Dyrektor MHP Robert Kostro o plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku

Dyrektor MHP Robert Kostro o plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku

Naszym celem jest nie tylko przypomnienie ciekawych i wartościowych projektów, ale także promowanie dobrych praktyk związanych z historią i honorowanie ludzi, którzy za nimi stoją – mówi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, organizującego plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”.

Wydarzenie Historyczne Roku

.Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku” jest organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl już po raz szesnasty. Jego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców i inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku.

„To konkurs, w którym wybieramy najbardziej interesujące inicjatywy i projekty zrealizowane w poprzednim roku przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia, które zajmują się promowaniem historii” – opowiadał dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie osoby prywatne, instytucje, organizacje, ośrodki kultury zgłaszają projekty w trzech kategoriach: Wydarzenie – festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne; Wystawa – nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum oraz Edukacja – projekty edukacyjne (jak warsztaty, lekcje, gry edukacyjne), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne itp. Dopuszczane jest zgłaszanie projektów realizowanych online. Zgłoszenia online ruszają 15 marca.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia br. za pośrednictwem strony www.whr.muzhp.pl, gdzie znajduje się regulamin konkursu oraz zakładka „Zgłoś projekt”. Zgłaszający może przesłać maksymalnie po jednym projekcie w każdej z kategorii.

Szczegóły konkursu

.„W pierwszym etapie zgłoszenia zostaną ocenione przez jury składające się z muzealników, historyków i osób zajmujących się działalnością kulturalną. W drugim etapie wybór zwycięzców z pięciu wyłonionych przez jury w każdej kategorii projektów, zamieszczonych na stronie konkursu, należy do internautów” – relacjonował Robert Kostro.

Drugi etap potrwa od 15 maja do 15 czerwca br. „to pierwszy plebiscyt, którego laureatów wyłaniają zarówno jurorzy, jak i internauci. Dzięki temu specyficznemu połączeniu kwalifikacji projektów przez osoby, które są wybitnymi specjalistami, historykami czy muzealnikami i możliwości decydowania przez internautów uzyskujemy naprawdę ciekawe rezultaty i udaje nam się docenić wyjątkowe inicjatywy i projekty” – wskazał dyrektor MHP.

„Mamy kilka celów, jeżeli chodzi o ten konkurs. Jednym jest przypomnienie projektów realizowanych w poprzednim roku. Inicjatywy te bowiem są zwykle, niestety, mniej lub bardziej ulotne i chcemy wskazać, że coś ważnego i ciekawego się wydarzyło. Drugim wymiarem jest promowanie dobrych praktyk związanych z historią i honorowanie ludzi, którzy za tym stoją. Bo to oczywiście w dużej mierze profesjonaliści, ale często też po prostu ludzie wielkiej pasji zajmujący się historią hobbystycznie. Zazwyczaj wiąże się z tym wielki wkład pracy, wysiłek, poświęcenie, czasami nawet kosztem czasu dla najbliższych. Chcemy tych ludzi przypomnieć, dać również szansę, by szersza publiczność zobaczyła, kto stoi za takimi projektami” – mówił.

Plebiscyt z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wzrasta liczba zgłaszanych projektów, zwłaszcza ze środowisk lokalnych, angażujących się w promocję organizowanych przez siebie inicjatyw. Od początku istnienia do konkursu zgłoszono ponad 2 tys. przedsięwzięć, z czego nagrodzono kilkadziesiąt. Wiele zgłoszeń pochodziło z ośrodków polonijnych m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

„Generalnie jednak nie ma jakiejś reguły, jeżeli chodzi o zgłoszenia, w każdym roku to trochę inaczej wygląda. Zgłaszają się zarówno muzea czy większe instytucje z dużych miast, jak i małe organizacje pozarządowe, stowarzyszenia z mniejszych miejscowości. Bardzo istotną kwestią przy wyborze zwycięzców oprócz takiego czynnika merytorycznego, jest umiejętność docierania do publiczności i mobilizowania jej. W popularyzowanie jakiegoś projektu często bowiem włącza się również samorząd czy media lokalne, co aktywizuje też i angażuje tamtejszą społeczność, która dzięki temu szerzej poznaje ciekawe lokalne inicjatywy związane z historią” – podkreślił Robert Kostro.

Szansa dla mniejszych, wartościowych projektów

.Jak zaznaczył, jury stara się doceniać te mniejsze, wartościowe projekty. „Wiadomo bowiem, że zawsze trochę takimi faworytami są te instytucje większe, z większych ośrodków miejskich. Dlatego staramy się również honorować te mniejsze, czasem także przyznając nagrodę specjalną, jeśli spodoba nam się jakiś interesujący projekt, któremu nie udało się zdobyć dostatecznie szerokiego poparcia internautów” – zaakcentował.

„Takie nagrody są niesłychanie ważne dla ludzi, którzy często latami prowadzą swoją działalność i tego typu konkurs pokazuje tę ich pracę, pozwala troszeczkę wyjść z cienia, bo to bardzo często osoby niesłychanie kompetentne i sprawne, ale nie zawsze ich praca jest szerzej znana i uzyskanie takiej nagrody jest dla nich ważną osobistą satysfakcją. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu” – dodał dyrektor Muzeum Historii Polski.

Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku” zakończy ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali, zaplanowanej na 22 czerwca br. Zostaną wówczas zaprezentowane krótkie filmy o każdym finałowym projekcie oraz podani zwycięzcy we wszystkich kategoriach, którym wręczone zostaną rzeźby-statuetki projektu krakowskiego artysty Macieja Zychowicza. Pozostali laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Członkami jury tegorocznego plebiscytu są: przewodnicząca prof. Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski, zastępca przewodniczącego Rady MHP), Wojciech Duch (redaktor naczelny portalu historia.org.pl), Piotr Legutko (dyrektor TVP Historia), dr Marek Mutor (I wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), Barbara Schabowska (dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza) i Gabriela Sierocińska-Dec (kierownik działu edukacyjnego MHP).

Plebiscyt został objęty honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Patronami medialnymi są m.in. Polska Agencja Prasowa i portal historyczny dzieje.pl.

Laboratorium kształtowania się Europy

.„Debatując o szansach odzyskania przez Polskę niepodległości w XIX wieku, zwykle wskazuje się na powstanie listopadowe jako to, które miało największe szanse powodzenia. Patrząc wyłącznie na potencjał wojskowy, tak było niewątpliwie. Jeśli jednak przyglądamy się sytuacji międzynarodowej, rację mają ci, którzy dowodzą, że to okres powstania styczniowego był dla niepodległościowego zrywu korzystniejszy. To właśnie wtedy pojawiła się szansa na rozerwanie solidarności trzech zaborców oraz uzyskanie wsparcia zachodnich mocarstw – Francji i Wielkiej Brytanii” – pisze we „Wszystko Co Najważniejsze” Robert Kostro.

Jak podkreśla, „powstanie styczniowe wiązało się z procesem modernizacji politycznego kształtu Europy. Stary Kontynent, w którym do rewolucji francuskiej ład oparty był na zasadzie dynastycznej, stopniowo przeobrażał się w Europę konstytucyjnych i republikańskich państw narodowych. Dlatego do powstania zgłosiło się również wielu ochotników spośród narodów walczących o utworzenie lub umocnienie swoich państw – Węgrów i Włochów. Walczyli po polskiej stronie również Rosjanie, którzy chcieli przekształcenia swojego kraju w nowoczesne państwo konstytucyjne”.

Robert Kostro stoi na stanowisku, że „zarówno w powstaniu listopadowym, jak i styczniowym zabrakło ważnego czynnika. W 1830 r. nie było odpowiedniego międzynarodowego wsparcia, a w 1863 r. brakowało regularnej armii. Być może gdyby Polacy dysponowali armią porównywalną z tą, która toczyła wojnę z Rosją w okresie 1830–31, decyzja o wsparciu Polski byłaby łatwiejsza. Tylko te dwa czynniki razem mogły sprawić, by Polska oparła się armii rosyjskiej”.

„Porażka w powstaniu styczniowym nie była wyłącznie klęską Polaków. Jak pokazują wypadki kolejnych kilku lat, profitentem braku decyzji Zachodu okazała się nie tylko Rosja, ale również Prusy. Już dwa lata po upadku powstania Bismarck zadał klęskę Austrii pod Sadową, a w 1870 r. Francja pokonana została pod Sedanem. Dwa spośród trzech mocarstw, które nie podjęły interwencji na rzecz Polski, stały się ofiarami własnego braku zdecydowania” – podkreśla Robert Kostro.

PAP/Anna Kondek-Dyoniziak/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 marca 2023