Kard. Konrad Krajewski z pomocą humanitarną od papieża Franciszka dla ludności Ukrainy

Konrad Krajewski

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski jako wysłannik Franciszka jedzie z pomocą humanitarną dla ludności Chersonia, na południu Ukrainy. Osoby tam mieszkające ucierpiały w wyniku wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce.

.”Papież chce, by być bardzo blisko ludzi, którzy cierpią, bo wtedy naśladujemy Jezusa” – powiedział polski kardynał w poniedziałek rano we Lwowie, skąd wyruszył razem z biskupem Janem Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej.

Misja humanitarna do Chersonia

.Kardynał Konrad Krajewski, który jest prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, oznajmił w nagraniu opublikowanym przez Radio Watykańskie: „Od Lwowa rozpoczynamy naszą misję powierzoną przez papieża Franciszka, by udać się do Chersonia, gdzie ludzie bardzo dzisiaj cierpią”.

Pomoc od papieża Franciszka

.”Z biskupem Janem z Zaporoża będziemy jechać w stronę Chersonia, a jednocześnie odwiedzać wszelkie wspólnoty, które są, które działają i otaczają opieką ludzi, którzy tego bardzo potrzebują” – dodał papieski jałmużnik. To jego szósta podróż na Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Hierarcha zaznaczył: „Papież Franciszek chce, by być bardzo blisko ludzi, którzy cierpią, bo wtedy naśladujemy Jezusa”.

Wspomnienie liturgiczne Zygmunta Gorazdowskiego

.Kardynał Krajewski nawiązał następnie do obchodzonego w poniedziałek wspomnienia liturgicznego świętego Zygmunta Gorazdowskiego (1845-1920) – księdza, który pełnił posługę we Lwowie. „Naśladujemy też dzisiejszego patrona Zygmunta Gorazdowskiego, który całe swe serce poświęcił tym, którzy byli w potrzebie” – powiedział.

Polski kardynał poinformował: „Wieziemy leki, bardzo konkretną pomoc”. „Niech ona będzie umocnieniem, a jednocześnie przytuleniem ze strony Ojca Świętego tych, którzy tak bardzo cierpią i upraszają pokoju i którzy mają zwycięstwo na zakończenie tek wojny” – dodał papieski jałmużnik.

Potrzeba dalszego wspierania Ukrainy

.Na temat konieczności udzielania wszelkiej możliwej pomocy odpierającej rosyjskiego agresora Ukrainie na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Piotr GLIŃSKI w tekście “Pomoc dla Ukrainy jest naszym cywilizacyjnym obowiązkiem”. Autor zwraca w nim uwagę, iż pomoc ta nie tylko powinna obejmować wsparcie militarne, humanitarne, czy gospodarcze, ale również działania mające na celu ochronę ukraińskich zabytków i dziedzictwa kulturowego.

“Wojna wywołana rosyjską agresją spowodowała śmierć i cierpienie setek tysięcy ludzi, ale także ogromne straty materialne, w tym te, które dotykają warstwy symbolicznej. Codziennie widzimy, jak Rosjanie niszczą kulturę i bogate dziedzictwo Ukrainy – bezpośrednio, pociskami, które trafiają w zabytki i instytucje kultury, oraz pośrednio, poprzez wywoływanie kryzysów w dostawach energii. Konwencja haska z 1954 r. mówi jasno, że niszczenie dóbr dziedzictwa czy dóbr kultury podczas konfliktów jest zbrodnią wojenną. Dlatego od pierwszego dnia wojny jesteśmy zaangażowani we wspieranie instytucji kultury i ochronę dziedzictwa na Ukrainie. Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie zarówno z ministrem Ołeksandrem Tkaczenką i Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, jak i z ukraińskimi instytucjami – muzeami, instytucjami artystycznymi, bibliotekami, archiwami”.

“Już na początku wojny powołaliśmy Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które organizuje i koordynuje transporty z materiałami do zabezpieczenia archiwaliów, zabytków i muzealiów. Centrum wykorzystywane jest jako hub przez instytucje kultury na całym świecie – przez Polskę na Ukrainę dociera pomoc zarówno z placówek muzealnych, instytucji kultury, jak i organizacji międzynarodowych. Transporty zawierają m.in. agregaty prądotwórcze, skrzynie, koce gaśnicze, wełnę mineralną, płyty OSB, rury poliestrowe, gaśnice czy worki na piasek. Wspieramy też Ukraińców w fizycznym zabezpieczaniu zabytków na miejscu. Ponadto polski rząd zaangażował się w powołanie postulowanego przez władze w Kijowie Funduszu Trójkąta Lubelskiego na Rzecz Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego na Ukrainie. Polskie instytucje uczestniczą w skanowaniu obiektów dziedzictwa kulturowego Ukrainy oraz tworzeniu cyfrowej platformy do ich archiwizacji, ochrony, rozwoju i rozpowszechniania”.

.“Wspierając Ukrainę w ochronie jej kultury i dziedzictwa, musimy pamiętać, że poruszamy się w sferze niezwykle delikatnej, o wielkim symbolicznym znaczeniu dla narodu ukraińskiego. Dlatego, deklarując naszą gotowość do przyjmowania ludzi i dóbr kultury, musimy to czynić z wielkim wyczuciem i szacunkiem. W wymiarze symbolicznym ewakuacja dóbr kultury jest pewną ostatecznością – oferując naszą gotowość do ochrony zbiorów czy części zbiorów ukraińskich instytucji kultury, nigdy nie naciskaliśmy i nie będziemy naciskać w tej sprawie” – pisze prof. Piotr GLIŃSKI.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 czerwca 2023
Fot. Wikimedia