I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą promuje polską naukę i edukację

Promowanie polskiej edukacji i nauki za granicą, pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka polskiego, innowacyjne technologie w nauczaniu polskiej historii oraz organizacja I Światowego Festiwalu Młodzieży Polskiej z Zagranicy – takie konkluzje wysunął I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

Promowanie polskiej edukacji i nauki za granicą, pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka polskiego, innowacyjne technologie w nauczaniu polskiej historii oraz organizacja I Światowego Festiwalu Młodzieży Polskiej z Zagranicy – takie konkluzje wysunięto podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

.W I Światowym Kongresie Polskiej Edukacji i Nauki za Granicą (5-9 lipca) wzięli udział przedstawiciele z 41 państw. W trakcie kongresu przedstawiciele środowisk edukacyjnych z całego świata mogli się spotkać i podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy nad językiem polskim, prowadzeniu polskich szkół i uatrakcyjnieniu oferty dydaktycznej.

„Podzieliliśmy uczestników na siedem paneli. Odbywały się dyskusje, mamy wnioski. Robiliśmy warsztaty tematyczne, dotyczące np. rękodzieła artystycznego, warsztaty medialne oraz szereg innych aktywności, które uczestnik mógł sobie w dowolny sposób wybrać” – zaznaczył prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W opinii zarówno organizatorów, jak i uczestników kongresu, język polski jest najważniejszym przedmiotem szkolnym w Polsce i poza jej granicami. Bez jego znajomości nie ma mowy o nauce polskiej historii i kultywowaniu polskiej tożsamości narodowej. Jednak nauka powinna być dla dzieci i młodzieży, wyrosłej już w świecie cyfrowym, atrakcyjna, oparta w dużej mierze na przekazach audiowizualnych.

Służy temu np. projekt „Innowacyjna Historia – nowoczesne technologie w służbie edukacji”. W ramach projektu zostały stworzone dwa fabularne filmy historyczne w technologii wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym widzowie mogą niemal dosłownie uczestniczyć w Powstaniu Warszawskim czy wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

„Po zakończeniu prezentacji w Polsce będziemy prezentować te żywe lekcji historii – «Kartkę z Powstania» i «Wiktorię 1920» – w różnych środowiskach polonijnych, aby uczyć miłości do Ojczyzny i w tak innowacyjnej formie pokazać za granicą, że Polska jest nowoczesnym krajem” – powiedział prof. Jacek Gołębiowski.

Wnioski z kongresu, opracowane na podstawie obserwacji i potrzeb zgłaszanych przez uczestników, zostały ogłoszone przez ministra Tomasza Rzymkowskiego i staną się zaleceniami do dalszej pracy zarówno dla organizatora – Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, jak i innych podmiotów, które odpowiadają za polską edukację za granicą.

Najważniejsze jest stwierdzenie, że szkoła polska poza granicami kraju jest miejscem integracji środowiska polonijnego, dlatego powinna funkcjonować ponad wszelkimi podziałami. Sprzyja temu utrzymywanie dobrych relacji oraz skuteczna komunikacja.

„Tam, gdzie nasze dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, wspierany jest proces wychowawczy, który spoczywa na rodzicach. Dlatego polska szkoła w kraju czy za granicą jest dobrem nas wszystkich i absolutną świętością bez względu na to, jakie poglądy reprezentujemy i jakie wartości dla nas są ważne” – podkreślił minister Tomasz Rzymkowski.

Dodał, że należy również zapewnić integralność procesu kształcenia od przedszkola do poziomu akademickiego. Dotyczy to w szczególności promocji języka polskiego i literatury polskiej. Wsparciem w tym zakresie będą m.in. oczekiwane przez edukatorów ze szkół polonijnych konkursy z ułatwioną procedurą.

Celem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą była integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, a także wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski.

Polonia jest naszą ogromną siłą, ogromnym kapitałem

.Jan DZIEDZICZAK, pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, wskazał na rolę, jaką na świecie pełni polska diaspora. Jak podkreślił Polonia pełni „trzy podstawowe zadania: dbanie o dobro Polski, budowanie propolskiego lobbingu i przekazywanie polskości następnym pokoleniom”.

„Polonia (polska diaspora) jest ogromną siłą, ogromnym kapitałem. Wystarczy spojrzeć na liczby: podczas gdy w kraju mieszka ok. 38 milionów Polaków, za granicą jest ich łącznie aż 20 milionów. Polska jest w gronie pięciu krajów, które mają najliczniejszą mniejszość poza granicami kraju, Polonia to najliczniejsza procentowo grupę narodową poza granicami własnego państwa”.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 lipca 2023