Chatbot umożliwi rozmowę z byłym więźniem obozu koncentracyjnego Dachau

Dzięki naukowcom z uniwersytetów w Chemnitz oraz Monachium powstał chatbot, za pomocą którego można dowiedzieć się więcej o Holokauście poprzez interaktywną rozmowę z Abbym Naorą, ocalałym z Holokaustu, litewskim Żydem.

Interaktywny chatbot z wspomnieniami ocalałych

.Projekt Learning with Digital Testimones (Nauka poprzez cyfrowe zeznania), którego częścią jest chatbot, umożliwiający rozmowę z ocalałym więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, to inicjatywa, mająca na celu zarejestrowanie wspomnień ostatnich przedstawicieli pokolenia Holocaustu.

Naukowcy zaznaczają, że ich chatbot nie różni się znacznie od rozmowy wideo. Każdy może za pomocą mikrofonu lub telefonu zadać własne pytania Abbie Naor, Evie Umlauf i Zilli Schmidt. Te osoby, prześladowane za bycie Żydami, Sinti czy Romami, udzielają odpowiedzi dzięki przetwarzaniu mowy. Do niedawna było to możliwe tylko w języku niemieckim, ale teraz prof. dr Christina Sanchez-Stockhammer (katedra lingwistyki angielskiej i cyfrowej), Antonia Friebel i ich zespół z Chemnitz University of Technology, dodali napisy do wywiadów w języku angielskim. Opracowano także struktury dostępu w języku angielskim.

„Wierzymy, że wspomnienia Abba Naora są na tyle ważne, że powinniśmy dzielić się nimi z całym światem. Dlatego przetłumaczyliśmy je na język angielski” – mówił Sanchez-Stockhammer. „Dzięki napisom znacznie więcej osób może teraz zrozumieć jego przesłanie. Jednocześnie głos bezpośrednio przekazuje jego emocje”. Badacz zaznaczał, że celem projektu było jak najwierniejsze oddanie odpowiedzi Abba Naora.

Z Kowna do Dachau – historia jednego z ocalałych

.Abba Naor urodził się w 1928 roku w Kownie (Litwa). W sierpniu 1941 r., dwa miesiące po inwazji niemieckiej, getto w Kownie zostało zamknięte. W ten sposób został tam uwięziony wraz z całą rodziną. Jego starszy brat Chaim został przyłapany na szukaniu pożywienia i zamordowany w Siódmym Forcie, znanym miejscu egzekucji na obrzeżach miasta.

Jego ojciec, Zvi-Hirsch, został wywieziony do pracy przymusowej w podobozie Dachau a jego matka Chana została deportowana do Auschwitz. Abba również trafił do obozu w Dachau i do dziś utrzymuje kontakt ze współwięźniami z obozu, z któryuch wielu było jego przyjaciółmi jeszcze z czasów dzieciństwa w Kownie. Na początku 1945 roku Niemcy poprosili ochotników do budowy podziemnych bunkrów w obozie pracy w Kaufering. Abba, błędnie wierząc, że jego ojciec przebywa w Kaufering, zgłosił się na ochotnika. 24 kwietnia stał się częścią marszu śmierci bez jedzenia i wody, w deszczu i śniegu. Na szczęście, gdy więzniowie budzili się w lesie 2 maja, niemieckich nadzorców już nie było. Nagle zobaczyli amerykańskich żołnierzy, którzy powiedzieli im, że są wolni. Kilka miesięcy później Abba i jego ojciec spotkali się ponownie w obozie dla przesiedleńców pod Monachium…

To było 80 lat temu

.„W zimny styczniowy dzień 20 stycznia 1942 roku w podberlińskiej miejscowości Wannsee pod kierownictwem Reinharda Heydricha, szefa Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (SD) oraz szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy zebrała się grupa 15 przedstawicieli władz niemieckiej III Rzeszy i wysokich funkcjonariuszy SS. Zasadniczym tematem tego spotkania była koordynacja działań administracji niemieckiej na okupowanych terytoriach. Działania te miały doprowadzić do zagłady europejskich Żydów. Rozmowy nie zakończyły się żadnym rozkazem, żadnym obwieszczeniem, które byłoby ogłoszone całemu światu, ale ich rezultatem była zgoda co do zaostrzenia i kontynuacji polityki eksterminacji europejskich Żydów, która miała odtąd stać się bardziej systematyczna, masowa i skuteczna. Świat miał się jednak o tym nie dowiedzieć” – pisze Marcin CZEPELAK, wykładowca prawa na UJ, ambasador RP w Niderlandach.

Spotkanie w Wannsee było diabelską naradą. Niemcy od momentu wybuchu wojny, we wrześniu 1939 roku, rozpoczęli na podbitych terytoriach prześladowania ludności żydowskiej, ale agresja na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku przyniosła jeszcze większą brutalizację i masowy charakter dotychczasowej polityki antyżydowskiej. W sierpniu Oddziały Operacyjne Policji i Służby Bezpieczeństwa dokonały masakry 24 tysięcy Żydów w Kamieńcu Podolskim, na przełomie września i października zamordowano ponad 30 tysięcy Żydów w Babim Jarze na obrzeżach Kijowa, a w egzekucjach 30 listopada i 8 grudnia zamordowano ponad 30 tys. Żydów z getta w Rydze. Jednocześnie jesienią zaczęto budować fabryki śmierci: obozy zagłady w Sobiborze i Bełżcu. To między innymi tam transporty z całej okupowanej Europy przywoziły bezbronnych Żydów, którzy następnie byli mordowani w komorach gazowych. Wszystko to dokonywało się w głuchej ciszy.

Zgodnie z ustaleniami w Wannsee niemieccy decydenci zaczęli realizację „ostatecznego rozwiązania” od terenów okupowanej Polski. W marcu 1942 roku rozpoczęła się akcja „Reinhardt”, którą kierował z polecenia Himmlera Odilo Globocnik, szef SS w okupowanym Lublinie. Do listopada 1943 roku jego oddziały zamordowały dwa miliony Żydów.W okupowanej przez Niemców Polsce poza zbrojnym ruchem oporu działały także cywilne i wojskowe struktury tworzące państwo podziemne, które podlegało polskiemu rządowi na emigracji w Londynie, mającemu uznanie międzynarodowe. Wobec narastających prześladowań ludności żydowskiej polskie władze podziemne podjęły decyzje, aby rozpocząć akcję pomocy żydowskim obywatelom Polski. We wrześniu 1942 powstał Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, który 4 grudnia został przekształcony w Radę Pomocy Żydom, finansowaną przez polski rząd emigracyjny w Londynie. Była to jedyna w Europie organizacja podziemna prowadzona wspólnie przez Żydów i nie-Żydów, działająca w ramach struktur kierowanych przez rząd emigracyjny. Polskie możliwości były ograniczone, mimo to starano się znaleźć schronienie dla żydowskich współobywateli, wyrabiać fałszywe dokumenty, dostarczać żywność, chociaż niemieccy okupanci bezlitośnie karali za to śmiercią

Technischen Universität Chemnitz/WszystkocoNajważniejsze/MB

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 maja 2024
Fot.:tu-chemnitz.de