Jest porozumienie o współpracy CPK i Kolei Ukraińskich

Jest porozumienie o współpracy CPK i Kolei Ukraińskich

Jak informuje spółka Centralnego Portu Komunikacyjnego, podpisano porozumienie o współpracy z Kolejami Ukraińskimi. Współpraca dotyczy m.in. budowy nowej infrastruktury, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Szczegóły porozumienia

Jak dodała spółka, porozumienie o współpracy podpisano podczas Kongresu Railway Direction Days 2023 w Warszawie. W informacji prasowej CPK wskazano, że porozumienie podpisane na trzy lata zakłada rozwój nowych połączeń transgranicznych w europejskim rozstawie torów, czyli 1435 mm, w szczególności budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

“Dokument zakłada wspólne przygotowanie studium wykonalności dla planowanej nowej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii KDP na trasie Warszawa–Lwów–Kijów (przedłużenie “szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa), o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h” – przekazano.

Ponadto, sygnatariusze zadeklarowali pomoc w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny.

“Wspólnie z Kolejami Ukraińskimi rozpoczynamy prace nad linią KDP Warszawa–Lwów–Kijów. Najkrótsza droga z Ukrainy do UE wiedzie przez Polskę i CPK” – wskazał, cytowany w informacji prasowej, prezes CPK Mikołaj Wild.

Jak podała spółka, dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych Kolei Ukraińskich Wołodymyr Szemajew ocenił, że porozumienie ma poprawić połączenia kolejowe między Ukrainą, Polską i UE. A także ułatwić ruch pasażerski, usprawnić wymianę gospodarczą i wzmocnić bezpieczeństwo korytarzy transportowych. “Mam nadzieję, że współpraca z CPK przybliży nas do budowy pierwszej KDP o europejskim rozstawie i będzie ważnym krokiem na ścieżce integracji Ukrainy z UE” – podkreślił Wołodymyr Szemajew.

Przyszłość

Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia. W ramach współpracy wdrażane będą standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. W przyszłości strony porozumienia mają również wspólnie opracować model zarządzania wybudowanymi liniami.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe. Węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju. Które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r.

Rok 2023 będzie lepszy

Na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Jacques ATTALI podkreślił, że w 2023 roku wszystko może potoczyć się lepiej, jeśli tylko będą tego chcieli obywatele, konsumenci, inwestorzy.

„Nikt nie może sądzić, że jest jedynie widzem historii” – zaznaczał ATTALI.

O 2023 roku, o pozytywnych wydarzeniach, które mogą się zdarzyć i na które my, jako społeczeństwo mamy wpływ pisał Jacques ATTALI w tekście „Intuicja podpowiada mi, że w 2023 roku wszystko może pójść dużo lepiej”.

PAP/Aneta Oksiuta/WszystkocoNajważniejsze/LK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 stycznia 2023