Kraje zachodu i południa UE przejęły 88 proc. nowych nominacji urzędniczych w Brukseli

Kraje zachodu i południa UE przejęły 88 proc. nowych nominacji urzędniczych w Brukseli

Najnowsza edycja corocznego badania European Democracy Consulting (EDC) ujawnia, że czołowe stanowiska w instytucjach UE są w dalszym ciągu zajmowane głównie przez państwa południowej i zachodniej Europy kosztem państw Europy Środkowej Wschodniej.

.Z raportu wynika, że kraje zachodniej i południowej części Europy zgromadziły 88 proc. nowych nominacji w 2022 r. (a w ciągu okresu 2020-2022 – 80 proc.), gdy tymczasem żaden obywatel z północnej Europy nie został mianowany na stanowisko kierownicze w 2022 r., a tylko jeden z Europy Środkowo-Wschodniej.

Tymczasem art. 9 Traktatu o UE stanowi, że Unia Europejska we wszystkich swoich działaniach przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne.

Według ustaleń dziennikarzy w środę na spotkaniu z ambasadorami państw członkowskich przy UE i przedstawicielami instytucji unijnych informację na temat raportu przedstawił Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Kraje zachodu i południa dominują w reprezentacji urzędników

.Polski dyplomata wskazywał, że choć sprawa była wcześniej poruszana wielokrotnie na forum unijnym, to jest ciągle nierozwiązana.Powoływał się też na dane raportu, z których wynika, że proporcjonalnie do liczby państw członkowskich regionu Europa Zachodnia i Południowa otrzymały 71 proc. nominacji na stanowiska kierownicze w instytucjach w latach 2020-2022 (wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim trzyletnim okresem). Tymczasem Europa Środkowa i Wschodnia otrzymała ok. 5 proc., a to spadek z 13 proc.

European Democracy Consulting (EDC) opublikowało 13 lutego 2023 trzecie już opracowanie na temat reprezentacji regionalnej na kierowniczych stanowiskach UE. Założony w 2019 roku EDC zajmuje się analizowaniem procesów demokratycznych w UE, partii politycznych i systemów wyborczych, a także legitymacją demokratyczną instytucji unijnych.

Badane regiony to Europa Zachodnia, Południowa, Północna, Środkowa i Wschodnia. Najnowszy raport obejmuje 73 podmioty UE, 90 stanowisk i 512 osób sprawujących urząd od 1952 r. do końca 2022 r.

Najnowsza edycja corocznego badania European Democracy Consulting (EDC) ujawnia pogarszającą się reprezentację obywateli europejskich na stanowiskach kierowniczych i wzywa państwa członkowskie oraz instytucje UE – w szczególności Radę Europejską i Komisję Europejską – do podjęcia zdecydowanych działań w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwej reprezentacji wszystkich obywateli europejskich.

Jaka powinna być Europa?

.Kwestii wspólnoty i równorzędności narodów Europy swoje rozważania poświęciło już wielu myślicieli, polityków czy publicystów, w tym także na łamach “Wszystko co Najważniejsze“. Pytali o miejsce krajów Europy środkowej i wschodniej, o uleganie narracji rosyjskiego imperializmu, o korzenie chrześcijańskie i tożsamość Europy w ogóle. – Jeśli kraje Europy chcą być dziś bardziej suwerenne w świecie, muszą trzymać się razem, jak rodzina. Europejczycy tylko razem mogą kontrolować dostęp do najważniejszych dóbr i wartości – przekonywał prof. Rocco BUTTIGLIONE włoski polityk, nauczyciel akademicki, były minister do spraw europejskich, wieloletni parlamentarzysta.

PAP/Łukasz Osiński/WszystkocoNajważniejsze/ad

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 marca 2023