Grecja przyjęta do Inicjatywy Trójmorza

Grecja -

Sukces tego szczytu to przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Grecja została przyjęta jako państwo Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich do Trójmorza, ale (sukcesem jest) również przystąpienie jako partnera stowarzyszonego Mołdawii oraz Ukrainy – ocenił w środę prezydent Andrzej Duda.

Grecja nowym członkiem Inicjatywy Trójmorza

.Prezydent Duda bierze udział w 8. Szczycie i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Po wspólnych rozmowach prezydenta Dudy i prezydentów Rumunii Klausa Iohannisa, Litwy Gitanasa Nausedy oraz premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia odbyła się ich wspólna konferencja prasowa. „Sukces tego szczytu to przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Grecja została przyjęta jako państwo Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich do Trójmorza, ale (sukcesem jest) również przystąpienie jako partnera stowarzyszonego Mołdawii oraz Ukrainy – (…) dwóch państw, które są na ścieżce wejścia do Unii Europejskiej” – powiedział prezydent na konferencji prasowej.

Projekty infrastrukturalne

.Jego zdaniem „ten szczyt Trójmorza jest tak ważny, a zarazem jest taki liczny, ponieważ inicjatywa Trójmorza pokazała swoją wartość szczególnie w ostatnim czasie”. „Zobaczyliśmy, jak bardzo ważne były wszystkie projekty infrastrukturalne, które już udało nam się (podjąć) w ramach Inicjatywy Trójmorza lub jak ważne są te, które zamierzamy zrealizować, oraz te w trakcie realizacji” – wyjaśnił.

Rozwój połączeń infrastrukturalnych w Europie Środkowej

.W ocenie Dudy „wojna na Ukrainie, konieczność dostaw na Ukrainę i eksportowania produktów z Ukrainy – po to, żeby Ukraina mogła w miarę normalnie funkcjonować w tej niezwykle trudnej sytuacji – pokazały, jak ważne są połączenia infrastrukturalne w Europie Środkowej i jak bardzo ważna jest współpraca między naszymi krajami”. Prezydent poinformował, że „państwa Trójmorza w latach 2018-2021 na same projekty infrastrukturalne wydały ponad 80 mld euro”. „Jeśli dodamy do tego wydatki na badania i rozwój, to jest to już 117 mld euro” – dodał.

Inicjatywa Trójmorza

.Na temat Inicjatywy Trójmorza, i jej znaczenia dla rozwoju gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Teodor SEDLARSKI w tekście „Trójmorze jest naszą wspólną szansą„.

„Zalety Inicjatywy Trójmorza mogą być zatem omawiane w kontekście wzmacniania gospodarek regionalnych, w tym również ekosystemów innowacji. Inicjatywa powstała jako projekt polityczny 12 krajów członkowskich UE (Bułgarii, Austrii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii). Wciąż nie jest w pełni zinstytucjonalizowana i rozwija się jako platforma praktycznej współpracy pomiędzy krajami regionu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Inicjatywa służy jako instrument kooperacji regionalnej i przyspieszonego rozwoju regionu”.

„Gospodarki krajów Trójmorza szacuje się w sumie na 1,8 biliona euro (według cen bieżących) pod względem PKB (13,5 proc. gospodarki UE) oraz na 14,3 tys. euro per capita, czyli dwa razy mniej niż PKB per capita w Unii Europejskiej. Mimo to gospodarki te rozwijają się szybciej niż w krajach o wyższych dochodach – od utworzenia Inicjatywy Trójmorza w 2019 r. średni wzrost wynosi około 3,5 proc. Jeśli uda się ten wskaźnik utrzymać, całkowita wartość krajów 3SI wzrośnie do ok. 2,5 biliona euro w 2030 r.”.

”Można jednak zaobserwować rozbieżności w potencjale i wydajności innowacji pomiędzy krajami regionu – niektóre z nich znajdują się daleko w tyle, jeśli chodzi o przewidziane inwestycje. W związku z tym trzeba nowego rodzaju współpracy, która będzie przeciwdziałać powolnemu rozwojowi produkcji zarówno w całej Europie, jak i w regionach o wolniejszym tempie wzrostu ekonomicznego. Pod tym względem Inicjatywa 3SI mogłaby wpłynąć na poprawę sytuacji. Inwestycje na rzecz realizacji Inicjatywy powinny być odpowiednio przekazywane poprzez projekty docelowe i uwzględniać potrzeby lokalne” – pisze prof. Teodor SEDLARSKI.

Wielki potencjał Trójmorza

.Na temat wielkiego potencjału gospodarczego i demograficznego Inicjatywy Trójmorza, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA w tekście „Trójmorze – wspólna historia, wspólna przyszłość„. Autorka wskazuje w nim również. iż Trójmorze jest projektem, który został rozpisany na dekady.

„Trójmorze to wielki potencjał. 12 krajów, 30 proc. powierzchni Unii Europejskiej, 25 proc. jej ludności i prawie 20 proc. jej PKB. Niechętni Inicjatywie Trójmorza mówią, że łączą nas tylko historia i geografia. Nas jednak scala znacznie więcej – ogromne ambicje, atrakcyjność dla inwestorów i dynamiczny rozwój. Choć mówią o nas, że ciągle gonimy Zachód, to tak naprawdę w wielu aspektach ten Zachód już prześcignęliśmy”.

„Trójmorze to inicjatywa unikatowa dla tej części Europy. To pierwszy projekt integracyjny, który pochodzi z wewnątrz i którego cel jest długoterminowy. Przez dziesięciolecia o losach regionu decydowały przede wszystkim siły zewnętrzne, które bardziej niż integracją regionu były zainteresowane jego powiązaniem ze sobą – politycznym, gospodarczym i infrastrukturalnym. Dlatego dzisiaj łatwiej jest przemierzać Europę ze wschodu na zachód niż z północy na południe, a handel wewnątrz Trójmorza na tle wymiany z pozostałymi państwami UE jest relatywnie mało znaczący. Wykorzystanie tego potencjału będzie zyskiem dla całej Unii Europejskiej”.

.”By tego dokonać, potrzebujemy bliższych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami Trójmorza. Nikt tych powiązań dla nas wcześniej nie zbudował i nikt ich w przyszłości za nas nie zbuduje. Musimy wziąć za nie odpowiedzialność sami, jako kraje regionu. Zbudowanie bliskich powiązań będzie jednak wymagało czasu, dużych nakładów finansowych i wiele wspólnego wysiłku” – pisze Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA.

PAP/Olga Łozińska/Wiktoria Nicałek/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 września 2023
Fot. Flickr/ghostsayboo