Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się we wtorek

Dla ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Dla ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty

.Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek – 23 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę – 24 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek – 25 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Największa grupa ósmoklasistów – 97,8 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród obywateli Ukrainy największa grupa – 73,0 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,9 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów obywateli Ukrainy.

Wymagania

.Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań jak i instrukcji, w przypadku języka obcego – instrukcji).

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Formuła testu a istota edukacji

.„Zwróćmy uwagę, jak daleko odeszliśmy od antycznego ideału swobodnej konwersacji z epoki Sokratesa, sformatowanej następnie w idealnej koncepcji platońskiej szkoły ateńskiej. Bowiem nie wtłaczanie i narzucanie przyjętych formuł w zaprogramowanym i zestandaryzowanym procesie edukacji, ale wymiana myśli i dochodzenie do poznania prawdy winno być idealnym i pożądanym miernikiem oraz wymogiem nowoczesnej szkoły” – pisze prof. Waldemar POTKAŃSKI, historyk zajmujący się problematyką narodową i niepodległościową, ruchem socjalistycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. oraz tematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego.

Jak podkeśla, „wiedza zdobyta w oparciu o oddolną inicjatywę i należycie podparta autorytetem i pracą pedagoga daje najlepsze i trwałe efekty oraz procentuje w dorosłym życiu każdego z nas. Zatraciliśmy metafizyczny i jakże pożądany kontakt ucznia z nauczycielem (niekiedy autentycznym mistrzem), gwarantujący najlepszy rozwój zarówno obu równoważnych podmiotów, jak i samej nauki”.

Jego zdaniem „formuła testu – to zbiór zadań złożonych z szeregu szczegółowych terminów, informacji i ich zależności oraz krótka pisemna wypowiedź, gdzie odczytanie kluczy zaproponowanych (przez wyznaczonych konkretnych ekspertów) w instrukcji jest ważniejsze od swobodnej interpretacji i oceny abiturienta. Swoją drogą należy przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że osoby po wyższych studiach z danego kierunku, ba, naukowcy ze stopniem doktora, a nawet profesora nie są w stanie rozwiązać typowego testu maturalnego z prawie stuprocentową precyzją”.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 maja 2023