Dariusz Szwed nowym prezesem zarządu PKO BP

Rada nadzorcza PKO BP powierzyła Dariuszowi Szwedowi kierowanie pracami zarządu banku i powołała go na stanowisko wiceprezesa – poinformował w czwartek bank. Dodał, że Mieczysław Król złożył rezygnację z funkcji członka zarządu, a RN odwołała z zarządu Maksa Kraczkowskiego.

Nowy prezes zarządu PKO BP

.Rada nadzorcza PKO BP zdecydowała o powołaniu z dniem 14 kwietnia br. w skład zarządu banku Dariusza Szweda, który został wiceprezesem na bieżącą wspólną kadencję zarządu (rozpoczęła się 3 lipca 2020 r.). Jednocześnie rada powołała Dariusza Szweda na stanowisko prezesa „pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody”.

Jak dodano, do czasu wydania zgody KNF Szwed ma kierować pracami zarządu.

Bank podał też, że Mieczysław Król złożył rezygnację z funkcji członka zarządu z dniem 13 kwietnia 2023 r., a jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Maksa Kraczkowskiego z zarządu z dniem 13 kwietnia br. – podał bank w komunikacie. Król nadzorował w banku Obszar Operacji; Kraczkowski – Obszar Rynku Detalicznego i Bankowości Międzynarodowej.

Dariusz Szwed

.Jak podał bank w komunikacie, Dariusz Szwed ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował obszar biznesu oraz operacji bankowych, a wcześniej obszar IT oraz funduszy europejskich, jak również realizację wewnętrznego filaru „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025″.

Szwed w latach 2019-2021 był wiceprezesem Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku – sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem Alior TFI. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, jako dyrektor departamentu private banking. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku.

Szwed jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Ma również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Na początku kwietnia br. Paweł Gruza zrezygnował z kierowania pracami zarządu PKO BP oraz ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa, pozostał wiceprezesem banku. Jak informował wówczas bank w komunikacie, „złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie zarządu banku ani z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku”. Gruza został powołany do zarządu PKO BP 8 sierpnia 2022 r. Powołano go na prezesa banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu miał pełnić funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 431 mld zł. W 2022 r. bank wypracował 3,3 mld zł zysku. Spółka obsługuje 11,7 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

Gospodarka Polski

.Ambasador Polski przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), prof. Aleksander SURDEJ, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” uważa, że: „Od 30 lat gospodarka Polski rozwija się w wysokim tempie, osiągającym przeciętnie rocznie 4–5 proc. Wprawdzie COVID-19 zatrzymał ten rozwój, ale tylko na 2020 rok, po którym Polska ponownie wróciła na ścieżkę szybkiego rozwoju”.

„Rezultaty tego rozwoju widoczne są w wyglądzie polskich miast i wsi, w wyposażeniu gospodarstw domowych, w kompetencjach pracowników, jakości miejsc pracy i w dochodach z pracy, których poziom przekroczył 80 proc. unijnego. Przez ponad dwie dekady wzrost płac realnych był niższy niż wzrost produktywności pracy. Stworzyło to polskim rządom pole dla hojniejszej polityki socjalnej i dla wzrostu redystrybucji, tak aby naturalnie pojawiające się w gospodarce rynkowej nierówności ekonomiczne nie skutkowały strajkami i protestami ulicznymi. Od 2016 roku rozwój gospodarczy stał się bardziej solidarny, bez uszczerbku dla gospodarczej dynamiki” – pisze prof. Aleksander SURDEJ w tekście „Gospodarka Polski – przez wzrost produktywności do trwałego dobrobytu”.

PAP/Aneta Oksiuta/WszytskocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 kwietnia 2023