Edukacja z wojskiem - powrót Przysposobienia Obronnego do szkół

Edukacja z wojskiem

W wybranych polskich szkołach rusza właśnie pilotażowy program dla uczniów „Edukacja z wojskiem”. Potrwa do 20 czerwca 2024 r. Zajęcia z żołnierzami odbędą się w ponad 3 tysiącach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Edukacja z wojskiem – założenia programu

.Celem programu Edukacja z wojskiem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia, poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia, wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności oraz nauka bezpiecznego poruszania się w sieci, a także krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie.

W szkołach biorących udział w pilotażu przeprowadzone zostaną trzygodzinne bloki zajęć dostosowanych do wieku i zainteresowań uczniów. Zajęcia będą prowadzić żołnierze w obecności nauczycielek i nauczycieli.

Program „Edukacja z wojskiem”, będący wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz do szkół artystycznych. Przedsięwzięcie nie obejmuje szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Do 24 kwietnia MEN prowadziło nabór wniosków do udziały w programie pilotażowym.

Jak przekazał mediom rzecznik prasowy MEN Piotr Otrębski, „zainteresowanie programem pilotażowym Edukacja z wojskiem było bardzo duże”. Maksymalną liczbę szkół mogących wziąć udział w nim określono na 3,5 tys. placówek. Było to wspólne uzgodnienie MEN i MON. „Ostatecznie do Edukacji z wojskiem zgłoszono 3016 szkół” – poinformował Otrębski. Jednocześnie zwrócił uwagę na ścisłe ograniczenia liczby szkół, jakie mogły zgłosić samorządy.

Obrona cywilna – konieczność w czasach zagrożenia

.O konieczności poprawy edukacji obronnej całego społeczeństwa, nie tylko młodzieży – pisze już wielu publicystów. Przekonanie to wzrosło natychmiast po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. W rozmowie z „Wszystko co Najważniejsze” strateg i były doradca prezydenta USA Edward LUTTWAK przekonywał, że Polska powinna wprowadzić fiński model obrony. Przewiduje on, że każdy obywatel jest objęty służbą wojskową. „Jeśli chcecie obronić się przed Rosjanami, to nie dokonacie tego za pomocą fregat, które jedynie rozbawią wszystkich, gdy będą tonąć. Nie dokonacie tego również za pomocą drogich śmigłowców – one może są przydatne podczas misji w Afganistanie, ale nie wtedy, gdy trzeba się bronić. Nie pomoże wam również kupno myśliwców, które zostaną zniszczone w ciągu pierwszych pięciu minut po wybuchu wojny. Zamiast tych wszystkich wydatków potrzebna jest właściwa metoda obrony, która się nazywa obroną narodową” – mówi Edward LUTTWAK.

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/edward-luttwak-macie-cztery-miesiace.html

PAP/WszystkocoNajważniejsze/ad

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 maja 2024