Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? 

Posługując się EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) można skorzystać ze wszystkich świadczeń w krajach unijnych, jeśli lekarz orzeknie, że są one niezbędne. Karta działa wyłącznie w państwowych placówkach medycznych. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych krajach za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są one bezpłatne.

Posługując się EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) można skorzystać ze wszystkich świadczeń w krajach unijnych, jeśli lekarz orzeknie, że są one niezbędne. Karta działa wyłącznie w państwowych placówkach medycznych. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych krajach za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są one bezpłatne.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – opieka medyczna w krajach UE i nie tylko

.Zgodnie z danymi NFZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia podstawową opiekę medyczną w krajach unijnych, a także w państwach EFTA, jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia czy Szwajcaria. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Irlandię Północną, po brekxicie osoby mające EKUZ nadal mogą na dotychczasowych zasadach korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w czasie tymczasowego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Świadczenia zostaną im udzielone w razie nagłego zachorowania, wypadku, zaostrzenia objawów choroby przewlekłej itp.

EKUZ działa wyłącznie w państwowych placówkach medycznych. Na podstawie EKUZ przysługują w czasie pobytu w państwie członkowskim UE/EFTA wszystkie świadczenia, które lekarz uzna za niezbędne z medycznego punktu widzenia. Posługując się EKUZ, można zatem skorzystać ze wszystkich świadczeń – jeśli lekarz orzeknie, że są one niezbędne. Jakie świadczenia za granicą sfinansuje NFZ, zależy od kryteriów udzielania świadczeń w danym kraju. Za niektóre świadczenia, które w Polsce są bezpłatne, za granicą trzeba zapłacić.

Przykładowe płatne świadczenia w innych krajach

.We Włoszech w momencie zagrożenia zdrowia pacjent z Polski z EKUZ ma prawo do takich samych świadczeń we włoskiej publicznej służbie zdrowia jak obywatele Włoch. I na takich samych jak oni zasadach.

Za niektóre świadczenia we Włoszech trzeba jednak zapłacić, mimo że w Polsce są bezpłatne. Nie są one wtedy zwracane przez NFZ. Przykładowe, płatne świadczenia we Włoszech, to np. wizyta u lekarza pierwszego kontaktu (do 36,15 euro za wizytę), wizyta u lekarza specjalisty (pacjent zapłaci część kosztów wizyty), leczenie stomatologiczne (pełny koszt wizyty). Leki mogą być objęte ryczałtem, darmowe, płatne w połowie lub w całości. Pełnopłatne leki mają dopisek „ticket” na rachunku. Ryczałt może zwrócić NFZ, jeśli pacjent złoży wniosek. Darmowe jest leczenie szpitalne. Za transport do szpitala we Włoszech trzeba zapłacić część kosztów.

Także w Niemczech za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są bezpłatne. Wśród płatnych świadczeń w Niemczech jest pobyt w szpitalu – ok. 10 euro za dzień. Jeśli w ciągu roku łączna długość pobytów w szpitalu przekroczy 28 dni, pacjent zostaje zwolniony z dalszych opłat dziennych. Za świadczenia ponadstandardowe w szpitalu (np. pokój jednoosobowy, leczenie przez ordynatora) pacjent płaci we własnym zakresie. Odpłatność za leki i materiały opatrunkowe na receptę wynosi 10 proc. ceny, ale nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. Odpłatność za środki lecznicze wynosi 10 proc. ceny i 10 euro za wypisanie środka leczniczego. Koszty leków bez recepty, takich jak środki przeciwbólowe lub syrop na kaszel, pacjent pokrywa w całości. Z opłat są zwolnione dzieci i młodzież do 18 lat oraz kobiety w ciąży.

Do transportu do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10 proc., wynosząca nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. W sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta, transport jest bezpłatny.

W Hiszpanii leczenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub w szpitalach jest darmowe. Darmowy jest także transport na obszarze kraju – jeśli był niezbędny i został zalecony przez lekarza. Obowiązuje za to pełna odpłatność za leczenie stomatologiczne. Płatne są także leki. Jeśli są refundowane, pacjent pokrywa od 40 proc. do 60 proc. ich ceny, a emeryci od 10 proc. do 60 proc. ich ceny.

Szeroki zakres bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na Malcie

.Wiele świadczeń jest bezpłatnych na Malcie – świadczenia udzielane w centrach medycznych i szpitalach, hospitalizacja w zakładzie publicznym, transport do publicznego szpitala lub ośrodka zdrowia na Malcie, leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach. Dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej (poza przypadkami nagłymi) jest ograniczony. Z reguły jest ona udzielana prywatnie, za odpłatnością pacjenta. Pacjent pokrywa pełne koszty leków i protez, z wyjątkiem leków przepisanych podczas pierwszych trzech dni leczenia szpitalnego, które są wydawane bezpłatnie.

Z opłat za świadczenia i leki zwolnione są dzieci do 16 lat w Norwegii – z wyjątkiem opłat za materiały medyczne użyte w trakcie leczenia. Płatne świadczenia w Norwegii obowiązują za m.in. wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (152 koron norweskich – 1 korona to około 0,38 zł), poradę specjalisty (ze skierowaniem 320 koron norweskich, bez skierowania 490 koron norweskich), leczenie stomatologiczne (płatne w 100 proc.). Leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne. Transport pogotowia ratunkowego w nagłych przypadkach jest bezpłatny, w pozostałych naliczana jest zryczałtowana opłata w wysokości 133 koron norweskich za przejazd w jedną stronę.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jakich świadczeń nie obejmuje?

.NFZ podkreśla, że świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują zatem kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego, jeśli np. ktoś uprawia sporty wiążące się z ryzykiem wypadku – przed wyjazdem do danego kraju powinien sprawdzić zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ i rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.

EKUZ nie obejmuje zwykle także kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Wydanie karty EKUZ jest darmowe.

Tylko spokój może nas uratować

.Koronawirus SARS-CoV-2 i wywoływana przez niego choroba zakaźna COVID-19 to poważny problem dla bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich. Bez wątpienia należy w pierwszym rzędzie okazywać współczucie tym, którzy są lub mogą być nią dotknięci, oraz solidaryzować się z nimi. Niezależnie jednak od dalszego rozwoju wypadków związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa powinniśmy już dzisiaj wyciągnąć z trwającej od stycznia sytuacji dwie ważne lekcje – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Michał KLEIBER.

Lekcja pierwsza dotyczy zagadnienia bardzo silnie akcentowanego przez lekarzy, a które związane jest z szeroko pojętą higieną w życiu prywatnym i publicznym. W tym zakresie, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i regulacyjnym, mamy bardzo dużo do zrobienia. Częste i przede wszystkim właściwe mycie rąk jest tylko jednym z bardzo wielu elementów z tym związanych – weźmy sobie naprawdę głęboko do serca formułowane przez specjalistów zalecenia dotyczące higieny naszego codziennego życia – czytamy w tekście pod tytułem „Wobec nowych zagrożeń zachowajmy spokój i rozwagę”.

PAP/ Agata Zbieg/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 lipca 2023