II Krakowski Kongres Historyków Studentów – program wydarzenia

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się II Krakowski Kongres Historyków Studentów. Temat tegorocznej edycji wydarzenia, w którym uczestniczyć będą studenci z całej Europy, to „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”. Przedstawiamy szczegółowy program przygotowany przez organizatorów.

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się II Krakowski Kongres Historyków Studentów. Temat tegorocznej edycji wydarzenia, w którym uczestniczyć będą studenci z całej Europy, to „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”. Przedstawiamy szczegółowy program przygotowany przez organizatorów.

Czym jest Krakowski Kongres Historyków Studentów?

.Krakowski Kongres Historyków Studentów ma charakter międzynarodowej konferencji naukowej. Tegoroczna edycja, której temat przewodni to „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku” odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Krakowie.

Głównym organizatorem Kongresu oraz jego inicjatorem jest Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie współorganizuje także Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ.

„Nasz Kongres to szansa na spotkanie studentów z całej Europy, wymianę doświadczeń w międzynarodowym gronie, a także nawiązanie kontaktów naukowych i nowych przyjaźni” – powiedział redaktorom „Wszystko co Najważniejsze” Mateusz Musiał, prezes KNHS UJ.

„W moim przekonaniu, istota nauki tkwi w dialogu, rozmowie i wymianie myśli, które prowadzą nas do lepszego zrozumienia świata. Jestem przekonany, że międzynarodowy wymiar tej rozmowy pozwoli nam zgłębić złożone aspekty historyczne i współczesne wyzwania związane z europejskim dziedzictwem kolonializmu” – dodał Mateusz Musiał.

W Kongresie mogą brać udział osoby z Polski oraz zagranicy – nie tylko studenci historii, ale też innych dyscyplin pokrewnych. „Kolonializm i dekolonizacja to procesy, które szczególnie wymagają interdyscyplinarnych studiów, a zatem do udziału w II Krakowskim Kongresie Historyków Studentów zachęcamy nie tylko historyków i studentów historyków, ale również miłośników politologii, socjologii, prawa, stosunków międzynarodowych oraz każdego zainteresowanego tematem kolonializmu i dekolonizacji” – deklarują organizatorzy.

Szczegółowy program wydarzenia

.Przedstawiamy szczegółowy program II Krakowskiego Kongresu Historyków Studentów.

Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 25 kwietnia o godz. 09:00 wykładem inauguracyjnym prof. Jakuba Basisty. Miejscem obrad będzie sala 30 w Collegium Novum (ul. Gołębia 24).

W piątek 26.04. Kongres przeniesie się do sali 56 w tym samym budynku. Natomiast w sobotę 27.04. uczestnicy będą prezentować swoje wystąpienia w sali 17 Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13).

Każdego dnia odbędą się sesje poświęcone różnym zagadnieniom związanym z kolonializmem i dekolonizacją, które pogrupowano w bloki tematyczne (łącznie 13 sesji).

W planach znajdują się ponadto wydarzenia dodatkowe, m.in. wizyta na Zamku Królewskim na Wawelu.

Czwartek, 25 kwietnia 2024

08:15-09:00 – Rejestracja

9:00-9:15 – Wprowadzenie

09:15-09:55
Dr hab. Jakub Basista, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński
Circum Terram, sixteenth century circumnavigators of the earth

09:55-10:25 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA I: Prekolumbijskie cywilizacje i kolonializm w okresie wczesnonowożytnym

10:25-10:45
Anja Gretić
University of Belgrade
Echoes od Empires- the Forgotten History of Aztecs, Mayas and Incas

10:45-11:05
Radosław Ziobro
Uniwersytet Jagielloński
Organization, upkeep and utilization of Incan roads in Inca empire, in light of selected XVI century colonial literature

11:05-11:25
Zofia Grocka
Uniwersytet Jagielloński
Cortés and Sahagún – Two Europeans, Two Perspectives of Colonization

11:25-11:45
Maria Aplada
University of West Attica
Unveiling the origins and evolution of piracy

11:45-12:15 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA II: Ameryki

12:15-12:35
Damian Król
Uniwersytet Jagielloński
Louisiana in international politics from 1800 to 1803

12:35-12:55
Stephen Crowley
University College Dublin
“The Pen as the Sword”: Diplomatic Practice as a Tool of European Imperialism in the Americas and
Oceania

12:55-13:15
Fernando Alejandro Remache-Vinueza
The University of Bremen
Colonial memories, national identity myths and developmentalism in Argentina: The Arturo Frondizi
administration 1958-1962

13:15-13:45 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA III: Daleki Wschód

13:45-14:05
Anna Brzezińska
Uniwersytet Warszawski
„Pagodas splendidly built […], full of various figures, all of them hideous and amusing”. Jesuit
missionary journeys and the potrayal of Tibet

14:05-14:25
Mihajlo Srdanović
University of Belgrade
(Un)colonized China and the Boxer Rebellion

14:25-14:45
Bhadrajee S. Hewage
University of Oxford
Consolidation and Renewal: “Sinhalaness” Under European Colonialism

14:45-15:05
Piotr Topór
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Japanese model of colonialism: a case study of Taiwan (1895-1945)

15:05-16:45 – Dyskusja i obiad

16:45-18:00 – Prezentacja zbiorów Pracowni Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa UJ.

 • SESJA IV: Bliski Wschód

18:00-18:20
Srija Dutta
University of Oxford
Was there a unified Orient? Tracing understandings of global connections of ideas in European travel
accounts from the Ottoman and Mughai Empires

18:20-18:40
Peter Lowien
Ludwig Maximilian University of Munich
Between Cessation and Continuity: Colonial Mapping in the Middle East

18:40-19:00
Klara Superson
Uniwersytet Jagielloński
Arab freedom fighter or a British puppet? – TheArab Revolt and Hussein bin Ali role in the BritishFrench colonial plans.

19:00-19:20
Edena Zeqaj
University of Prishtina
The effects of the British Empire on the establishment of the State of Israel

19:20-20:00 – Dyskusja

20:00 – Integracja

Piątek, 26 kwietnia 2024

08:15-09:00 – Rejestracja

9:00-9:05 – Otwarcie drugiego dnia obrad

09:05-09:45
Prof. María Jesús Cava Mesa
Universidad de Deusto
A war at the end of an Empire: Cuba, 1898

09:45-10:15 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA V: Włoskie i niemieckie imperia kolonialne

10:15-10:35
Michał Rudnik
Uniwersytet Szczeciński
The Pacification of Libya. Italo-Senussi conflicts between 1912 and 1932. – nie wiem czy też nie lepiej
Italo-Senussi

10:35-10:55
Francesca Giuffredi
University of Louvain
Fascist Italy and the Dream of Empire:Propaganda and Monumentality

10:55-11:15
Malte Hoge
Albert Ludwig University of Freiburg
Anticolonialism and colonial critics in the German Empire

11:15-11:45 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA VI: Belgijskie i holenderskie imperia kolonialne

11:45-12:05
Marek Blacha
Uniwersytet Jagielloński
The end of the tiny world. Tambora and Sumbawa in April of 1815

12:05-12:25
Wiktoria Barteczko
Uniwersytet Warszawski
The Royal Legacy: Investigating the Monarchy’s Role in Demise of the Belgian Colonization

12:25-12:45
Muhammad Anugrah Utama
University of Groningen
The Politics of Apologies and „Colonial Aphasia” of the Dutch Colonial Violence in Indonesia’s War
of Independence (1945-1949)

12:45-14:30 – Dyskusja i obiad

14:30-16:15 – Wizyta w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius (najstarszym budynku UJ)

 • SESJA VII: Rdzenne ludy Afryki

16:15-16:35
Karolina Wójcik
Uniwersytet Jagielloński
Amazons of West Africa – the image of the Dahomey warriors in the eyes of Europeans

16:35-16:55
Piotr Markowski
Uniwersytet Jagielloński
The position and role of indigenous peoples during the Second Boer War (1899-1902)

16:55-17:15
Krzysztof Grzybowski and Amelia Polak
Uniwersytet Jagielloński
The changes in Tuareg society as a result of colonialism and decolonization

17:15-17:45 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA VIII: Kulturalne, ideologiczne, filozoficzne i prawne aspekty kolonializmu

17:45-18:05
Seweryn Górecki
Uniwersytet Jagielloński
Between theology and ideology – legal justifications for Spanish colonial conquest in the XVI century
and their modern interpretations

18:05-18:25
Arijeta Ajeti
University of Prishtina
A 'Sea Change’: From Shakespeare performances on a Ship Deck to an American Colonial Theatre

18:25-18:45
James Augustin Middleton
Uppsala University
Terra nullius and native title in Australia

18:45-19:05
Mehmet Sadik Bektas
Uniwersytet Opolski
Black Skin, White Masks: A Comment on Fanon’s Colonial Philosophy

19:05-19:35 – Dyskusja

20:00 – Integracja

Sobota, 27 kwietnia 2024

08:15-09:00 – Rejestracja

9:00-9:05 – Otwarcie trzeciego dnia obrad

09:05-09:45
Dr Wim de Winter
KU Leuven
From trade to colonial erasure: 18th-century Armenians and other mediators in the Indian Ocean and
the Pacific

09:45-10:15 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA IX: Rosja

10:15-10:35
Sara Szczęch
Uniwersytet Jagielloński
Russian colonization of North America (Alaska, California and Hawaii) as an example of superpower
colonization policy and its consequences

10:35-10:55
Jacqueline Dodoc
Georg August University of Göttingen
Birobidzhan: A Jewish autonomous region between cultural identity and colonialism

10:55-11:15 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA X: Dekolonizacja w różnych aspektach

11:15-11:35
Joost Haddinga
University of Oxford
Myth or Inconvenient Truth? The Influence of Decolonization on European Integration

11:35-11:55
Iwona Morawińska
Uniwersytet Warszawski
The history of decolonisation of consciousness in the context of contemporary African art

11:55-12:15
Michał Zalewski
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Decolonization of knowledge: the hidden dimension of colonialism and how to break away from it

12:15-14:00 – Dyskusja i obiad

14:00-16:00 – Wizyta na Zamku Królewskim na Wawelu

 • SESJA XI: Kolonializm bez kolonii

16:00-16:20
Jakub Marszałkowski
Uniwersytet Łódzki
The first colony? The problem of Ireland in the British colonial empire

16:20-16:40
Alicja Kałuża
University of Ostrava
„Barefoot, but with spurs” – Polish colonial aspirations in the 19th century”

16:40-17:00
Mateusz Kupiński
Uniwersytet Jagielloński
The influence of eugenics on shaping colonial policy towards indigenous peoples, using Sweden and
the Sami as examples

17:00-17:30 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA XII: Kolonializm i ekonomia

17:30-17:50
Daisy Bressington
University of Oxford
Landscapes in Colonial Tanganyika: Global and Local; Political and Physical

17:50-18:10
Aleksander Skrobot
Uniwersytet Jagielloński
The Role of the Colonial Empire in British Industrialization

18:10-18:30
Arkadiusz Maksim
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego
Economic aspects of colonialism and decolonization in contemporary school history education

18:30-19:00 – Dyskusja i przerwa kawowa

 • SESJA XIII: Korzyści i ograniczenia wynikające z podejścia kolonialnego

19:10-19:20
Katerina Theodoropoulou
Aristotle University of Thessaloniki
How family, church and folklore music helped the Greek language to be preserved on the Ionian
islands during the Venetian rule

19:20-19:40
Jozef Mário Matiaško
Masaryk University
Religion in the political influence of Vilnius and Moscow on Ruthenian lands at the turn of the 15 th
and 16 th centuries

19:40-20:00 – Dyskusja

20:00 – Oficjalne zakończenie Kongresu

20:00 – Integracja

.Patronem medialnym II Krakowskiego Kongresu Historyków Studentów jest „Wszystko co Najważniejsze”.

WszystkoCoNajważniejsze/Patryk Palka

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 kwietnia 2024