Jak poprawić aerodynamikę statków?

Jak poprawić aerodynamikę statków?

Płaskie pokrywy dziobowe mogą zmniejszyć ogólny opór wiatru o prawie 40 procent, poprawiona aerodynamika statków może prowadzić do pokaźnych oszczędności paliwa – wykazali naukowcy z Japonii i Wietnamu. Wyniki badań opublikowali w piśmie „Ocean Engineering”.

Aerodynamika statków

.Statki są głównym środkiem transportu w handlu światowym. Poprawa ich właściwości aerodynamicznych może realnie zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększyć prędkość, co poprawi ekonomikę żeglugi.

Pracujący wspólnie naukowcy z Japonii i Wietnamu wykazali, że płaskie pokrywy dziobowe mogą zmniejszyć ogólny opór wiatru na statkach o prawie 40 procent, co może prowadzić do pokaźnych oszczędności paliwa. W trakcie badań symulowano i porównywano różne w kształcie osłony dziobowe w celu osiągnięcia jak najmniejszych oporów powietrza.

„W tej pracy wykorzystano komercyjne oprogramowanie ANSYS-Fluent do przeprowadzania symulacji obliczeniowej dynamiki płynów. Mały statek pasażerski (z osłoną dziobową i bez) oraz jego otoczenie zostały podzielone na miliony elementów za pomocą siatki numerycznej. Uśrednione wyniki badań, które przedstawiały ruch przepływu płynu dla każdego statku, dały wyniki oporu wiatru działający na nadwodny kadłub statku” – powiedział adiunkt w College of Systems Engineering and Science w Shibaura Institute of Technology (Japonia) dr Ngoc-Tam Bui, cytowany w informacji prasowej.

Wpływ kierunku wiatru

.W tej pracy naukowcy podkreślają również wpływ kierunku wiatru na właściwości aerodynamiczne statku. Opór jest największy, niezależnie od osłony dziobowej, gdy wiatr wieje pod kątem 20 stopni w stosunku do statku. Jest zaś prawie zerowa gdy wiat wieje pod kątem 90 stopni. Przy większych kątach opór wiatru zmienia kierunek, wspomagając ruch statku.

Omawiając przyszły potencjał badań dr Bui dodał: „proponowana płaska pokrywa dziobowa jest prosta w produkcji i zmniejsza opór wiatru działający na statek. W ten sposób poprawi właściwości aerodynamiczne statków, co wpłynie na większe oszczędności paliwa i efektywność ekonomiczną transportu morskiego”.

Badania naukowe zmieniają świat

.Profesor nauk technicznych i wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), Andrzej JAJSZCZYK, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Trudno jest przecenić rolę badań naukowych w tym, co osiągnęła nasza cywilizacja. Wyniki pracy naukowców spowodowały, że żyjemy dziś znacznie dłużej niż jeszcze sto lat temu, głód stał się udziałem wyłącznie osób mieszkających w krajach upadłych i nękanych wojnami, podróże po całym świecie są już dostępne prawie dla każdego, przynajmniej w krajach bogatszych, a tania łączność zmieniła życie miliardów ludzi, nawet w najbiedniejszych zakątkach naszego globu. Dzięki badaniom naukowym nie tylko wiemy, jak żyli nasi przodkowie tysiące lat temu, ale także, jak funkcjonują rynki i co wpływa na nasze zbiorowe działania. Nauka służy także zaspokajaniu naszej zwykłej, ludzkiej ciekawości, przy okazji pozwalając odkrywać rzeczy, które dają szanse na zmianę naszego życia na lepsze”.

„W obszarze nauk ścisłych i technicznych najwięcej badań w ostatnich latach prowadzi się w dyscyplinach inżynierii materiałowej i nauki o materiałach. Ich praktyczny potencjał nie podlega dyskusji. Następne dyscypliny w kolejności finansowania przez ERC to chemia fizyczna, fizyka materii skondensowanej i ciała stałego, elektronika i fotonika, a także chemia organiczna. Po nich następują informatyka i kryptologia, oddziaływania fundamentalne, w tym oddziaływania grawitacyjne czy elektromagnetyczne. Listę najpopularniejszych badawczo dyscyplin zamyka fizyka kwantowa. Warto przy tym pamiętać, że wspomniana kolejność nie wynika z jakichkolwiek priorytetów czy preferencji ERC, lecz jedynie z pojawiania się najbardziej interesujących pomysłów badawczych zgłaszanych przez samych naukowców” – prof. Andrzej JAJSZCZYK w tekście „Badania naukowe zmieniają nasz świat“.

PAP/Tomasz Szczerbicki/WszystkocoNajważniejsze/EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 marca 2023