Co Polacy najchętniej zdają na maturze?

co Polacy najchętniej zdają na maturze?

Pierwsze egzaminy maturalne w 2023 odbędą się już 4 i 5 maja i obejmą pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. O tym co najchętniej wybierają maturzyści do zdawania w wersji rozszrzeonej informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

.Co Polacy najchętniej zdają na maturze? Okazuje się że na poziomie rozszerzonym jest to język angielski. Drugie i trzecie miejsce pod względem popularności zajmuje matematyka oraz geografia, choć popularność przedmiotów zależy przede wszystkim od profilu kończonej szkoły.

Jakie egzaminy zdają maturzyści?

Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby skorzystać z tego prawa trzeba było do 20 kwietnia złożyć wniosek w tej sprawie. Według CKE zrobiło tak w tym roku 782 maturzystów (0,7 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych). Nie będą oni zdawać w tym roku żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Co Polacy najchętniej zdają na maturze?

.Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 121,3 tys., czyli 76,6 proc. Na drugim miejscu jest matematyka. Chce ją zdawać 49,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów, czyli 31,3 proc. Na miejscu trzecim jest język polski – chce go zdawać 42,9 tys. absolwentów liceów (27,1 proc.). Na czwartym miejscu jest biologia – 37,7 tys. absolwentów (23,8 proc.), na piątym – geografia – 33,7 tys. (21,3 proc.), na szóstym – chemia – 21,6 tys. (13,7 proc.), na siódmym – historia – 13,6 tys. (8,6 proc.), na ósmym – fizyka – 12 tys. (7,6 proc.), a na dziewiątym wiedza o społeczeństwie – 11,9 tys. (7,5 proc.).

Informatykę chce zdawać 5,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów, język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 2,8 tys., historię sztuki – 2,1 tys., filozofię – 1,2 tys., język rosyjski na poziomie rozszerzonym – 1 tys. Deklarację zdawania języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym złożyło 949 tegorocznych absolwentów liceów, języka francuskiego na poziomie rozszerzonym – 525, języka włoskiego na poziomie rozszerzonym – 270, historii muzyki – 251, języka łacińskiego i kultury antycznej – 148, języka kaszubskiego – 15, a języka łemkowskiego – 2.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych deklarację zdawania języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym złożyło 31, języka ukraińskiego 29, a języka litewskiego 18.

Wśród tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 74,4 tys., czyli 65,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się geografia. Chce ją zdawać 29,8 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych, czyli 26,2 proc. Na miejscu trzecim jest matematyka – chce ją zdawać 27,6 tys. absolwentów techników i szkół branżowych (24,3 proc.). Na czwartym miejscu – język polski – 13,4 tys. absolwentów (11,7 proc.), na piątym – biologia – 9 tys. (7,9 proc.), na szóstym – fizyka – 6,2 tys. (5,4 proc.), na siódmym – informatyka – 5,3 tys. (4,6 proc.), na ósmym – historia – 4,5 tys. (3,9 proc.), na dziewiątym – wiedza o społeczeństwie – 4,1 tys. (3,6 proc.), a na dziesiątym – chemia – 2,5 tys. (2,2 proc.).

Historię sztuki chce zdawać 1,6 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia, język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 1,3 tys., język rosyjski na poziomie rozszerzonym – 1,1 tys., filozofię – 588, język hiszpański na poziomie rozszerzonym – 129, język włoski na poziomie rozszerzonym – 77, język francuski na poziomie rozszerzonym – 62, historię muzyki – 62, język łaciński i historię antyczną – 30, język kaszubski – 4. Jeśli chodzi o języki mniejszości narodowych język ukraiński na poziomie rozszerzonym chce zdawać 28 absolwentów, a język litewski – 2.

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.

Co po maturze czyli najlepsze uczelnie w Polsce i na świecie

.Egzamin maturalny zdawany w Polsce najczęściej jest również egzaminem wstępnym na studia wyższe. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma przedmiot, jaki zdaje się na poziomie rozszerzonym – to jego wyniki biorą pod uwagę komisje rekrutujące na uniwersytety.

Coraz więcej polskich maturzystów jako dalszą ścieżkę edukacji wybiera uczelnie za granicą, i to niekoniecznie wcześniej zdają tzw. maturę międzynarodową. W wielu krajach europejskich bowiem do wzięcia udziału w rekrutacji wystarczą potwierdzone osobnym egzaminem umiejętności językowe oraz wyniki matury polskiej.

Maturzyści przy wyborze następnej szkoły najczęściej kierują się różnego rodzaju rankingami, pokazującymi jakość uczelni. Jednym z najważniejszych takich rankingów jest natomiast tzw. ranking szanghajski (ARWU), opracowywany od 2003 r. przez Shanghai Jiao Tong University. Choć pierwsze miejsca zajmują w nim uczelnie amerykańskie i brytyjskie, coraz częściej na niższe pozycje trafiają także uniwersytety z Polski. Czy jest to już powód do świętowania sukcesów polskiej nauki? Swoimi refleksjami na ten temat dzieli się na łamach „Wszystko co Najważniejszeprof. Jan P. Hudzik.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/WszystkocoNajważniejsze/ad

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 maja 2023