Immunoterapia skuteczną metodą leczenia raka nerek

Immunoterapia skuteczną metodą leczenia raka nerek

Leczenie nowotworów nerkowokomórkowych z zastosowaniem immunoterapii znalazło się na liście refundacyjnej NFZ w maju 2022 roku. Immunoterapia została uznana tym samym za skuteczną metodę leczenia raka nerek. „Dostęp do nowoczesnych terapii znacznie poprawił skuteczność leczenia pacjentów z rakiem nerki” – przyznał dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, prezes Polskiej Grupy Raka Nerki.

.Diagnozę raka nerki każdego roku słyszy w Polsce ponad 5 tysięcy osób. Niestety, jest on przyczyną śmierci aż 2,5 tysiąca pacjentów. Jak podaje Polska Grupa Raka Nerki, w ostatnich latach zauważa się wzrost zachorowalności na ten typ nowotworu. Ma to związek ze starzeniem się społeczeństwa i zwiększaniem się długości życia, ale także z zastosowaniem lepszych i dokładniejszych badań diagnostycznych. Jak skutecznie walczyć z tym rodzajem nowotworu rozmawiali uczestniczy konferencji pt. „Rak nerkowokomórkowy – epidemiologia i leczenie. Zmiany i rekomendacje w opiece nad pacjentem”.

Wczesne stadium choroby całkowicie wyleczalne

.„Problem z rakiem nerki jest taki, że nie daje on objawów. Choroba przebiega skrycie. Wykrywana jest najczęściej przypadkiem, przy okazji badania USG np. jamy brzusznej. Aby zmniejszyć ryzyko zaskoczenia diagnozą, sugerowałbym taką kontrolę USG raz na rok, dwa. Rak nerki wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalny” – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, ordynator Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Rak nerki to nie wyrok. Dziś nawet zaawansowane stadium choroby można skutecznie leczyć, dzięki odpowiednio dobranej terapii, zaangażowaniu i przede wszystkim współpracy między lekarzem a pacjentem. Nie bójmy się zadawać pytań, nie obawiajmy się dyskusji ze specjalistą i pamiętajmy, że pacjent, który jest wyedukowany, to partner w decydowaniu o swoim leczeniu” – przekonywał Maciej Urban, pacjent onkologiczny, który z rakiem nerki żyje już siedem lat.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że obok pełnego dostępu do nowoczesnych leków i metod chirurgii stosowanych w leczeniu raka nerki, bardzo ważną rolę w procesie terapeutycznym odgrywa współpraca na linii lekarz – pacjent. Bez zaangażowania i czujności chorego osiągnięcie sukcesu może być utrudnione.

Jak skutecznie walczyć z nowotworem? Polska Grupa Raka Nerki opublikowała raport, zbierający najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące rekomendowanych – w ramach polskich i zagranicznych wytycznych – klinicznych sposobów leczenia raka nerki. „Dokument jest dedykowany lekarzom i mamy nadzieję, że będzie on służył jako pomoc i wskazówka” – oświadczył dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Nerki.

Skuteczna, ale bardzo kosztowna metoda

.Skuteczną, ale bardzo kosztowną metodą jest immunoterapia. Od maja ub. roku – w ramach programu B.10 – nowoczesne leczenie w tzw. 3 liniach refundowane jest w ramach NFZ. „To specyficzna forma leczenia, która po podaniu odpowiednich medykamentów zmusza organizm do niszczenia komórek rakowych. Leki przełamują >>obojętność<< systemu immunologicznego, zmuszając go do walki z nowotworem” – mówił dr Żołnierek.

Jak wyjaśnił dr hab. n. med. Jakub Kucharz, onkolog kliniczny z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, w Polsce „mamy już możliwość zastosowania nowoczesnego leczenia immunoterapią, zarówno w monoterapii, jak i skojarzenia dwóch cząstek. Możemy też skutecznie leczyć pacjentów przy wykorzystaniu terapii celowanych”. Dr Kucharz dodał jeszcze, że polscy lekarze „muszą mieć dostęp do nowoczesnych terapii, ale także pacjenci – możliwości skorzystania z nich”.

„Aby poprawić jakość i skuteczność leczenia przydałoby się móc stosować immunoterapię uzupełniającą, aby zapobiec nawrotom choroby. Jak na razie opcji refundowanej nie mamy, a dobrze byłoby ją dołożyć. Marzy mi się powstanie w Polsce, na wzór istniejących placówek np. Centrum Zdrowia Dziecka, również Centrum Zdrowia Mężczyzn, gdzie leczono by nie tylko raka nerkowokomórkowego. Pamiętajmy, że większość nowotworów wcześnie wykrytych jest albo wyleczalnych, albo mogących przejść do kategorii chorób przewlekłych” – przyznał prof. Radziszewski.

Sztuczna inteligencja w medycynie

.Na temat wykorzystywania nowych technologii w medycynie, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka chirurgiczna czy też neuroprotetyka, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Michał KLEIBER w tekście “Nowe technologie w ochronie zdrowia“. Autor zwraca również uwagę na fundamentalne znaczenie kwestii odpowiedniego finansowania publicznej opieki zdrowotnej.

“Wykorzystywanie sztucznej inteligencji (SI). SI w ochronie zdrowia oznacza wykorzystywanie zaawansowanego oprogramowania naśladującego poznawcze zdolności człowieka do analizy danych medycznych i sugerowanie na tej podstawie diagnozy i ewentualnych działań leczniczych. Innymi słowy, SI jest zdolnością komputerowych algorytmów do formułowania przydatnych dla lekarzy opinii w złożonych problemach medycznych. Zastosowania SI różnią się istotnie od tradycyjnych metod medycyny możliwością pozyskiwania wielkiej liczby informacji, ich przetwarzania i podejmowania na tej podstawie działań. Fundamentalną cechą stosowanych algorytmów jest ich zdolność do uczenia się na drodze rozpoznawania cech charakteryzujących przetwarzane dane i tworzenia na tej podstawie opinii na temat analizowanego problemu”.

.“Ważnym efektem stosowania SI w ochronie zdrowia jest możliwość dostarczania analiz opisujących relacje między diagnozą i zastosowaną terapią a najbardziej prawdopodobnym rezultatem leczenia. Dysponujemy dzisiaj terabajtami danych pochodzących z badań klinicznych, szeroko rozumianej praktyki medycznej, firm ubezpieczeniowych oraz aptek, dotyczących wszelkich dręczących ludzi dolegliwości. Naukowcy i praktykujący lekarze korzystają oczywiście od zawsze z takich informacji, ale możliwości ich pełnej analizy przez najlepiej nawet przygotowanych badaczy są ze względu na ilość danych, ich złożoność i brak wypracowanej struktury z natury rzeczy bardzo ograniczone. W sukurs przychodzi właśnie sztuczna inteligencja” – pisze prof. Michał KLEIBER.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 stycznia 2023