Koreanistyka, psychologia i komunikacja wizerunkowa oraz dziennikarstwo – najbardziej obleganymi kierunkami Uniwersytetu Wrocławskiego

Psychologia

Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim, nowo utworzony kierunek lekarski na Politechnice, a także finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym – to kierunki, które w tym roku cieszyły się największym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów.

Psychologia

.Na Uniwersytecie Wrocławskim na 80 kierunkach pierwszego stopnia (w tym jednolitych magisterskich) oraz ponad 70 kierunkach drugiego stopnia (magisterskich) przygotowano, podobnie jak rok temu, ponad 13 tys. miejsc.

Na studia pierwszego stopnia (w tym jednolite magisterskie), gdzie przygotowano ok. 6 tys. miejsc zrekrutowało się 17 tys. kandydatów. Rekrutacja na studia drugiego stopnia nadal trwa.

Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszy się psychologia, gdzie o jedno miejsce stara się ponad 31 kandydatów. Prawie 26 chętnych na jedno miejsce przypada na kierunku koreanistyka. Jak powiedziała rzeczniczka Uniwersytetu Wrocławskiego Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz taka liczba kandydatów na tym kierunku była pewnym zaskoczeniem. „Chętnych było znacznie więcej niż w poprzednich latach, choć takie kierunki jak zbliżona sinologia zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Myślę, że duże znacznie odgrywa tutaj otoczenie biznesowe, gdyż firmy koreańskie w okolicy mają się całkiem dobrze” – zwróciła uwagę.

Trzecim, najbardziej obleganym, kierunkiem studiów okazała się komunikacja wizerunkowa, gdzie o jedno miejsce walczy ponad 17 kandydatów. „Miłą niespodzianką było dla nas spore zainteresowanie, jakim cieszył się jeden z naszych nowych kierunków – medyczna biotechnologia molekularna, która plasuje się na czwartym miejscu z wynikiem ponad 14 osób na jedno miejsce. Ogólnie widać duże zainteresowanie kierunkami okołomedycznymi. Studia na takich kierunkach związane są później ze wspólnymi badaniami między uniwersytetem a akademią medyczną, realizowane są też wspólne projekty” – wskazała Górowicz-Maćkiewicz. Dodała, że w tym roku, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i nauki, utworzono także takie kierunki jak etyka i prawo e-biznesu. Psychologia jednak jest najpopularniejszym z kierunków.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna a psychologia

.Dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się również dziennikarstwo i komunikacja społeczna (prawie 14 osób na jedno miejsce), sinologia (ponad 12 osób na miejsce) oraz prawo (prawie 11 kandydatów na miejsce).

Na Politechnice Wrocławskiej dla studentów pierwszego stopnia przygotowano w tym roku prawie 6,8 tys. miejsc na 59 kierunkach.

„W systemie rekrutacyjnym Politechniki Wrocławskiej zarejestrowały się 10 922 osoby, a łączna liczba zgłoszeń wyniosła 20 766″ – przekazał Andrzej Charytoniuk z biura prasowego uczelni.

Najbardziej oblegany w tym roku jest nowo utworzony kierunek lekarski. Podanie o przyjęcie na te studia złożyło prawie 1,6 tys. osób. Oznacza to, że o jeden indeks ubiega się 27 osób.

Popularne kierunki

.Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest matematyka i analiza danych, gdzie na jedno miejsce jest dziesięciu chętnych. Popularnością cieszą się też informatyka stosowana (9 osób na jedno miejsce), informatyka stosowana w języku angielskim (8 osób na miejsce) oraz automatyka i robotyka (7 osób na miejsce).

Z kolei rekrutacja na studia magisterskie trwa do 20 lipca. Na 16 kierunkach, w tym sześciu w języku angielskim, Politechnika Wrocławska przygotowała 637 miejsc.

„Nowością jest kierunek Urban Mining – inżynieria recyklingu, gdzie – jako jedyna uczelnia w Polsce – będziemy uczyć, jak odzyskiwać cenne surowce z odpadów generowanych przez działalność człowieka” – dodał Charytoniuk.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w nowym roku akademickim, na studiach stacjonarnych I i II stopnia, naukę rozpocznie 3050 studentów, czyli o 418 więcej, niż w roku ubiegłym.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa uczelni Jolanta Nowacka, do środy UEW przyjął prawie 10,4 tys. zgłoszeń na wszystkie kierunki i formy studiów. Rekrutacja jednak nadal trwa.

Kandydaci na studia w UEW mają do wyboru 21 kierunków, w tym 5 w języku angielskim. Filia uczelni w Jeleniej Górze oferuje dwa kierunki.

Najwięcej zgłoszeń, łącznie na wszystkie formy i stopnie studiów, przyjęto na kierunki: finanse i rachunkowość (1502 osoby) zarządzanie (1287 osób), oraz ekonomia (977).

„W ramach rozwoju oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – obok tradycyjnie cieszących się dużym powodzeniem kierunków, takich jak finanse i rachunkowość, zarządzanie, czy analityka gospodarcza – w 2023 roku zaproponowaliśmy zupełnie nową ofertę kierunków, w tym e-biznes, ekobiznes, komunikacja społeczna, management accounting, prawo gospodarcze, usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej czy też zarządzanie projektami” – poinformowała profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Bogusław Półtorak, Prodziekan ds. Kształcenia UEW.

Rola uniwersytetu

.Redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Uniwersytet jest kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – będącego realną ideą, a nie tylko medialnie nadużywanym sloganem. Do realizacji wszystkich omówionych tu działań potrzebujemy autonomicznych, silnych i twórczych uniwersytetów jako głównych instytucji kształtujących społeczeństwo wiedzy przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, badaniach naukowych i działalności innowacyjnej oraz przez umożliwienie szerokiego dostępu do rezultatów badań i rozwój oferty kształcenia ustawicznego”.

„Wykorzystując doświadczenia z przeszłości i tworząc kapitał intelektualny na przyszłość, właśnie teraz decydujemy o naszym losie na nadchodzące, trudne, ale także fascynujące lata. Świadomość naszej wspólnej za to odpowiedzialności przesądza o znaczeniu edukacji i nauki – najważniejszych elementów w osiąganiu mądrej synergii, płynącej z rozumienia przeszłości, świadomego działania w teraźniejszości i aktywnego kształtowania przyszłości” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli uniwersytet na wagę złota„.

PAP/Agata Tomczyńska/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 lipca 2023