Jens Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym NATO. To dobra wiadomość także dla Polski

Kadencja obecnego sekretarza generalnego NATO została przedłużona do 1 października 2024 roku.

Kadencja obecnego sekretarza generalnego NATO została przedłużona do 1 października 2024 roku. „Jestem zaszczycony decyzją sojuszników” – napisał we wtorek Jens Stoltenberg, który sprawuje tę funkcję od 1 października 2014 roku.

Jens Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym NATO

.Decyzja o przedłużeniu kadencji zostanie formalnie zatwierdzona przez szefów państw i rządów NATO na szczycie w Wilnie w przyszłym tygodniu.

Kadencja 64-letniego Stoltenberga na stanowisku szefa NATO, byłego premiera Norwegii, była już przedłużana trzykrotnie. Tym razem kraje NATO uznały, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie lepiej pozostać przy doświadczonym przywódcy zamiast w toku negocjacji próbować uzgodnić następcę.

Jens Stoltenberg jest powszechnie postrzegany w całym Sojuszu jako stabilny przywódca i zwolennik budowy konsensusu wśród państw członkowskich.

Dyplomaci i analitycy wysoko oceniają go za utrzymywanie spójności NATO w kwestii Ukrainy i zachowanie równowagi między tymi, którzy domagają się maksymalnego wsparcia dla Kijowa, a tymi, którzy nawołują do większej ostrożności z obawy przed wywołaniem globalnego konfliktu – wskazał Reuters.

Kompetencje sekretarza generalnego NATO

.Sekretarz generalny NATO przewodniczy Radzie Północnoatlantyckiej, głównemu organowi decyzyjnemu Sojuszu, jak również innym wyższym komitetom decyzyjnym. Należą do nich Grupa Planowania Nuklearnego, Rada NATO-Rosja i Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego. Dodatkowo, wraz z przedstawicielem Ukrainy, sekretarz generalny przewodniczy Komisji NATO-Ukraina oraz Komisji NATO-Gruzja.

Poza rolą przewodniczącego, sekretarz generalny ma prawo proponować tematy do dyskusji. Działa jako pośrednik w podejmowaniu decyzji, prowadząc i kierując procesem budowania konsensusu i podejmowania decyzji w całym Sojuszu.

Utrzymuje również bezpośredni kontakt z szefami państw i rządów, ministrami spraw zagranicznych i obrony w NATO i krajach partnerskich, aby ułatwić ten proces. Wiąże się to z regularnymi wizytami w krajach NATO i krajach partnerskich, a także dwustronnymi spotkaniami z wyższymi urzędnikami krajowymi podczas wizyt w Kwaterze Głównej NATO.

Sekretarz generalny jest także głównym rzecznikiem Sojuszu i reprezentuje Sojusz w imieniu państw członkowskich, odzwierciedlając ich wspólne stanowiska w kwestiach politycznych.

Reprezentują również NATO wobec innych organizacji międzynarodowych, a także wobec mediów i ogółu społeczeństwa.

W codziennej pracy sekretarz generalny jest bezpośrednio wspierany przez gabinet oraz zastępcę sekretarza generalnego, który pomaga mu i zastępuje go w przypadku nieobecności. Zastępca sekretarza generalnego jest także przewodniczącym wielu wyższych komitetów, grup ad hoc i grup roboczych.

Sekretarz generalny NATO mianowany jest przez państwa członkowskie na czteroletnią kadencję. Wybór odbywa się w drodze nieformalnych konsultacji dyplomatycznych między państwami, które zgłaszają kandydatów na to stanowisko.

Pod koniec kadencji urzędujący sekretarz generalny może otrzymać propozycję pozostania na stanowisku.

Pięć filarów wspólnego bezpieczeństwa

.”Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie wystarczy już tylko silna armia. Potrzebujemy również silnych społeczeństw” – pisze Jens STOLTENBERG w tekście opublikowanym na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

Jak zaznacza, „koncepcja strategiczna NATO, obok Traktatu waszyngtońskiego, jest najważniejszym dokumentem przewodnim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak ostatnia wersja tego dokumentu pochodzi z 2010 roku. A przecież od tamtego czasu kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa zmieniła się nie do poznania. Dziś bowiem żyjemy w epoce systemowej konkurencji i rywalizacji. Rosja i Chiny podważają zasady porządku międzynarodowego, równowaga sił na świecie ulega zmianie, a demokracja i wolność znajdują się pod silną presją. Prace nad kolejną Koncepcją strategiczną NATO to okazja, by określić, jak Sojusz Północnoatlantycki ma poradzić sobie z tą nową rzeczywistością”.

„W przygotowaniu nowej Koncepcji strategicznej kluczowe jest pięć elementów: ochrona naszych wartości, wzmocnienie naszej potęgi militarnej, wzmocnienie naszych społeczeństw, przyjęcie globalnej perspektywy i budowa instytucjonalnego związku NATO pomiędzy Europą a Ameryką Północną” – pisze Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO dodaje ponadto, że „nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, ale musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Silny sojusz między Europą a Ameryką Północną jest niezbędny dla naszego bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu. Musimy nadal inwestować w NATO: politycznie, militarnie i finansowo. Tak aby mogło nadal przetrwać każdy kryzys i wszelkie zmiany politycznej pogody. Z niecierpliwością oczekuję nowych pomysłów na kolejną Koncepcję strategiczną, na nowy kierunek rozwoju NATO w zmieniającym się świecie”.

PAP/Łukasz Osiński/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 lipca 2023