biologiczne człowieka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 401-500

Nauki rolnicze

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 201-300
Akademia Rolnicza w Krakowie 301-400
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 301-400

Nauki weterynaryjne 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 101-150
Uniwersytet Jagielloński 151-200
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 151-200
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 201-300

Medycyna kliniczna 

Uniwersytet Jagielloński 201-300
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 201-300
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 201-300
Gdański Uniwersytet Medyczny 401-500
Warszawski Uniwersytet Medyczny 401-500
Pomorski Uniwersytet Medyczny 401-500

Zdrowie publiczne 

Uniwersytet Jagielloński 101-150
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 201-300
Pomorski Uniwersytet Medyczny 301-400
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 401-500

Stomatologia nauki jamie ustnej 

Uniwersytet Jagielloński 201-300

Technologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński 201-300

Farmacja nauki farmaceutyczne

Uniwersytet Jagielloński 201-300

Ekonomia

Uniwersytet Warszawski 401-500

Nauki polityczne

Uniwersytet Warszawski 301-400

Psychologia 

SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 201-300
Uniwersytet Jagielloński 301-400
Uniwersytet Warszawski 301-400

Zarządzanie hotelarstwem turystyką

Uniwersytet Adama Mickiewicza 201-300

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 lipca 2022