Jacques Attali i jego najważniejsze dwadzieścia zaleceń dla świata

Jacques Attali i jego najważniejsze dwadzieścia zaleceń dla świata

Jacques Attali to jeden z najwybitniejszych francuskich intelektualistów. Dużo pisze, publikuje, doradza politykom, komentuje i wskazuje kwestie do rozstrzygnięcia. W swojej najnowszej książce poświęconej historii i przyszłości edukacji (Jacques Attali historia edukacji „Histoires et avenirs de l’éducation„, Ed. Flammarion, 2022) zajmuje się przeszłością i przyszłością edukacji. Przekonuje, że to edukacja jest najważniejsza; to edukacja zadecyduje o naszej przyszłości.

Jacques Attali proponuje dwadzieścia zaleceń dla świata.
Oto one:

 1. Zagwarantować wszystkim dostęp do wszelkich dóbr ekonomii życia, w tym do edukacji, mieszkania, pożywienia, bezpieczeństwa, służby zdrowia (somatycznego i psychicznego).
 2. Zagwarantować wszystkim powszechne prawo do nauki przez całe życie oraz uznać edukację za dobro powszechne dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci, dochodów, pochodzenia, tożsamości i niepełnosprawności.
 3. Wprowadzić w życie światowy kodeks ochrony dzieci i młodzieży oraz wymusić jego przestrzeganie; należy zwłaszcza zakazać wszelkich form deprawacji, przemocy oraz fizycznego, słownego i cyfrowego przymuszania.
 4. Promować szczerość, ciekawość, motywację, upodobanie do racjonalności, kreatywności, sztuki i umysłu krytycznego.
 5. Pomagać każdemu w zostaniu „sobą” i byciu aktywnym obywatelem ludzkości.
 6. Stopniowo doprowadzić do podwojenia finansowania – na poziomie krajów i całego świata – edukacji publicznej i badań naukowych w perspektywie przejścia na szkołę typu hybrydowego.
 7. Kształcić dorosłych do zawodu rodzica, tak jak pomaga im się przy narodzinach ich dzieci; uświadamiać im, jak ważne są dla nich studia ich dzieci.
 8. Nauczać od wieku 4 lat filozofii i wyzwań związanych z przyszłością naszej planety.
 9. Zakazać korzystania z wszelkiego typu ekranów dzieciom do 6. roku życia.
 10. Dbać o to, aby wszystkie dzieci miały dostęp do wysokiej jakości przedszkola.
 11. Zreformować obowiązek szkolny, wprowadzając szkołę hybrydową do 16. roku życia, wraz z prawem do kształcenia zawodowego do 18. roku życia i zapewnieniem środków na studia do 23. roku życia.
 12. Narzucić zasadę zróżnicowania społecznego w miejscach nauki, w tym w prywatnych.
 13. Wprowadzić powszechny program nowego quadrivium: sztuka, nauka, ekologia, etyka.
 14. Promować na masową skalę aktywność fizyczną, znajomość przyrody i bioróżnorodności.
 15. Rozwijać badania naukowe jako zasadniczy element nauczania.
 16. Dowartościować zawód nauczyciela i te zawody, które w ten czy inny sposób biorą udział w edukacji dzieci.
 17. Zapewnić głęboką więź między nauczycielami i rodzinami, gdyż będą współdzielić obowiązki w szkole hybrydowej.
 18. Przemienić szkoły i uniwersytety w instytucje nauki przez całe życie.
 19. Potwierdzać co piętnaście lat dyplomy tych osób, które wykonują zawody związane z bezpieczeństwem życia drugiego człowieka.
 20. Nagradzać tych, którzy się uczą, nigdy zaś nie płacić tym, którzy odmawiają nauk.

Więcej w tekście Jacquesa Attaliego „Najważniejsza jest edukacja”, który opublikował miesięcznik „Wszystko co Najważniejsze” w numerze 49 [Sprzedaż i prenumerata: www.SklepIdei.pl].

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 marca 2023