Co trzecie stanowisko kierownicze w Polsce zajmuje kobieta

kobieta

Kobieta zajmuje co trzecie kluczowe stanowisko w firmach zarejestrowanych w Polsce – wynika z analizy opublikowanych we wtorek danych KRS. Najwyższy odsetek kobiet na stanowisku prezesa jest w firmach założonych w latach 1951-1975 – wskazano.

Kobieta na stanowisku kierowniczym

.Opublikowane dane wskazują, że w firmach zarejestrowanych w Polsce 30,3 proc. kluczowych stanowisk zajmują kobiety. Największy ich udział odnotowano w dwóch skrajnych grupach wiekowych: do 23 lat (gdzie panie obejmują 32,8 proc. kluczowych stanowisk) oraz powyżej 70 lat (31 proc.); najniższy odsetek jest w grupie 50-60 lat (29 proc.).

Co piąta osoba obejmująca stanowisko prezesa to kobieta; członkinie zarządu stanowią 25,9 proc. tej grupy, a dyrektorki – 36,3 proc. – podkreślono w analizie wykonanej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland.

Najwyższy odsetek kobiet na stanowisku prezesa (21,4 proc.) jest w firmach założonych w latach 1951-1975. W przypadku przedsiębiorstw powstałych w latach 1976-2000 to 20,5 proc., a jeśli chodzi o firmy założone po 2001 r. – 20,1 proc. „Dane te wskazują, że mimo upływu lat, zmian ekonomicznych i dynamicznie rozwijającej się gospodarki udział kobiety w biznesie pozostaje na stałym poziomie” – stwierdzono.

Polki jako kierowniczki

.Zgodnie z analizą KRS, kobiety dominują w sektorze usług. Prowadzone przez nie biznesy to firmy związane z tekstyliami i modą, salony urody oraz terapii, a także kluby i obiekty sportowe oraz lecznice weterynaryjne. „Polki często prowadzą przedsiębiorstwa również w segmentach związanych z doradztwem finansowym, podatkowym i ubezpieczeniem, sektorze opieki zdrowotnej, obsługi biur, a także usługami prawniczymi i rachunkowo-księgowymi” – zauważono. Dodano, że udział własności kobiet w tych firmach oscyluje w granicach 50-70 proc.

Analiza wykonana przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, inicjatora Klubu Champions of Change, obejmowała ponad 811 tys. osób zajmujących przeszło milion stanowisk. Przyjęto siedem przedziałów wiekowych – od 14 do 23 lat i kolejno: 24-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.

Polska gospodarka

.Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Mathias CORMANN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju”. 

„Należy też zapewnić ludziom odpowiednie, nowoczesne umiejętności w celu ułatwienia im uczestnictwa w transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści. Polska znacznie poprawiła osiągnięcia edukacyjne i plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Podążanie tą ścieżką poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia szkół, szkolenie nauczycieli w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych oraz stworzenie uczniom większych możliwości zastosowania tych umiejętności w praktyce będzie bardzo silnie pozycjonować Polskę w erze cyfryzacji. Edukacja musi mieć charakter integracyjny, a do studiowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych należy zachęcać więcej kobiet. Podobnie jak w wielu krajach OECD, starsi dorośli w Polsce wykazują niższe umiejętności cyfrowe – należy je zwiększyć i uczynić dalsze kształcenie bardziej praktycznym i elastycznym” – pisze Mathias CORMANN w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie”.

PAP/Magdalena Jarco/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 czerwca 2023