Konrad Szymański - jeden z najlepszych polskich ekspertów w kwestiach europejskich - w nowym miejscu

Konrad Szymański - jeden z najlepszych polskich ekspertów w kwestiach europejskich - w nowym miejscu

Konrad Szymański objął funkcję zastępcy dyrektora ds. międzynarodowych w Polskim Instytucie Ekonomicznym – podał PIE w środowej informacji prasowej.

.Decyzją Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego funkcję zastępcy dyrektora ds. międzynarodowych objął Konrad Szymański. Nowe stanowisko związane jest z planami Instytutu dotyczącymi rozwijania projektów międzynarodowych i zwiększania obecności w europejskiej debacie ekonomicznej – wyjaśnił PIE w środowej informacji prasowej.

„Polski Instytut Ekonomiczny od początku istnienia stawiał na budowanie rozpoznawalności nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Analitycy PIE regularnie uczestniczą w europejskich wydarzeniach ekonomicznych, wśród których można wymienić Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, czy debaty organizowane przez francuskie, niemieckie, czy belgijskie think-thanki. Nowe stanowisko i związane z nim rozszerzenie struktury Instytutu pozwoli na efektywniejsze planowanie i realizację projektów związanych z prawem unijnym. Dlatego zdecydowałem się na zaangażowanie Konrada Szymańskiego w rozwój PIE w tym obszarze” – powiedział dyrektor PIE Piotr Arak.

„Polski Instytut Ekonomiczny jako publiczny think-thank ma w obecnym czasie pełnym wyzwań i niepewności gospodarczej szczególnie ważną rolę do spełnienia. Ekonomiczna analiza prawa, szczególnie regulacji UE, jest ważna tak na forum krajowym, jak i w kontekście kształtowania polityki na forum europejskim i międzynarodowym. Cieszę się, że będę mógł wspierać rozwój Instytutu w tych obszarach” – powiedział Konrad Szymański.

Konrad Szymański to zdecydowanie jeden z najwybitniejszych ekspertów kwestii europejskich w Polsce

.Konrad Szymański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed dołączeniem do PIE, w od marca 2020 do października 2022 pełnił funkcję Ministra ds. Unii Europejskiej. Wcześniej był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji (w latach 2004-2014) oraz wiceministrem spraw zagranicznych (w latach 2015-2019).

“Budujemy siłę państwa i gospodarki, by budować Europę, nie przeciwko niej” – pisał Konrad Szymański na łamach miesięcznika “Wszystko co Najważniejsze” [LINK].

Europa się zmienia – naszym zadaniem jest to zrozumieć

.”Paradoksem naszych czasów jest fakt, że to Europa Środkowa jest dziś biegunem zaufania do procesu integracji. To w Polsce, na Słowacji, na Łotwie, Litwie, ale też na Węgrzech, w Chorwacji i w Estonii znajdziemy największe pokłady poparcia dla UE. Paradoks polega nie tylko na tym, że te kraje są w UE krócej, ale także na tym, że niektóre z nich są piętnowane jako „nie-europejskie”. To ilustruje skostnienie europejskich elit, które nie rozumieją, że Europa się zmienia. Tym, co pozostaje niezmienne, jest kluczowy warunek trwania każdej unii politycznej – reprezentatywność dla interesów poszczególnych jej uczestników. Unie upadają, kiedy nie potrafią spełniać oczekiwań swoich części składowych, kiedy tracą równowagę interesów” – pisze Konrad Szymański.

“Siła Europy bierze się z siły państw członkowskich. Nie tworzą jej wyszukane traktatowe konstrukcje i konferencje. Dlatego suwerenność i siła państw są warunkami powodzenia procesu integracji, a nie przeszkodami w jego przebiegu. Dopiero na tym tle możemy kierować polityczne potencjały i intencje na wspólnotowy projekt. Jeśli ktoś w Unii narzuci plan budowania integracji wbrew państwom, przegra sama Unia. W takiej UE w najlepszym wypadku zostaną tylko państwa słabe i zależne. A wtedy wyjście Wielkiej Brytanii z UE okaże się programem pilotażowym. To jest dziś kluczowy wybór polityczny przed UE” – konstatował Konrad Szymański.

Konrad Szymański: potrzebujemy nowego konsensusu europejskiego – nie starych podziałów

.”Integracja europejska odegrała ważną rolę w polskim rozwoju. Wspólny rynek doprowadził do integracji handlowej polskiej gospodarki z zachodnią, otworzył drzwi dla przepływu pieniędzy oraz konkurencji technologicznej. Polacy dobrze wykorzystali szansę, którą stworzyła integracja. Dlatego ten sukces jest wspólny – polski i europejski. Nie wszystkie kraje odniosły go w tym samym stopniu” – pisze Konrad Szymański [LINK].

I kontynuuje: “Nie jest to jednak transakcja jednostronna. Kraje, które zdecydowały się na integrację handlową z Polską, odniosły wymierne korzyści gospodarcze. Przewyższają one znacząco poziom transferów do budżetu UE. Projekty europejskie są realizowane przez firmy z całej UE na otwartym rynku zamówień publicznych. Dywidendy firm zachodnich w Polsce oznaczają transfer pokaźnych środków na Zachód. Dlatego dziwi mnie utrzymujące się szczególnie w krajach Północy UE przekonanie, że polityka spójności i polityka rolna są tylko obciążeniem. Jest inaczej. To jedna z najbardziej udanych inwestycji publicznych we wspólny rynek UE, który dzięki konwergencji społecznej i gospodarczej zwraca te pieniądze z nawiązką. Te pieniądze są widoczne w PKB wszystkich krajów UE. Konwergencja ta prowadzi do ograniczenia konkurencji płacowej i podatkowej, która tak bardzo nie podoba się na Południu. Polska w ostatnich latach podwyższyła płacę minimalną, stawkę godzinową, otoczyła rodziny bezprecedensową opieką finansową.

Elity najchętniej załamują dziś ręce nad populizmem antyeuropejskim. Załamanie zaufania do UE w wielu państwach europejskich martwi także i nas w Polsce. Chcemy silnej UE, by lepiej chronić nasze interesy gospodarcze i polityczne” – przekonuje Konrad Szymański.

Polski Instytut Ekonomiczny – wiodący polski think-thank realizujący działania zagraniczne

.Polski Instytut Ekonomiczny funkcjonuje na podstawie Ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym z 2018 r. Ma zespoły badawcze z 7 obszarów ekonomii: makroekonomia, klimat i energia, gospodarka światowa, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa, strategia i ekonomia behawioralna. Od 2018 r. w PIE powstało ponad 160 raportów i rekomendacji dotyczących kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

PAP/Marek Siudaj/Wszystko Co Najważniejsze/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 grudnia 2022