Francuska prasa działa na rzecz ochrony środowiska

Francuska prasa działa na rzecz ochrony środowiska

W lutym niektóre francuskie wydawnictwa prasowe wydają białą książkę, poświęconą już podjętym przez nie działaniom, mającym na celu ochronę środowiska, a także działania, które zobowiązują się podjąć w tym kierunku

.Broszurę opublikowały we wtorek wydawnictwa prasowe, reprezentowane przez związki zawodowe pod egidą Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

Przedstawiciele wydawnictw francuskiej prasy zobowiązują się m.in.do szerszego opracowywania zagadnień związanych ze zmianami klimatycznemu i większej obecności w mediach artykułów, poświęconych ochronie środowiska. „Sektor zobowiązuje się do informowania w sposób wiarygodny, pogłębiony i regularny o tej tematyce”, widnieje w białej książce.

Jednocześnie w białej książce opisane są już podjęte przez media środki, aby temat kryzysu klimatycznego był obecny. Według badań Aday ObSoCo, w 2022 roku francuska prasa podejmowała temat ekologii w średnio 5000 artykułach w miesiącu. Jest to wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu 10 lat liczba artykułów, poświęconych zagadnieniom związanym ze zmianami klimatycznymi, wzrosła natomiast trzykrotnie. 

W swoim ostatnim raporcie, powołany przez ONZ Międzyrządowy Zespół ds.Zmian Klimatu, podkreślał kluczową rolę pracy dziennikarzy tradycyjnych mediów w pozwoleniu obywatelom na zrozumienie zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi. Raport pochwalał również „wolę działania” dziennikarzy na rzecz ochrony środowiska. 

W sierpniu przedstawiciele niemal 100 tytułów medialnych (radia, telewizji i prasy) podpisało kartę „na rzecz dziennikarstwa w obliczu kryzysu klimatycznego”. 

Francuska prasa, wzorem wielu innych francuskich sektorów i przedsiębiorstw, zobowiązuje się również ograniczyć swój wpływ na emisję dwutlenku węgla. Jak precyzują przedstawiciele sektoru medialnego, „niespotykana dotąd sytuacja energetyczna, która uderza w Europę i w świat, narzuca nam redukcję emisji dwutlenku węgla, obmyślając na nowo i dogłębnie nasze procesy i nasze zużywanie zasobów”. Część wydawców prasy wykorzystuje „kalkulator emisji dwutlenku węgla”. W 2022 roku 70% tytułów Alliance de la Presse d’Information Générale, reprezentującej około 300 tytułów państwowych i regionalnych, wykonało bilans ich wpływu na środowisko. Zobowiązały się wówczas do ograniczenia zużycia energii m.in.poprzez poprawę klasy energetycznej biur redakcji, czy wprowadzając częstszą pracę zdalną. 

.Wydawcy prasy zobowiązują się również do „drukowania trwalszej prasy”, m.in. wykorzystując materiały z odzysku przy drukowaniu gazet, czy wykorzystując papier, który łatwiej można poddać recyklingowi. Jednym z priorytetów jest również optymizacja dystrybucji prasy, m.in.poprzez umowę z Pocztą Francuską, która zobowiązała się do 2030 roku wykorzystywanie przy dostarczaniu paczek energii odnawialnej. Wydawcy prasy zdecydowali się natomiast na wysyłkę prasy papierowej bez plastikowych opakowań, a także przemyślenie dystrybucji prasy wirtualnej, m.in.poprzez ograniczenie materiałów video. 

oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 18 lutego 2023