Forum Sztucznej Inteligencji odbędzie się w Karpaczu

Budowa nowoczesnej Polski wymaga współpracy świata nauki, biznesu i instytucji publicznych – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podpisując list intencyjny dotyczący organizacji Forum Sztucznej Inteligencji w Karpaczu.

Polska współuczestniczy w 33. Forum Ekonomicznym

.Oprócz szefa resortu, list intencyjny podpisali również rektorzy wiodących polskich uczelni a także przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu Zygmunt Berdychowski.

Celem zainicjowanego porozumienia ma być organizacja Forum Sztucznej Inteligencji (Forum AI), które odbędzie się w dniach 3-5 września 2024 r., w ramach 33. Forum Ekonomicznego. „Mam przekonanie, że jest to doniosła chwila, ponieważ budowa nowoczesnej Polski wymaga współpracy świata nauki, biznesu i instytucji publicznych” – wskazał wicepremier. Dodał, że ta współpraca jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością jeżeli – jak mówił – Polska stała się liderem cyfryzacji w Europie. Zaznaczył, że aby tak się stało, trzeba wykorzystać kapitał jakim są dokonania rodzimych naukowców, a także wiedza oraz talenty absolwentów największych uczelni, który wyrywają międzynarodowe konkursy związane z nowoczesnymi technologiami. „Polski absolwent kierunków informatycznych jest dla zagranicznych koncernów jak woda na pustyni” – powiedział. Dodał, że zatrzymanie ich w kraju powinno stawić polską rację stanu. Wyraził ubolewanie, że część pracodawców nie zauważa, że taki młody pracownik może wspomóc przedsiębiorstwo w dokonaniu skoku technologicznego.

Wskazał, że szczególne rozwój sztucznej inteligencji, która może zapoczątkować kolejną rewolucję nie tylko w przemyśle, ale również w życiu milionów ludzi na świecie. Zaznaczył, że ministerstwo cyfryzacji już rozpoczęło projekty, które są realizowane wspólnie z uczelniami całej Polski. Dodał też, że resort chce wygospodarować specjalne środki na dofinansowanie uczelni.

Cyberbezpieczeństwo jednym z tematów Forum Sztucznej Inteligencji w Karpaczu

.W ramach Forum AI w Karpaczu poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące sztucznej inteligencji, zarówno w sektorze usług publicznych, jak i komercyjnych. Jak poinformowali organizatorzy Forum Ekonomicznego, w Karpaczu omówione zostaną problemy i wyzwania, z którymi będzie musiał zmierzyć się rynek w obliczu fundamentalnej zmiany technologicznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dotyczy to m.in. cyberbezpieczeństwa, podniesienia efektywności pracowników i zwiększenia rentowności firm.

Ze strony uczelni porozumienie o współpracy podpisali: prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. Kamil Staniec, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Jerzy Lis oraz rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski.

Informacja może być potężną bronią

.Krzysztof GAWKOWSKI, wicepremier i minister cyfryzacji pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze, że dane potrafią pomagać w zdobywaniu zwolenników i ośmieszaniu przeciwników, w zdobywaniu funduszy, w kreowaniu wizerunków ludzi, instytucji czy państw. Informacja jest dziś także podstawą planowania, wyznaczania kierunków działalności, sposobów promocji, zdobywania wiedzy o rynkach, na których funkcjonują firmy, i rynkach, na których chciałyby funkcjonować w przyszłości, o działaniach konkurencji, trendach, sezonowych modach, planowanych zmianach prawnych i klientach oraz potencjalnych klientach itd. Bardzo często gromadzone przez różne instytucje informacje dotyczą bardzo licznych grup osób i mają charakter tzw. danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilku specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Dane osobowe dzieli się na zwykłe i tzw. wrażliwe (sensytywne), tj. dane na temat pochodzenia etnicznego lub rasowego, wyznania, przekonań filozoficznych czy politycznych, przynależności związkowej, preferencji seksualnych, informacje o stanie zdrowia, o nałogach i o kodzie genetycznym, a także orzeczenia o karach lub ich braku.

„Największą barierą przy analizie danych jest ich zróżnicowanie i rozproszenie. W celu osiągnięcia odpowiednich procesów analitycznych konieczne są standaryzacja i integracja danych oraz stworzenie ich dużych zbiorów. Ważny jest również proces ujednolicenia transmisji, zapisu i przechowywania danych, aby mogły przyczynić się do podniesienia stopnia ich użyteczności” – zaznacza Krzysztof GAWKOWSKI.

Dane osobowe zestawione z różnymi innymi informacjami wchodzą często w zakres zbiorów danych określanych jako big data. Początkowo określano tym terminem duże zbiory danych, które należy powiększać dla wykonania analizy mającej na celu wydobycie istotnych wartości informacyjnych. Taka definicja wkrótce jednak przestała wystarczać. W najprostszym ujęciu big data to duży objętościowo zasób różnorodnych, często złożonych i zmiennych, danych przeznaczonych do szybkiego przetwarzania.

Co więcej, dane te są analizowane w celu znalezienia powiązań między nimi, przy czym nie chodzi tu o czystą statystykę, ale o pozyskanie wyników mogących przynieść wymierne korzyści. Zebrane przez firmę szpiegującą użytkowników w sieci rozmaite informacje o nich umożliwiają sprofilowanie ich, pogrupowanie i np. dopasowanie pokazywanych w internecie reklam do odpowiednich grup. Pozwala to zwiększyć skuteczność marketingu, a zarazem zysków z reklam lub sprzedać pogrupowane dane firmom zainteresowanym skierowaniem swoich reklam do określonych profili użytkowników.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 czerwca 2024
Fot.:UniwersytetWarszawski