Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych (RODO), spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Zespół redakcyjny Wszystko Co Najważniejsze

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Nie korzystamy z pośredników, nie pozyskujemy danych z internetu.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Fundacja Instytut Nowych Mediów z siedzibą w Warszawie („INM”), KRS: 0000468950. REGON: 146765838. NIP: 7010387004. Adres Fundacji oraz Redakcji: Instytut Nowych Mediów, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Tytuł wpisany do rejestru tytułów prasowych pod pozycją PR 19 011, zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jakie dane przetwarzamy?
INM przetwarza następujące kategorie danych:

1.     dane kontaktowe;

2.     dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z INM,
  3. w celu założenia i administrowania Państwa konta „Premium”

Nie udostępniamy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych czy profilowania.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, jednak jest niezbędne do prowadzenia konta Premium.

Jak można cofnąć zgodę?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną INM w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez INM jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
Można to zrobić e-mailowo pod adresem redakcja@wszystkoconajwazniejsze.pl np. wpisując w temacie „Dane osobowe”.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

  1. prawnie uzasadniony interes INM (prowadzenie kont Premium, umożliwiających dostęp do najciekawszych treści, konkursów i materiałów udostępnionych nieodpłatnie w ramach konta),
  2. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?.
Państwa dane możemy ujawnić wyłącznie firmom z nami współpracującym i wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, w celu prowadzenia kont Premium na portalu www.wszystkoconajwazniejsze.pl. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od INM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo posiadają Państwo aktywne konto Premium.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez INM?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (w celach statystycznych).

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 marca 2018