Kremlowski Klub Wałdajski o wzroście znaczenia Polski w Europie

Klub Wałdajski

„Kryzys ukraiński doprowadził do sytuacji, w której głos krajów Europy Wschodniej, a w szczególności Polski, zaczyna determinować interesy europejskiej polityki zagranicznej” – pisze dyrektor programowy Klubu Wałdajskiego Andriej Suszentsow. Jak dowodzi Klub Wałdajski „ten stan rzeczy jest wyjątkowy we współczesnej historii”.

.Dyrektor programowy Klubu Wałdajskiego w swoim najnowszym tekście pisze o wzroście znaczenia krajów Europy Wschodniej, a w szczególności Polski, w Unii Europejskiej. Jak zauważa narracja Polski zaczyna oddziaływać w mocny sposób na europejską politykę zagraniczną. Klub Wałdajski to rosyjski think tank oraz forum dyskusyjne założone w 2004 r. Jak oceniają badacze, jest to organizacja mocno powiązana z putinowską władzą, która pełni narzędzie propagandy Kremla.

Klub Wałdajski o dominacji polskiej narracji w UE

.”Kryzys ukraiński doprowadził do sytuacji, w której głos krajów Europy Wschodniej, a w szczególności Polski, zaczyna determinować interesy europejskiej polityki zagranicznej. Ten stan rzeczy jest wyjątkowy we współczesnej historii. Wielu historyków umieszczało Europę Wschodnią na «skrzyżowaniu» Europy; przedstawiało jako ciągłe pole bitwy rywalizujących imperiów. Obecnie kraje Europy Wschodniej nie tylko zdobywają strategiczną agendę, ale także wysuwają się na pierwszy plan europejskiej polityki” – twierdzi Klub Wałdajski.

Warszawa jako główna siła militarna Europy

.Andriej Suszentsow zwraca również uwagę, iż: „Najbliższym zadaniem Warszawy jest stać się główną siłą militarną Europy i stworzyć na terytorium Polski dużą przeciwwagę militarną przeciwko Rosji w przypadku pokonania Ukrainy. (…) Warszawa dąży do przejęcia inicjatywy strategicznej w Unii Europejskiej i potencjalnie mogłaby stać się jej głównym aktorem, gdyby konflikt rozszerzył się poza terytorium Ukrainy. Zachód w swoim «wschodnioeuropejskim wydaniu» dąży do ograniczenia możliwości wspólnego działania Rosji i Białorusi w narastającym kryzysie”.

Klub Wałdajski o spadku znaczenia Niemiec w Europie

Dyrektor programowy Klubu Wałdajskiego pisze także, że: „Pozycja Niemiec, jednej ze strategicznych lokomotyw Europy minionej epoki, ma charakter orientacyjny. Berlin stracił inicjatywę w polityce zagranicznej. Niemiecki przemysł i niemieccy obywatele są skazani na trzykrotne płacenie za energię. Wraz z faktem, że Niemcy bardzo długo opóźniali wzrost płac realnych w swojej gospodarce, to właśnie tania rosyjska energia uczyniła niemiecką gospodarkę głównym beneficjentem integracji europejskiej. Teraz te fundamenty są zagrożone. Nie ma już taniej rosyjskiej energii. Wkrótce nie będzie już możliwości ograniczania wzrostu płac. Trzeba będzie je podnieść, aby uniknąć masowego wzrostu niezadowolenia społecznego. Stawia to pod znakiem zapytania żywotność niemieckiego modelu gospodarczego”.

Wiodąca rola Polski w Europie Środkowej

.Na temat wzrostu polskiej pozycji na arenie międzynarodowej na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Diane FRANCIS w tekście “Polski czas“.

“Polskie przywództwo pomaga wypełnić geopolityczną próżnię powstałą wskutek słabnącego wpływu sił, które tradycyjnie dominowały w kształtowaniu polityki zagranicznej Europy. Wielka Brytania przegłosowała wyjście z Unii Europejskiej w 2016 r., co wydatnie ograniczyło zdolność tego kraju do kształtowania reakcji Europy na zagrożenie ze strony Rosji. Jednocześnie w całym okresie swoich rządów Putin wykazywał zdolność kooptowania polityków i biznesmenów z Francji i Niemiec, oferując im porozumienia handlowe, gazociągi oraz inne benefity. Nie przez przypadek rosyjski dyktator w 2014 r. wybrał Niemcy i Francję do rozmów w formacie normandzkim, by zakończyć wojnę wywołaną przez Rosję we wschodniej Ukrainie. Podejście to zaowocowało nieudanym protokołem mińskim i przygotowało grunt do pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Polska próbuje obecnie ostrzec świat przed niebezpieczeństwem ze strony Rosji Putina. „To nie jest regionalny konflikt. Ta wojna – wojna Rosji przeciwko Ukrainie – to zarzewie światowego pożaru, ta wojna dotknie i nasze i wasze kraje. O ile już tak się nie stało” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2022 r.”.

“Wiodąca rola Polski w kierowaniu reakcją Europy na inwazję Putina buduje niespotykane wcześniej więzi między narodem polskim i ukraińskim. W przeszłości narody te dzieliły boje i spory historyczne. Jednakże obecnie łączy je egzystencjalne zagrożenie ze strony dzisiejszej Rosji. Sondaże prowadzone na Ukrainie regularnie wskazują Polskę jako najbliższego partnera Ukraińców”.

.”Podczas gdy Kreml cynicznie ukrywa morderczą inwazję na Ukrainę pod nazwą „braterstwa narodów słowiańskich”, to Polacy – słowiańscy sąsiedzi Ukrainy – zaoferowali prawdziwie braterskie wsparcie. Właśnie to będzie kształtować sytuację geopolityczną w regionie. Po pokonaniu Rosji Ukraina prawdopodobnie zacieśni partnerstwo z Polską, tworząc potężny blok w polityce europejskiej. Obydwa te narody razem będą mieć liczący się głos w szerszym świecie demokratycznym. Geopolityczne centrum Europy przesuwa się na wschód, a Polska mu przewodzi” – pisze Diane FRANCIS.

WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 maja 2023