Kryzys żywnościowy w Sudanie

Kryzys żywnościowy w Sudanie

Jedna trzecia ludności Sudanu, czyli 15 milionów osób, stoi w obliczu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Kryzys żywnościowy w Sudanie pogłębi dodatkowo ograniczenie wsparcia Światowego Programu Żywnościowego.

.Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje o tragicznym wpływie połączonych skutków kryzysu gospodarczego i politycznego, wojny na Ukrainie, przesiedleń, wstrząsów klimatycznych oraz słabych zbiorów w minionym sezonie rolniczym. Wszystko to wpływa na powoduje, że kryzys żywnościowy w Sudanie staje się coraz groźniejszy.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) opublikował raport, z którego wynika, że sytuacja będzie się pogarszać przez cały okres chudego sezonu w kraju, który rozpoczął się w tym miesiącu i potrwa do września. Do tego czasu nawet 40% populacji, czyli około 18 milionów ludzi, może znaleźć się w sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego, o czym WFP i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzegały na początku tego roku.  

W roku zbiorów 2021/2022 Sudan był w stanie wyprodukować 5,1 mln ton zbóż, co wystarczy na zaspokojenie potrzeb mniej niż dwóch trzecich ludności. (…) Jeśli trwający sezon rolniczy nie otrzyma solidnego wsparcia w postaci środków produkcji rolnej i usług dla zwierząt gospodarskich, liczba osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego może drastycznie wzrosnąć do niespotykanego wcześniej poziomu i ostatecznie doprowadzić do nasilenia się konfliktów i wysiedleń, komentuje Babagana Ahmadu, przedstawiciel FAO w Sudanie.

Ponieważ ponad połowa krajowego importu pszenicy pochodzi z regionu Morza Czarnego, konflikt na Ukrainie spowodował dalszy wzrost cen żywności i paliw, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację.

Z dokumentu Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment (CFSVA) wynia, że brak bezpieczeństwa żywnościowego występuje we wszystkich 18 stanach Sudanu, a w 16 uległ pogorszeniu. Dziesięć najbardziej dotkniętych tym problemem miejscowości znajduje się w Darfurze, który został spustoszony przez prawie dwie dekady długotrwałego konfliktu i przesiedleń.

Według analizy CFSVA najbardziej ucierpiał Kereneik w Zachodnim Darfurze, gdzie ponowne starcia pod koniec kwietnia pochłonęły życie co najmniej 179 osób, zmusiły do opuszczenia domów około 125 000 osób i spowodowały brak bezpieczeństwa żywnościowego u 90% ludności.

Wcześniejsza ocena WFP i FAO, dotycząca produkcji rolnej, opublikowana w marcu ubiegłego roku, ujawniła, że słabe zbiory w wielu częściach Sudanu negatywnie wpłynęły na dostępność żywności i możliwości utrzymania się.

Aby zaradzić gwałtownemu wzrostowi braku bezpieczeństwa żywnościowego, FAO i WFP wzywają do podjęcia pilnych działań, w tym do zwiększenia funduszy, w celu ratowania życia i zapobieżenia grożącemu Sudanowi kryzysowi głodowemu.

Poziomy finansowania nie odpowiadają potrzebom humanitarnym i musimy działać już teraz, aby uniknąć wzrostu poziomu głodu i ratować życie tych, którzy już ucierpieli, ostrzega Eddie Rowe, przedstawiciel WFP i dyrektor krajowy w Sudanie.

Światowy Program Żywnościowy ogranicza wsparcie

.Kryzys żywnościowy w Sudanie staje się jeszcze groźniejszy, jeśli uwzględni się fakt, że Światowy Program Żywnościowy w związku z drastycznym brakiem funduszy zmuszony jest do ograniczenia pomocy dla tego krajy.

Prawie jedna trzecia Sudańczyków z Sudanu Południowego dotkniętych poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego zostanie pozbawiona pomocy humanitarnej w zakresie żywności z powodu krytycznych braków w finansowaniu. Zwiększy to ryzyko śmierci głodowej 1,7 mln osób.

W najnowszej ocenie zintegrowanej klasyfikacji faz bezpieczeństwa żywnościowego (IPC) ostrzeżono, że 7,74 mln osób będzie narażonych na dotkliwy głód w szczytowym okresie chudego sezonu, między czerwcem a sierpniem, a 1,4 mln dzieci będzie poważnie niedożywionych, podaje na swojej stronie Światowy Program Żywnościowy.

Wstrzymanie pomocy następuje w najgorszym możliwym momencie dla mieszkańców Sudanu Południowego, ponieważ kraj ten stoi w obliczu roku bezprecedensowego głodu. Ponad 60 procent ludności zmaga się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w okresie chudym, napędzanym przez trwający konflikt, poważne powodzie, lokalne susze i gwałtownie rosnące ceny żywności, zaostrzone przez kryzys na Ukrainie.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni wpływem cięć w finansowaniu na dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy nie będą mieli co jeść w sezonie letnim. Rodziny te całkowicie wyczerpały swoje strategie radzenia sobie z problemami. Potrzebują natychmiastowej pomocy humanitarnej, aby zapewnić sobie żywność w krótkim czasie oraz odbudować swoje źródła utrzymania i odporność na przyszłe wstrząsy, alarmuje Adeyinka Badejo, p.o. dyrektora krajowego Światowego Programu Żywnościowego w Sudanie Południowym.

WFP wyczerpał wszystkie możliwości przed zawieszeniem pomocy żywnościowej, w tym zmniejszenie o połowę racji żywnościowych w 2021 r. Sprawia to, że rodziny w potrzebie będą miały mniej jedzenia. Te ostatnie redukcje pomocy dotkną również 178 000 dzieci w wieku szkolnym, które nie będą już otrzymywać codziennych posiłków w szkołach. Jest to kluczowa siatka bezpieczeństwa, która pomaga dzieciom z Sudanu Południowego pozostać w szkole, aby mogły się uczyć i rozwijać.

Programy rozwojowe WFP w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i budowania odporności są w tym roku drastycznie niedofinansowane. WFP potrzebuje 426 mln USD, aby do 2022 r. dotrzeć do sześciu milionów osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego.

WFP traktuje priorytetowo swoją ograniczoną pomoc żywnościową, aby dotrzeć do 4,5 miliona osób zmagających się z poważnym głodem w 52 hrabstwach Sudanu Południowego, w tym do 87 000 osób w ośmiu hrabstwach, które już doświadczają katastrofalnego głodu i żyją w warunkach zbliżonych do klęski głodu. Racje żywnościowe WFP obejmują zboża, nasiona roślin strączkowych, olej roślinny i sól.

Oprac. Mikołaj Czyż
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 czerwca 2022