Ilu Polaków korzysta z telefonów komórkowych i internetu?

Ilu Polaków korzysta z telefonów komórkowych i internetu?

Badanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przedstawiło, ilu Polaków w 2022 r. korzystało z telefonów komórkowych i internetu. Jak wskazano, z telefonii komórkowej korzystało 97 proc. Polaków, a 79 proc. miało dostęp do internetu, w większości stacjonarnego (69,8 proc.). W tym okresie z usług telewizyjnych korzystało 87,5 proc. badanych.

.Badanie przeprowadzono w 2022 r. w grupie klientów indywidualnych. Jak wskazali badacze, w Polsce z roku na rok zwiększa się odsetek osób korzystających z usług łączności elektronicznej.

„W 2022 r. roku badani najczęściej wybierali usługi telefonii komórkowej (97,2 proc.), w przeważającej większości za pomocą smartfona. Spośród użytkowników aż 92,7 proc. korzystało z internetu, a 74 proc. znało wielkość swojego pakietu danych internetowych. Niemal trzy czwarte badanych korzystało z komunikatorów internetowych w telefonie, a za główną ich zaletę wskazywało brak opłat” – czytamy w raporcie z badania.

Jak wskazali badacze, 9 na 10 badanych – którzy wyjeżdżali w zeszłym roku za granicę – korzystało z usług w roamingu. Głównie były to z połączenia głosowe i SMS.

Z badania wynika ponadto, że dostęp do internetu zadeklarowało 79,1 proc. respondentów, z czego dwie trzecie (69,8 proc.) miało dostęp stacjonarny, a ponad połowa (57,3 proc.) mobilny.

Ankietowani w badaniu wskazali, że w sieci internetowej najczęściej przeglądali strony internetowe, odbierali pocztę elektroniczną, korzystali z portali, serwisów i aplikacji społecznościowych lub informacyjnych oraz z komunikatorów i szeroko rozumianej rozrywki. Większość respondentów była zadowolona z parametrów posiadanego dostępu do internetu – przekazano w raporcie.

Ilu Polaków natomiast korzysta z telewizji? Według UKE, z usług telewizyjnych w 2022 r. korzystało 87,5 proc. badanych. „Najpopularniejszym rodzajem były streaming wideo (41,7 proc.), a po nim naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T2)(33,2 proc.). Spośród korzystających z usług DVB-T2 około 2/5 zauważyło korzyści ze zmiany standardu nadawania sygnału cyfrowego, z czego większość wskazało poprawę jakości sygnału wideo lub audio oraz większą stabilność połączenia” – podano.

Dostępność telefonów komórkowych i internetu na świecie

.Jak wynika z raportu „Digital 2021”, na przełomie 2020 i 2021 roku 66 proc. ludzi na świecie (5,22 biliona) korzystało z telefonów komórkowych (niekoniecznie smartfonów). Nieco mniej, bo 59,5 proc. populacji (4,66 biliona), korzystało z internetu. Ponad połowa – 53,6 proc. – internautów (4,2 biliona) korzystała z mediów społecznościowych.

Jak wskazał raport, krajem, w którym największy odsetek ludzi korzysta z sieci, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, w których z internetu korzysta aż 99 proc. populacji. Na kolejnych pozycjach rankingu – z wynikami powyżej 95 proc. – plasują się kolejno: Dania, Szwecja, Korea Południowa, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska.

Jednak, jak wynika z raportu Digital Quality of Life 2022, mimo iż coraz większa liczba osób na świecie zyskuje dostęp Internetu, wykluczenie cyfrowe się pogłębia. Tylko w dziesięciu krajach o najniższej pozycji w rankingu odsetek osób korzystających z Internetu wynosi zaledwie 29 proc.

8,2 proc. światowej populacji mieszka w krajach, w którym dostępność Internetu wynosi 50 proc lub mniej. Jednocześnie w Europie prawie 90 proc. populacji ma dostęp do sieci. Najniższa dostępność Internetu występuje w Afryce.

Mieszkańcy krajów o niższych dochodach są w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o dostępność do sieci. Zarówno Internet mobilny, jak i szerokopasmowy są 3 razy wolniejsze, niż w krajach o wyższych dochodach. Jednocześnie usługi sieciowe są 3 razy mniej dostępne.

Polacy dbają o swoje bezpieczeństwo cyfrowe

.Jak wskazano, badani coraz bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Większość z nich deklaruje, że korzysta z programów antywirusowych lub antyspyware, aktualnego oprogramowania, a ponad połowa z nich zabezpiecza także swoje urządzenie mobilne. Prawie 2/5 badanych deklaruje, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci.

Jak wskazało badanie UKE, aż 83,5 proc. badanych ma świadomość tego, że udostępniania swoje dane osobowe w sieci. Połowa z nich, udostępnia je w internecie podmiotom publicznych, przedsiębiorstwom, a co ponad czwarty portalom społecznościowym. Co piąty badany przyznaje wprost, że nie czyta regulaminów usług internetowych przed ich akceptacją.

Przed wirtualnym rozwojem świata stoi jeszcze wiele wyzwań

.Niezależnie od tego, w jakiej części globu mieszkamy, zadajemy sobie często te same pytania związane ze światem wirtualnym – wskazał Krzysztof SZUBERT, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Krzysztof Szubert podkreślił, że jednym z najważniejszych jest pytanie o to, w jaki sposób zmniejszyć globalne wykluczenie cyfrowe i upowszechnić dostęp do sieci szerokopasmowych. Zadał także pytanie, „w jaki sposób bezpiecznie czerpać z dobrodziejstw internetu, w pełni wykorzystując jego potencjał?”.

Między innymi na te pytania Krzysztof Szubert odpowiada na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

PAP/Wszystko co Najważniejsze/Karolina Rzeźnik

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 marca 2023