Kto wygra wybory na Słowacji?

Ośrodek badania opinii publicznej Fokus opublikował jeden z ostatnich sondaży, które sprawdzają, kto ma szanse wygrać wybory na Słowacji. Większe szanse na wygraną ma Peter Pellegrini, który może pokonać konkurenta Ivana Korczoka niewielką większością głosów.

Ivan Korczok zdominował debatę prezydencką

.Fokus badał opinie wyborców już po pierwszym głosowaniu w sobotę 28 marca, które wygrał zawodowy dyplomata i były minister spraw zagranicznych Ivan Korczok, zdobywając 42,52 proc. poparcia. Na szefa parlamentu i byłego premiera Petera Pellegriniego zagłosowało 37,03 proc. wyborców.

Agencja Fokus przygotowała badanie na zlecenie największe prywatnej TV na Słowacji „Markiza”, która we wtorek wieczorem zorganizowała debatę kandydatów. Komentatorzy zwrócili uwagę, że wyniki badania mieszczą się w granicach błędu statystycznego, a jedno z ostatnich starć Korczoka z Pellegrinim nie wskazało zdecydowanego zwycięzcy.

Według mediów debata nie wniosła do kampanii przedwyborczej nic nowego – nie pojawił się żaden nowy problem, do którego kandydaci musieliby się ustosunkować. Korczok i Pellegrini powtarzali dotychczasowe zarzuty wobec siebie i podkreślali różnice w swoich programach.

Wybory w Słowacji pod egidą „neutralności”

.Pellegrini zadeklarował, że będzie prezydentem dla ludzi i nie pozwoli wciągnąć Słowacji w wojnę. Jego zdaniem Korczok byłby prezydentem elit i organizacji pozarządowych. Sam Korczok powiedział, że będzie niezależnym prezydentem i nie zamierza chronić obecnego rządu Roberta Ficy, jak jego przeciwnik. Zadeklarował jednak gotowość do współpracy.

Opublikowane zostało także badanie NMS Market Research Slovakia, które pokazało, że 79 proc. Słowaków uważa, iż kandydaci powinni przyjmować zaproszenie do przedwyborczych debat. Taką opinię zlekceważył Pellegrini, który nie skorzystał we wtorek z zaproszenia Radia Express i nie przyszedł na debatę z Korczokiem. Tłumaczył się wyjazdem do jednego z regionów, ale okazało się, że był w tym czasie w Bratysławie.

Przed Korczokiem i Pellegrinim jest jeszcze jedno bezpośrednie starcie, które zaplanowała słowacka telewizja publiczna na środę wieczorem na zakończenie kampanii wyborczej. Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenta Słowacji rozpocznie się 6 kwietnia o godz. 7.00.

Najważniejsi gracze słowackiej polityki

.Parlamentarne wybory na Słowacji opisywała na ramach Wszystko co Najważniejsze Julia MISTEWICZ, studentka slawistyki na paryskim INALCO.

Smer-SD (Socjaldemokratyczna partia Smer-SD) – określana jest jako lewicowa i populistyczna, a w kwestiach społecznych utrzymuje linię konserwatywną. Program wyborczy partii oparty jest na podwyższeniu emerytur, wsparciu dla młodych rodzin i polepszeniu opieki zdrowotnej. W razie zwycięstwa w wyborach partia zapowiada „efektywną walkę z drożyzną” i „bardzo jasno deklaruje, że będzie podejmować dalsze środki w celu ograniczania pracy w nocy, podczas wolnych dni i świąt państwowych, a także ograniczenia nadmiernej pracy nadgodzinowej”. W swoim programie partia „odrzuca neoliberalne trendy w światowej gospodarce i podkreśla potrzebę silnego państwa, które reguluje ekonomię, pomaga socjalnie swoim obywatelom, nie podporządkowuje się międzynarodowym korporacjom i chroni podstawowe filary narodowej gospodarki”.

Partia odrzuca również „pisanie na nowo historii i forsowanie liberalnej i progresywnej ideologii w szkole”, a także zapowiada utworzenie warunków mających pozwolić jak największej liczbie licealistów na bezpłatny półroczny pobyt w szkole za granicą. Smer-SD podkreśla konieczność pozostania Słowacji w Unii Europejskiej, krytykując jednocześnie funkcjonowanie europejskich instytucji, nieszanujących polityk poszczególnych państw.

Progresívne Slovensko (Postępowa Słowacja) – partia, z której pochodzi prezydent Zuzana Čaputová, określana jest jako centrolewicowa, liberalna i proeuropejska. Program partii na nadchodzące wybory oparty jest na trzech filarach – są to: wzrost gospodarczy, polepszenie służby zdrowia i „zmiana ogólnej społecznej atmosfery na Słowacji, aby ludzie nie wyjeżdżali ze Słowacji, ale zaczęli do niej wracać”. Partia obiecuje m.in. wybudowanie trzech dużych nowoczesnych szpitali, podwyższenie płac nauczycieli czy całoroczny bilet w korzystnej cenie na transport publiczny w całej Słowacji. Postępowa Słowacja zapowiada również walkę o równość wszystkich obywateli: przyjęcie kodeksu etycznego posłów parlamentu, zakazującego mowy nienawiści wobec mniejszości narodowych i seksualnych ze strony polityków, polepszenie warunków życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla mniejszości romskiej i wsparcie projektu legalizacji małżeństw jednopłciowych. 

Hlas – sociálna demokracia (Głos – Socjalna Demokracja) – partia założona przez byłego premiera Petera Pellegriniego, określana jako centrolewicowa i proeuropejska. Partia idzie na wybory z hasłem „Tylko silne państwo pomoże ludziom”. Jak zapisano w programie wyborczym partii, silne państwo oznacza pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują, niższe ceny żywności i energii, wysokiej jakości i dostępną dla wszystkich służbę zdrowia oraz stawianie interesów Słowacji na pierwszym miejscu. Hlas obiecuje zmodernizowanie szpitali i wybudowanie nowych placówek, bezpłatne pogotowie ratunkowe, obniżenie cen leków oraz utworzenie warunków mających sprzyjać zostaniu słowackich studentów medycyny w kraju. Priorytetem partii jest również ograniczenie nierówności między słowackimi regionami, m.in. poprzez tworzenie nowej infrastruktury. 

Republika – linia partii określana jest jako skrajna prawica i narodowy konserwatyzm. W programie partii priorytetami są walka z korupcją i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Partia chce również ograniczyć wpływy zagraniczne, ustanawiając jasne ograniczenia w działalności zagranicznych organizacji na Słowacji. Ugrupowanie opowiada się za neutralnością wojskową Słowacji i referendum w sprawie wyjścia z NATO, a także przeciw bazom amerykańskiego wojska na Słowacji. Partia optuje też za reformą UE i przywróceniem jej funkcji jako gospodarczej wspólnoty niepodległych państw, a w przeciwnym wypadku proponuje referendum dotyczące wystąpienia Słowacji z UE. Oprócz współpracy gospodarczej z krajami europejskimi Republika chce również rozwijać kontakty handlowe z Rosją, Chinami i Indiami. Republika zapowiada przywrócenie neutralności politycznej w szkołach poprzez zakazanie działalności upolitycznionych organizacji pozarządowych, „zwłaszcza progresywnych”. 

KDH (Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny) – partia określa się jako konserwatywna i chrześcijańsko-demokratyczna. Program partii wspiera pięć filarów: polepszenie poziomu życia (m.in. obniżenie cen energii dla osób na skraju ubóstwa), polepszenie opieki zdrowotnej (m.in. transparentna lista oczekujących na operację czy poprawienie płac i warunków pracy pielęgniarek), pomoc rodzinom (m.in. dodatkowy jeden dzień urlopu w miesiącu dla rodzica dziecka do 15. roku życia czy wsparcie finansowe ubogich rodzin), polepszenie edukacji (m.in. podwyższenie warunków pracy i płac nauczycieli) oraz lepsze warunki dla przedsiębiorców (poprzez ograniczenie biurokracji).

SaS – Sloboda a Solidarita (Wolność i Solidarność) – partia określana jest jako liberalna centroprawica. Priorytetami partii są wzrost gospodarczy kraju i stworzenie lepszych warunków do zakładania przedsiębiorstw. Finansowanie z budżetu państwa miałoby się odbywać zgodnie z zasadą „pieniądze za rezultaty dla obywateli”, czyli finansowanie resortów, które wyłożą argumentację, co dokładnie zrobią dla obywateli, np. polepszą bezpieczeństwo na ulicach, polepszą wyników w nauce uczniów i studentów czy transport publiczny. Partia obiecuje również zalegalizowanie związków jednopłciowych. Kolejnym priorytetem jest ochrona środowiska poprzez analizowanie rozwiązań umożliwiających ograniczenie emisji CO2 czy doprecyzowanie zachowań prawnie karalnych w parkach narodowych. Sloboda a Solidarita deklaruje kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy i „popieranie jedynie takiego rozwiązania konfliktu, którego rezultatem będzie prawdziwie niepodległa i demokratyczna Ukraina”. 

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 kwietnia 2024