Czy można odmłodzić człowieka?

wiek biologiczny

Stres różnego typu przesuwa biologiczny wiek do przodu; można go jednak też cofnąć – sugerują badania z udziałem ludzi i zwierząt. Ciało postarzają m.in. niektóre operacje, choroby i ciąża.

Wiek biologiczny i odmładzanie organizmu

.Być może nie da się spektakularnie odmłodzić organizmu, ale wiek biologiczny może być bardziej elastyczny, niż się wydawało – wskazują badania prowadzone w Brigham and Women’s Hospital.

„Tradycyjnie uważało się, że biologiczny wiek tylko się zwiększa, ale wysunęliśmy hipotezę, że może mieć on dynamiczną naturę” – mówi dr Jesse Poganik, autor publikacji, która ukazała się w piśmie „Cell Metabolism”.

„Poważny stres może go zwiększać, ale jeśli jest krótkotrwały, oznaki biologicznego starzenia się można cofnąć” – twierdzi badacz.

Przeprowadzone badania

.Naukowiec i jego zespół przeprowadzili kilka badań, które na to wskazały. W jednym z doświadczeń przeanalizowali krew pobraną od starszych pacjentów poddawanych chirurgicznym zabiegom ratunkowym. W innym przeanalizowali krew pobraną od myszy oraz kobiet w różnych stadiach ciąży i po urodzeniu. W jeszcze innym – zbadali krew osób przyjętych na oddział ratunkowy z powodu Covid-19. Wykorzystali też specjalną procedurę, w której połączyli układ krwionośny myszy młodych oraz starych.

W swoich analizach sprawdzali zdrowie tkanek i komórek oraz metylację DNA – modyfikację genomu, która ma ścisły związek z biologicznym wiekiem organizmu. Odkryli, że wiek wyraźnie wzrastał w obliczu uwzględnionych sytuacji generujących stres. Dobra wiadomość jest taka, że zmiany te cofały się krótko po ustąpieniu stresogennych czynników.

Po związanych z urazami operacjach organizm potrzebował od 4-7 dni do powrotu do normy. Takich fluktuacji nie dało się jednak zauważyć w przypadku zabiegów innych niż urazowe. Z kolei w czasie ciąży, zarówno kobiet jak i myszy, biologiczny wiek rósł aż do końca ciąży, po czym zmniejszał się po porodzie. W przypadku pacjentów z Covid-19, wiek kobiet wzrastał w związku z chorobą i malał w czasie wypisania ze szpitala; u mężczyzn badacze nie zanotowali takich zmian.

Wiek biologiczny

.Trzeba mieć na uwadze, że badania wieku biologicznego to dziedzina młoda i nie wszystko jest jeszcze wyjaśnione. Naukowcy podkreślają, że mierzyli markery organizmu, które – jak się uważa – odzwierciedlają biologiczny wiek, ale teoretycznie mogą też zależeć od innych czynników. Liczą jednak na to, że przyszłe badania przyniosą szczególnie wartościowe informacje o tym, jak z pomocą wiedzy o biologicznym wieku wspierać zdrowie ludzi i być może wydłużać życie.

„Nasze wyniki podważają koncepcję, że biologiczny wiek może tylko się zwiększać wraz z upływem czasu. Sugerują, że mogą istnieć sposoby na spowolnienie jego wzrostu, a może nawet częściowe cofanie” – mówi jeden z głównych autorów publikacji, dr Vadim Gladyshev.

„Kiedy stres ustępował, biologiczny wiek wracał do pierwotnych wartości. Oznacza to, że sposoby powrotu do równowagi po stresie mogą zwiększać długowieczność” – dodaje.

Transhumanizm

.Doktor nauk medycznych, zajmująca się zagadnieniami z zakresu biologii nowotworów, przede wszystkim zjawiskiem oporności wielolekowej oraz badaniem cytotoksyczności związków chemicznych w hodowlach in vitro, Sylwia BORSKA, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” uważa, że: „Ponieważ podzielam opinię, że postęp w nauce jest ogromny a jego wpływ na życie ludzi nieunikniony – natknąwszy się na określenie „transhumanizm” postanowiłam przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco wnikliwiej. Transhumanizm jest ideologią postulującą użycie osiągnięć nauki i techniki do znaczącej poprawy jakości życia ludzkości w sposób bardzo radykalny. Zwolennicy tej teorii wspierają najnowsze dokonania z zakresu biotechnologii, nanotechnologii, biocybernetyki i technologii informacyjnej, jak również technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja czy transfer umysłu”.

„Anders Sandberg określa nowoczesny transhumanizm jako “filozofię, którą możemy i powinniśmy rozwinąć fizycznie, mentalnie i społecznie przy użyciu racjonalnych metod”. Transhumaniści chcą poprawy życia ludzkości bez ruinowania ekosystemów, niszczenia kolejnych gatunków czy rabunkowej gospodarki zasobami naturalnymi. Zwolennicy udoskonalania gatunku ludzkiego postulują, aby dzięki nowoczesnym technologiom, zdobyczom medycyny i techniki wyeliminować wszelkie biologiczne ograniczenia takie jak choroby czy starzenie się. Ponadto uważają, że ludzkość będzie coraz szybciej ewoluować w kierunku doskonalenia wszelkich umiejętności zarówno fizycznych jak i umysłowych. Człowiek przyszłości ma się stać istotą idealną” – pisze Sylwia BORSKA w tekście „Transhumanizm czyli marzenia o człowieku idealnym”.

PAP/Marek Matacz/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 maja 2023