Jak ocieplenie klimatu wpływa na zachowanie zwierząt?

Ocieplenie klimatu

Przez ocieplenie klimatu, które szczególnie daje się we znaki w Arktyce, morskie drapieżniki wycofują się na północ – donoszą naukowcy na łamach periodyku „Scientific Reports”.

Ocieplenie klimatu

.Wody morskie wokół Arktyki są ważnym obszarem pod względem ekologicznym, jak również z uwagi na łowiska. Niestety, należą również do regionów najsilniej dotkniętych globalnym ocieplaniem się klimatu. Morskie drapieżniki, żyjące w północnych wodach, wycofują się coraz bardziej na północ z powodu ocieplania się klimatu.

Międzynarodowy zespół naukowców dowodzi, że globalne ocieplanie się klimatu sprawia, iż zmienia się struktura bioróżnorodności w morzach wokół Arktyki. Zdaniem badaczy gatunki, w tym drapieżniki, wykazują tendencję do przemieszczania się na północ, w chłodniejsze rejony.

„Analizowaliśmy dane dotyczące 69 drapieżników, zarówno ze szczytu łańcucha pokarmowego, jak i jego środka, w ośmiu miejscach w Arktyce, w latach 2000-2019” – wyjaśnia dr Irene D. Alabia z Centrum Badań Arktycznych na Uniwersytecie Hokkaido (Japonia).

Migracja na północ

.Z badań wynika, że na północ przemieszczają się głównie drapieżniki ze szczytów łańcucha pokarmowego, takie jak walenie, rekiny czy ptaki morskie. Związane jest to zarówno ze zmianami klimatu, jak i dostępnością pokarmu w wodach morskich. Drapieżniki ze środka łańcucha pokarmowego wykazują jedynie ograniczoną tendencję do migracji.

Wyniki badań oznaczają zubożenie gatunków w jednych rejonach i z kolei nakładanie się na siebie gatunków, pełniących podobną funkcję w ekosystemie, w innych rejonach.

Walka ze zmianami klimatu

.Redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” uważa, że: „Dzisiejsze problemy niejako wymuszają postawienie pytania o przyszłość polityki klimatycznej i szanse na jej ostateczny sukces. Biorąc pod uwagę głęboko zakorzenione przyzwyczajenia ludzi do dotychczasowego sposobu życia oraz ich coraz powszechniejsze, wobec dominujących prawie wszędzie wąskich, partyjnych sporów, przekonanie o braku wpływu na bieżące wydarzenia polityczne, trudno być optymistą, jeśli chodzi o zakres i skuteczność często nerwowo podejmowanych inicjatyw obywatelskich. Dochodzi do tego fakt, iż mimo dobiegających ze strony wielu rządów deklaracji o konieczności zasadniczych zmian w walce ze zmianami klimatu otwarta pozostaje kwestia finansowania koniecznych działań. Może więc w tej sytuacji główną rolę w realizacji skutecznej polityki klimatycznej przypisywać powinniśmy szeroko rozumianemu biznesowi? Wielu przedsiębiorców staje się bowiem dzisiaj w pełni świadomych, że owa, dla wielu nieco abstrakcyjna wizja świata przyjaznego naszemu naturalnemu środowisku to jedna sprawa, a opracowywanie nowych technologii i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług to sprawa druga, potencjalnie niezwykle korzystna biznesowo”.

„Zakres możliwych innowacyjnych wdrożeń służących celowi ograniczania emisji jest nieskończenie wielki i dotyczy przykładowo takich działań, jak przyjazna środowisku produkcja wodoru, nowatorskie projekty farm wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych, rozwój energetyki prosumenckiej, opracowanie nowych technologii w zakresie energetyki jądrowej, transformacja miast w myśl idei smart city z szeroko zaplanowaną termomodernizacją budynków, udoskonalaniem transportu publicznego czy systemami inteligentnego opomiarowania w gospodarce energetycznej i wodociągowej. Zupełnie nowych przemyśleń i wdrażania fundamentalnych zmian wymagać będzie z pewnością wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwijane będą także z pewnością całkowicie nowe technologie, o których dzisiaj rzadko się w ogóle wspomina” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Walka ze zmianami klimatu. Damy radę?„.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 kwietnia 2023