Komisja Europejska chce zakazania produktów wytworzonych w ramach pracy przymusowej na rynku UE

Roberta Metsola o Europie

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które zakazuje wprowadzania i udostępniania na rynku UE produktów wykonanych przy użyciu pracy przymusowej.

.Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży na rynku UE produktów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Propozycja uwzględnia wszystkie produkty wytwarzane w UE na potrzeby konsumpcji krajowej i eksportu, a także towary importowane, bez profilowania konkretnych firm czy branż. Również tego zagadnienia dotyczyła rozmowa Mateusza M. KRAWCZYKA w ramach podcastu #WspólnyŚwiat, pt. Czy etyczny handel jest możliwy?

Zgodnie z rozporządzeniem produkty, co do których stwierdzono, że zostały wyprodukowane w wyniku pracy przymusowej, nie mogą być sprzedawane w UE ani eksportowane z UE. I odwrotnie, jeśli produkty są już na rynku UE, będą musiały zostać wycofane. Proponowane rozporządzenie nie jest skierowane do konkretnych firm, branż czy krajów, ale ma szerokie i ogólne zastosowanie do wszystkich produktów, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w UE z przeznaczeniem do konsumpcji krajowej, eksportu czy importu.

Jak poinformowała Komisja Europejska, projekt ma stanowić kompleksowe podejście, co jest o tyle istotne, że szacuje się, że na każdym kontynencie jest 27,6 mln osób zatrudnionych przymusowo w wielu branżach. Zdecydowana większość pracy przymusowej ma mieć miejsce w gospodarce prywatnej, za resztę odpowiadają państwa. Wniosek opiera się na uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym definicjach i standardach oraz podkreśla znaczenie ścisłej współpracy z globalnymi partnerami. Po przeprowadzeniu dochodzenia organy krajowe będą uprawnione do wycofania z rynku UE produktów wytworzonych z wykorzystaniem współczesnego niewolnictwa.

Wiceprezes wykonawczy i komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Valdis Dombrovskis powiedział: „Wniosek ten będzie miał rzeczywisty wpływ na walkę ze współczesnym niewolnictwem, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Naszym celem jest wyeliminowanie z rynku UE wszystkich produktów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej, niezależnie od miejsca ich wytworzenia. Nasz zakaz będzie miał zastosowanie do produktów krajowych, jak również do eksportu i importu. Właściwe organy i służby celne będą pracować ręka w rękę, aby wzmocnić system. Staraliśmy się zminimalizować obciążenie administracyjne przedsiębiorstw, stosując podejście dostosowane do potrzeb MŚP. Będziemy również dalej pogłębiać współpracę z naszymi globalnymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi.”

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton stwierdził natomiast: „W dzisiejszej geopolityce potrzebujemy zarówno bezpiecznych, jak i zrównoważonych łańcuchów dostaw. Nie możemy utrzymać modelu konsumpcji towarów produkowanych w sposób niezrównoważony. Bycie liderem przemysłowym i technologicznym oznacza większą stanowczość w obronie naszych wartości oraz w ustalaniu naszych zasad i standardów. Nasz jednolity rynek jest ogromnym atutem, który pozwala zapobiegać obiegowi produktów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej w UE, a także dźwignią promującą bardziej zrównoważony rozwój na całym świecie.”

.Komisja przedstawi również wytyczne w ciągu półtora roku od wejścia w życie tego rozporządzenia. Będą one zawierać wytyczne dotyczące należytej staranności w odniesieniu do pracy przymusowej oraz informacje na temat wskaźników ryzyka dotyczących pracy przymusowej. Nowa sieć UE dotycząca produktów związanych z pracą przymusową będzie służyć jako platforma zorganizowanej koordynacji i współpracy między właściwymi organami i Komisją.

Oprac. MJ. 

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 września 2022