Jak przedłużać życie organizmów eliminując toksyny - badania University of Virginia

Jak przedłużać życie organizmów eliminując toksyny - badania University of Virginia

Naukowcy University of Virginia odkryli, jak przedłużać życie organizmów, eliminując konkretne toksyny. Na razie o połowę przedłużyli życie laboratoryjnych robaków, ale podobny mechanizm powinien działać także u ludzi.

Jak przedłużać życie organizmów?

.Seria eksperymentów przeprowadzonych na University of Virginia (USA) wskazuje, że usuwanie ze starzejącego się ciała dwóch związków – glicerolu i aldehydu glicerolowego mogłoby przedłużać życie.

Związki te stanowią szkodliwe produkty działania tłuszczu, którego u starszych osób jest zwykle więcej.

Odkrycie było nieoczekiwane. Badaliśmy dobrze znaną hipotezę, że sekret długowieczności tkwi w uruchomieniu odmładzającego procesu zwanego autofagią. Natrafiliśmy jednak na nieznany dotąd mechanizm wspierający zdrowie i wydłużający życie” – opowiada prof. Eyleen Jorgelina O’Rourke, autorka publikacji, która ukazała się w periodyku „Current Biology”.

Kluczem okazało się uruchomienie dwóch usuwających wspomniane związki enzymów, które są dobrze poznane ze względu na ich zdolność do usuwania także alkoholu.

„Ta istniejąca już wiedza znacząco może przyspieszyć poszukiwanie leków, które będą specyficznie aktywowały ten hamujący starzenie proces” – twierdzi badaczka.

Szczegóły eksperymentu

.Jej zespół w pierwszej kolejności przeprowadził eksperymenty na małym robaku – C. elegans, który dzieli z ludźmi aż 70 proc. genów i jest jednym z głównych modelowych organizmów badawczych. Naukowcy wydłużyli życie robaka aż o 50 proc.

Dokonali tego przez podniesienie aktywności genu odpowiedzialnego za jeden z enzymów – dehydrogenazę alkoholową. W dalszych badaniach zauważyli, że podobnie można działać na komórki drożdży.

Później przeanalizowali dane na temat aktywności genów różnych organizmów żyjących w różnych warunkach.

U różnych ssaków, także u ludzi odkryli, że stosowanie wspierającej długowieczność metody ograniczenia liczby przyjmowanych kalorii, powoduje właśnie zwiększenie aktywności wspomnianych enzymów.

Swoją metodę nazwali AMAR, co oznacza skrót od (alcohol and aldehyde-dehydrogenase Mediated Anti-aging Response – hamująca starzenie odpowiedź spowodowana działaniem dehydrogenazy alkoholowej i aldehydowej).

Badacze podejrzewają, że szkodliwy glicerol i aldehyd glicerolowy gromadzą się w organizmie w miarę starzenia i manipulacja enzymami może te substancje usuwać i wydłużać życie.

„Liczymy na zainteresowanie pracami nad lekami wykorzystującymi AMAR” – mówi prof. O’Rourke.

„Związane z wiekiem choroby stanowią obecnie największe obciążenie pacjentów, ich rodzin i systemu opieki zdrowotnej. Celując w proces starzenia można by najskuteczniej ograniczyć ten problem i u nas wszystkich zwiększyć liczbę lat przeżytych w zdrowiu” – twierdzi specjalistka.

Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia – korzyści i ryzyka

.”Sztuczna inteligencja (w skrócie SI) w ochronie zdrowia to wykorzystywanie zaawansowanego oprogramowania, naśladującego poznawcze zdolności człowieka w celu analizy złożonych danych medycznych, i sugerowanie na tej podstawie diagnozy i ewentualnych działań leczniczych. Innymi słowy, SI jest zdolnością algorytmów komputerowych do formułowania informacji – w złożonych problemach medycznych – przydatnych dla lekarzy” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny “Wszystko Co Najważniejsze”, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jak podkreśla, “zastosowania SI różnią się istotnie od tradycyjnych metod medycyny możliwością pozyskiwania wielkiej ilości danych, ich przetwarzania i określania na tej podstawie sugerowanych działań. Fundamentalną cechą stosowanych algorytmów jest ich zdolność do uczenia się na drodze rozpoznawania istotnych cech charakteryzujących przetwarzanie dane i tworzenia na tej podstawie opinii na temat analizowanego problemu”.

“Nie ulega wątpliwości, że SI w ochronie zdrowia ma olbrzymi potencjał. Niestety, zastosowania sztucznej inteligencji nie są także wolne od poważnych dylematów etycznych czy wręcz niebezpieczeństw nieprzemyślanego stosowania” – pisze prof. KLEIBER.

Naukowiec twierdzi jednocześnie, że “SI nie tylko stanie się zapewne w nieodległej przyszłości ważnym elementem przemyślanego wspomagania lekarzy w ich odpowiedzialnej pracy, ale także pozwoli w pewnym przynajmniej stopniu zaradzić innej bolączce współczesnych systemów ochrony zdrowia”. 

PAP/Marek Matacz/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 marca 2023