Kongres Polonii Amerykańskiej wspiera działania na rzecz niemieckich odszkodowań za II wojnę światową

Kongres Polonii Amerykańskiej wspiera działania na rzecz niemieckich odszkodowań za II wojnę światową

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) popiera starania Polski o odszkodowania za straty wojenne spowodowane agresją Niemiec i okupacją w latach 1939-1945. Kwestia ta, podkreśla, wciąż stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań w powojennej historii Polski.

.„Kongres Polonii Amerykańskiej jest w trakcie gromadzenia informacji i sporządzania planu dotyczącego podjęcia odpowiedniej akcji” – głosi oświadczenie komitetu wykonawczego KPA przesłane w piątek przez Małgorzatę Schulz, wiceprezes ds. promocji i mediów.

W nawiązaniu do odmowy przez Niemcy negocjacji z Polską, władze krajowe największej organizacji polonijnej w Stanach Zjednoczonych odrzuciły stanowisko rządu w Berlinie. „Podobnie jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a także większość polskiego społeczeństwa, nie możemy zgodzić się z takim twierdzeniem. W pełni podzielamy pogląd, że kwestia należnego odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w Polsce w latach 1939-1945 nie może być uznana za zamkniętą, uregulowaną lub przedawnioną” – głosi oświadczenie.

Kongres Polonii Amerykańskiej za reperacjami dla Polski

.Wymienia też uwarunkowania historyczne i podaje żądania zawarte w opublikowanym raporcie w sprawie reparacji od Niemiec. KPA przypomniał, że przynajmniej dwa polonijne pokolenia zostały bezpośrednio dotknięte okrucieństwami II wojny światową. Jak dodał, z powodu niemieckiej agresji na Polskę wiele osób wyemigrowało z ojczyzny i nie mogło do niej powrócić.

„Praworządność zgodna z obecnym etapem rozwoju prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka wymaga od każdego kraju wypłaty odszkodowania za wszystkie szkody spowodowane bezprawną agresją. Odszkodowania należą się także Polsce; wypłacane były przez Niemców innym państwom i narodom.

Krytyczna ocena postawy Berlina

.Jest niesprawiedliwością, że Berlin odmawia wypłacenie odszkodowań Polsce” – argumentuje KPA. Wyraża nadzieję, że rząd niemiecki podejmie systemowe kroki w celu zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec.

„Uważamy, że sprawiedliwa rekompensata jest niezbędna zarówno dla pojednania, jak i dla budowania porządku międzynarodowego” – akcentuje KPA. W swym oświadczeniu Kongres wyjaśnia, że reprezentuje około 10 milionów Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Do KPA należą organizacje polonijne oraz indywidualni członkowie.

Jakie powinny być cele amerykańskiej Polonii w XXI wieku?

.Na temat tego jaką rolę do odegrania ma Polonia amerykańska wobec Polski w XXI wieku w obliczu wojny na Ukrainie, rosyjskiego imperializmu i zmian w europejskiej polityce bezpieczeństwa na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Waldemar BINIECKI w tekście “Odpowiedzcie hardo, żeście Polacy“.

“Przed polską emigracją stają nowe wyzwania godne XXI wieku. Czas na redefinicję celów. Zamiast zajmować się polką, kiełbasą i pierogami, zamieszczaniem na Facebooku pięknych widoczków z Polski, czas zająć się czymś bardziej ambitnym, czymś na miarę wielkiego etosu polskiego wychodźstwa. Czas postawić sobie pytanie: jaka będzie Polonia amerykańska za 10, 20 lat. I co jest niezbędne, aby ta 10-milionowa populacja nie straciła kontaktu z Polską i nie uległa całkowitej asymilacji? Oto kilka pomysłów”.

“Aby zapewnić realizację polskich interesów, reformy polskiej armii, współpracy politycznej, wojskowej, ekonomicznej, idei Międzymorza oraz obecności strategicznej Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, konieczne jest prowadzenie aktywnej i asertywnej polityki państwa, polskiej dyplomacji i wywieranie skoordynowanego wpływu polskiej diaspory na każdą administrację w Waszyngtonie, Berlinie, Paryżu czy Ottawie”.

“Poważnym problemem Polonii amerykańskiej jest brak jej przywództwa na szczeblach krajowym i stanowych. Konieczne jest powołanie think tanku z mocnym programem szkoły liderów polonijnych, prowadzonej przez uznanych liderów polonijnych z USA. Istotą kształcenia liderów powinna być ich przyszła kariera polityczna w USA. Musimy na powrót mieć swoją reprezentację w amerykańskich instytucjach władzy: w Kongresie, Senacie i władzach stanowych po stronie demokratów i republikanów”.

“Najważniejsze jest stworzenie nowoczesnej wizji dla polskiej diaspory na świecie, która wydatnie i aktywnie wspierałaby politykę zagraniczną państwa polskiego. Należy wytyczyć cele i zarysować skalę ich ważności. Chodzi o podstawy polityki polskiej diaspory w USA i na świecie. Nie może być tak, że wpływowy „lisek chytrusek” realizuje swój cel, który kieruje całą Polonię na manowce” – pisze Waldemar BINIECKI.

Potrzeba propolskiego lobbingu w USA

.Na temat tego jakie byłyby korzyści zaktywizowania lwiej części amerykańskiej Polonii w działaniach na rzecz propolskiego lobbingu w USA, w sprawach takich jak wspieranie polskich reformy wojskowych, czy inicjatywy Międzymorza itp., na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Waldemar BINIECKI w tekście “Polonia amerykańska. Jak obudzić śpiącego olbrzyma?“.

“Na temat propolskiego lobbingu piszę od 2012 r. Miałem okazję zaprezentować pomysł powołania „rządowej lokomotywy”: instytucji, która by promowała propolski lobbing obywatelski w Ameryce Północnej. Pomysł ten przedstawiałem na dwóch konferencjach w Nowym Jorku i w Warszawie z udziałem czynników rządowych RP. Rezultaty są na razie niewielkie, ponieważ żeby w Ameryce Północnej powstał profesjonalny polski lobbing i lobbing obywatelski, musi przede wszystkim zaistnieć wola polityczna w Warszawie”.

“Aby wspierać polskie interesy, reformę polskiej armii, współpracę polityczną, wojskową, ekonomiczną ideę Międzymorza oraz obecność strategiczną Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, konieczne jest prowadzenie aktywnej polityki państwa, polskiej dyplomacji i potrzebny jest skoordynowany wpływ polskiej grupy etnicznej na każdą administrację w Waszyngtonie. Propolski lobbing musi egzystować w kilku formach, zarówno lobbingu zawodowego, jak i lobbingu obywatelskiego. Niezbędnym elementem takiego założenia jest aktywna polityka informacyjna. Zintegrowane w gęstą sieć media polonijne muszą o tym przypominać codziennie, a cały propolski lobbing zintegrowany w system polskich organizacji w USA powinien mieć wpływ na polityków demokratycznych i republikańskich”.

.”Organizacje polonijne powinny mieć wpływ na całą strukturę społeczną w Stanach Zjednoczonych oraz na amerykańskie media. Istotą polskiej racji stanu jest partnerska, ponadpartyjna współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych i państwa polskiego z polską diasporą w USA” – pisze Waldemar BINIECKI.

PAP/Andrzej Dobrowolski/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 lutego 2023