Ekstremalne upały mogą zaburzać zdolności poznawcze

Jak wynika z badania, które publikuje pismo „Journal of Epidemiology and Community Health” ekstremalne upały mają związek z zaburzeniami zdolności poznawczych. Dotyczy to zwłaszcza osób z biedniejszych terenów i dzielnic.

Jak wynika z badania, które publikuje pismo „Journal of Epidemiology and Community Health” ekstremalne upały mają związek z zaburzeniami zdolności poznawczych. Dotyczy to zwłaszcza osób z biedniejszych terenów i dzielnic.

Ekstremalne upały i ich wpływ na człowieka

.Upały są wiodącą przyczyną zgonów związanych ze zjawiskami pogodowymi w USA – co roku odpowiadają za większą liczbę zgonów niż huragany i tornada oraz pioruny łącznie. Najmłodsze dzieci oraz seniorzy są najbardziej podatni na problemy zdrowotne wywołane upałami, takie jak udar cieplny. 

Z ostatnich badań wynika, że wysokie temperatury powietrza mogą w krótkim czasie zaburzać zdolności poznawcze, jednak brak jest badań analizujących długofalowy wpływ upałów na sprawność intelektualną. 

Szczegóły badania

.Naukowcy z New York University (USA) przeanalizowali dane zebrane wśród niemal 9,5 tys. dorosłych Amerykanów w wieku 52. lat i starszych. Ich zdolności poznawcze śledzono przez około 12 lat w ramach długofalowego studium „Health and Retirement Study”. Badacze podliczyli całkowitą ekspozycję na upały w tym okresie (liczbę dni, w których temperatura przekroczyła lub osiągnęła maksimum dla danego regionu). Dane na ten temat pozyskano z bazy amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) – National Environmental Public Health Tracking Network.

Okazało się, że u osób bardziej narażonych na fale ekstremalnych upałów szybciej następował proces pogorszenia zdolności intelektualnych, ale dotyczyło to wyłącznie mieszkańców biednych obszarów i dzielnic. Nie odnotowano podobnej zależności wśród bogatszych społeczności. Ponieważ mieszkańcami biednych obszarów i dzielnic w USA częściej są Afroamerykanie, to głównie wśród nich, zwłaszcza w wieku senioralnym, stwierdzono szybsze pogorszenie zdolności poznawczych pod wpływem upałów.

„Nasze badanie wskazuje, że łączna ekspozycja na ekstremalne upały może osłabiać zdolności poznawcze, ale nierówno w całej populacji” – skomentowała pierwsza autorka pracy Eunyoung Choi z New York University.

Zaburzenia zdolności poznawczych

.Pogorszenie zdolności poznawczych może nie ujawniać się bezpośrednio po narażeniu na jedną falę upałów, jednak powtarzające się lub przedłużające ekspozycje na ekstremalne temperatury mogą być szkodliwe” – dodała współautorka badania Virginia Chang z New York University. Jak wyjaśniła, łączna ekspozycja na skrajne upały może być przyczyną uruchomienia w mózgu kaskady procesów, mogących prowadzić do wyczerpania rezerwy poznawczej, w tym uszkodzenia komórek, stanu zapalnego oraz stresu oksydacyjnego.

Badacze wskazali, że bogate społeczności mają z reguły zasoby, mogące pomóc łagodzić wpływ upałów na zdrowie, jak duże obszary dobrze utrzymanej zieleni, klimatyzacja w pomieszczeniach i autach, czy miejsca przeznaczone do ochłody. Na terenach i w dzielnicach biednych tego typu udogodnienia mogą być niedostępne. 

Do tych różnic mogą również przyczyniać się inne czynniki typowe dla biedniejszych społeczności, takie jak życie w przewlekłym stresie, większa izolacja społeczna i mniej wyspecjalizowanych ośrodków, które zajmują się zdrowiem mózgu, zaznaczyła inna współautorka pracy Haena Lee z Sungkyunkwan University w Korei Południowej. 

Badacze podkreślają, że fale ekstremalnych upałów stają się coraz częstsze i bardziej intensywne w związku ze zmianami klimatycznymi. Dlatego bardzo ważne jest, by – zwłaszcza władze lokalne oraz przedstawiciele służby zdrowia – opracowali narzędzia pomocne w identyfikowaniu mieszkańców szczególnie narażonych na negatywne skutki zdrowotne upałów oraz rozwinęli system wsparcia dla nich. 

Ochrona środowiska – wyzwanie najważniejsze

.Wyzwania związane z ochroną środowiska to dokładne przeciwieństwo tego, na co są nastawione krótkoterminowe cykle wyborcze” – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Ben RYAN, redaktor „Fortress Britain? Ethical Approaches to Immigration Policy for a Post-Brexit Britain”. 

Jak podkreśla, „kwestie ochrony środowiska są problemem, do którego rozwiązywania przywódcy polityczni Zachodu są dziś wyjątkowo źle przygotowani. Osiągnięcie celów, które zdaniem naukowców są konieczne, będzie bowiem wymagało ustanowienia przepisów dotyczących radykalnej zmiany stylu życia oraz długoterminowej, kosztownej polityki. W tym kosztownych i uciążliwych zmian w infrastrukturze i przemyśle, które potencjalnie nigdy nie przyniosą wymiernych korzyści ekonomicznych ani praktycznych”.

Potrzebujemy odrodzenia, nowego globalnego zaangażowania. Aby tego dokonać, potrzebny będzie wielki wysiłek duchowy. Potrzebujemy nie tylko wizji i etyki, ale także wiary, która popchnie nas do konkretnego działania” – tłumaczy RYAN.

PAP/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 18 sierpnia 2023